Spring naar inhoud

Een intrigerende titel boven een artikel in KERK in MOKUM.

Art Stations of the Cross is een kunstroute, die moderne kunst verbindt met eeuwenoude thema’s van passie, compassie, en gerechtigheid, in Amsterdam onder de naam: Troubled waters. Op de staties liggen folders over de route. Enkele staties: Weesperzijde ‘Hoftuin’, St. Nicolaaskerk, Doopsgezinde Singelkerk, passage Amsterdammuseum, Reinwardtacademie Hortusplantsoen, Waalse kerk, Onse Lieve Heer op Solder. Digitaal op de website artstations.org/art. Veel werken staan binnen, dus let op openingstijden. Tot en met 22 april.

(Een modern alternatief voor het zeven kerken bezoeken op Witte Donderdag, met verdienste van aflaat?)

VdV

Op woensdag 27 maart is Huib Houthuijs overleden. Hij is 91 jaar geworden. Zijn uitvaart was op maandag 1 april in de kapel van de Begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op maandag 18 maart is Hettie van Diessen overleden. Zij is 62 jaar geworden. Haar uitvaart was op woensdag 27 maart in De Goede Herder, waarna zij op Begraafplaats Broekhoven (Tilburg) is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op de eerste zondag van de vasten heeft pastoor Koot gesproken over het boekje van Henri Nouwen: “Wie ben ik?”, drie onvergetelijke preken. Hij beloofde bestelgegevens van dit boekje in het bulletin te vermelden.

Het zijn:
Uitgeverij Adveniat
Postbus 44
3740 AA Baarn
Tel. 088 23 83 600
email: info@adveniat.nl

Wij willen graag stilstaan bij het overlijden van Joke Bolink-Mul. Zij is voor de meesten van ons zeer vertrouwd. Niet alleen omdat zij de sterke vrouw achter en de steun en toeverlaat is geweest van onze beheerder Ger, maar omdat zij ook zelf decennialang een buitengewone plaats in ons midden van De Goede Herder heeft ingenomen. Haar trouw en toewijding zijn spreekwoordelijk. Op zoveel plekken en plaatsen in de geschiedenis van De Goede Herder is zij te vinden. Of het nu om het bezoek aan zieken en ouderen ging, of om het zondagse koffie-schenken, of om de scherpe en precieze redactie van het bulletin, liturgieboekjes en andere publicaties, het is allemaal te veel om op te noemen. Joke deed zo veel - doorgaans in alle stilte – in onze parochie, dat wij haar heel, heel dankbaar zijn. Wij zullen haar heel erg missen.
Dat Joke mag staan in het volle licht bij onze Heer en dat Hij Ger en zijn dochters en hun partners en haar kleinkinderen mag bijstaan in het grote verlies dat zij hebben te dragen.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

zie rouwkaart

In Volendam kunt u voor de 4e keer de Kruiswegwandeling lopen. De 150 jaar oude kruiswegstaties van de Sint Vincentiuskerk, die behoren tot het Volendammer erfgoed, worden in de Vastentijd – de 6 weken durende voorbereidingstijd naar Pasen in Volendam neergezet. Wandelend door het centrum kunt u kennis nemen van de afbeeldingen op de staties en van de inspirerende teksten die erbij staan.

De start is bij Zorgcentrum Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam. De wandeling eindigt bij art hotel Spaander, Haven 15-19, 1131 EP Volendam. De brochure van de wandeling is gratis verkrijgbaar, o.a bij de VVV.

Naast de 14 kruiswegstaties komt u tijdens de wandeling op een aantal plaatsen beelden en afbeeldingen tegen die goed aansluiten bij het Lijdensverhaal. De initiatiefnemers werken samen met het museum voor Religieuze Kunst in Uden.

