Spring naar inhoud

Contact

postadres
Zeelandstraat 25,
1082 BV Amsterdam

bezoekadres
Van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam

bankrekening
NL57 ABNA 0549 3200 40 t.n.v. Parochie De Goede Herder

De voicemail wordt meerdere keren per dag afgeluisterd: 020-642 08 43
In dringende gevallen direct contact met pastor Phil Kint: 06 1362 4227
E-mail: pastor@goedeherderamsterdam.nl

Aanvragen DGH-bulletin per e-mail via contactpagina op website.