Spring naar inhoud

Terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst, 12 januari.

Na de eucharistieviering door pastor Martin Schneeberger, waarin onze zangvaardigheid vierstemmig op de proef werd gesteld, bleven wij bijeen onder het genot van koffie en thee met kransje. Voordat we een toast uit konden brengen op het nieuwe jaar waren er een paar korte woorden. Gemist werd het herderlijk woord van Phil Kint. Hans ten Rouwelaar schetste de situatie in de parochie RK Amstelland, waarin de keuze voor één centrale grote kerk, van waaruit het pastoraat van de nabijheid vorm gegeven zal worden, pas over drie jaar overwogen zal worden. Henk Welsch vermeldde dat hij na vijf jaar het coördinatorschap in de Locatieraad per 1 januari heeft neergelegd, maar dat hij voor De Goede Herder nog diverse taken zal blijven vervullen. Het coördinatorschap zal na ampele overwegingen vervuld worden door Maartje Strengers. We danken Henk voor de ruimhartige wijze waarop hij het coördinatorschap heeft ingevuld, danken Maartje voor haar bereidheid in zijn voetspoor te treden en wensen haar daarbij veel energie en succes. Daarna mocht het glas geheven worden op het nieuwe jaar en op de genezing van Phil Kint met een groet.

We wensen Martin Schneeberger een goede reis naar en succes bij het ondersteunen van het pastoraat op Lesbos. LvdV