VOOR MEER INFORMATIE:
www.kerkvolendam.nl
facebook.com/KruiswegVolendam
e-mail: info@kerkvolendam.nl
U kunt ook de VVV Volendam benaderen: Zeestraat 37, 1131 ZD
Volendam, tel. 0299-36 37 47. www.vvv-volendam.nl

http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/

Onze Goede Herder blijft trouw aan de vriendschapsband met het bisdom Hyderabad in Pakistan. Met de Kerst is uit collectes en over de bank het mooie bedrag van € 3.958,53 binnengekomen. Alle gevers heel hartelijk dank, vooral namens Father Nico Schipper en Javed Sadiq. Zij kunnen uw steun heel goed gebruiken. Omdat er nog een bedrag stond op onze rekening is voor het missiewerk van pater Nico € 2.011,36 en aan Hayat-e-Nau € 2.000,00 overgemaakt.

Toch weer heel bijzonder hoe u ‘de minste der mijnen’ gedenkt.

Met dit bericht wil ik jullie hartelijk danken voor de bloemen die jullie (21 kerken rond Schiphol w.o. ook De Goede Herder) ons elke zondag bezorgen. De bloemen betekenen heel veel voor ons met name voor de gedetineerden. De bloemen verbinden de gedetineerden met de liefde van God en met de kerk van buiten. Hierdoor ervaren zij de bloemen o.a. als een uitnodiging om in de traditie van naastenliefde van Onze Heer, Jezus Christus te gaan staan.

Hartelijk dank en groet,
Dominee Michael Idemudia
Detentiecentrum Schiphol

Met de afsluitende update per 9 februari is het aantal van 129 ingeleverde formulieren bereikt. Een mooi resultaat, waarvoor zeer veel dank voor uw betrokkenheid. Een recent overzicht is op het publicatiebord in de garderobe te bestuderen. Van die 129 respondenten bezoeken 107 regelmatig De Goede Herder en 95 geven aan dat zij ‘vaak’ in DGH meevieren. De tien leeftijdskolommen in tweeën delend is de verhouding in respondenten 103 van 60 jaar en ouder en 26 in de categorie van 10 tót 60. De gemiddelde levensverwachting is wel hoger, maar toch op de lange duur komt toch de vraag hoe en waar verder. Beschikbaarheid van voorgangers, én van vrijwilligers, die al het bijkomende werk uitvoeren, de groep waaruit geput moet worden zal dan wel haast zeker flink afgenomen zijn.

Zover zijn we nog niet. De meesten hechten aan De Goede Herder, misschien dat één op de zes wel eens over de grens’ gaat kijken; en als het gaat om alternatieven is bereikbaarheid een belangrijk punt. Zal het bij de andere locaties anders zijn? De sfeer in De Goede Herder: de intimiteit, de glas in lood ramen, het samen vieren, waar de betrokkenheid bevorderd wordt door de inzet van het koor, wordt vaak genoemd onder het hoofd ‘opmerkingen’. Bij de vraag over het soort viering is het niet verwonderlijk dat de Eucharistieviering de eerste keus is: de vertrouwde basisviering. Het andere uiterste: de woord – en gebedsviering is weinig in trek; in DGH hebben we er nauwelijks ervaring mee, vinden we het vlees noch vis, misschien? Kwaliteit van vorm en inhoud zal alles bepalend zijn. Deze eerste vragenlijst ‘Kerkgebruik’ zal een aanzet zijn na te denken over het ‘hoe en waar verder’ . Eén aspect is niet aan de orde gekomen, de betaalbaarheid. Ons De Goede Herder-centrum, sober geconstrueerd en daardoor behapbaar in onderhoud, mag zich verheugen in een solide basis. Een basis, waar we nog vele jaren kunnen vieren en herdenken.

Leo van der Vliet
Secr. Locatieraad

Op maandag 11 februari is Loes Hoogland-Lammers overleden. Zij is bijna 87 jaar geworden. Haar uitvaart was op zaterdag 16 februari in De Goede Herder, waarna zij op de Nieuwe Ooster is gecremeerd.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.