Spring naar inhoud

Na een kortstondig ziekbed is op woensdag 25 september Harry Gruijthuijsen van ons heengegaan. Wij zijn Harry als parochie zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk, dat hij in bijna 60 jaar voor onze gemeenschap heeft verricht. Harry was met zijn vrouw Ploni parochiaan van het eerste uur. Door de jaren heen heeft Harry allerlei functies bekleed en taken verricht. De meesten van ons kennen hem als bestuurslid, als koorzanger, en als lector, maar daarnaast heeft Harry zich ook zeer verdienstelijk gemaakt op diaconaal terrein zoals onder meer bij de acties voor pater Hogervorst in Brazilië en als vrijwilliger in De Buitenhof.

Wij zullen Harry ten zeerste missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor Ploni om dit grote verlies te kunnen dragen.

Deze traditionele collecte om werkers in de derde wereld betrouwbaar ter plekke te krijgen heeft € 203,75 opgebracht. Daarnaast zullen velen rechtstreeks aan de MIVA of via de DGH bankrekening hebben overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u nog willen bijdragen: MIVA : NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch; via de bekende rekening van DGH kan ook nogmaals bedankt!

Leo van der Vliet

Op maandag 19 augustus is Frans Boogers overleden. Hij is 84 jaar geworden. Zijn uitvaartdienst vond op dinsdag 27 augustus plaats in de Dominicuskerk, waarna hij op Westgaarde is begraven.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Graag wil ik onze parochianen op de hoogte brengen, dat ik met ingang van september wat gas ga terugnemen. Het sluipenderwijs ouder worden en vooral de vele te rijden autokilometers breken mij meer en meer op. De bedoeling is dat ik geleidelijk allerlei activiteiten die ik binnen onze parochie van De Goede Herder voor mijn rekening neem, in goed overleg met pastor Jongerden en onze Locatieraad overdraag. Dat betekent niet dat aan de bestaande pastorale activiteiten en contacten zo maar een einde komt, maar wel dat ik minder inzetbaar ben bij het vele dat zich zo in een parochie aandient. Zeker voorlopig blijf ik één van de zondagse voorgangers (gemiddeld één keer in de maand) in onze kerk en blijf ik als vaste katholieke voorganger verbonden aan het verpleeghuis De Buitenhof.

Wij blijven elkaar zien - ik blijf beschikbaar - , maar niet meer bijna elke dag van de week.

Phil Kint

Op donderdag 8 augustus is Janny Schultz-van der Poel opverleden. Zij is 100 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 16 augustus in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert. Waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle
Heer.

Op dinsdag 6 augustus is Ria Reekers overleden. Zij is 79 jaar geworden. Haar uitvaartdienst vond plaats op woensdag 14 augustus in de kleine aula van de Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Vorige week is op 66 jarige leeftijd Paul Houdijk overleden. Hij was meer dan 40 jaar als organist verbonden aan de kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht. Onlangs verscheen van deze blinde kerkmusicus de CD L’Organiste Romantique. Een heel bijzonder werk dat lovende recensies (zie onder meer het tijdschrift ‘De Orgelvriend’ van juli-augustus 2019) ontvangt. De CD bevat muziekstukken van Bergamo, Lefébure-Wely, Dubois, Bach, Houdijk, Widor, Bonnet en Tournemire. Het orgelspel van Houdijk op het Maarschalkerweerd- orgel van de kathedraal mag stellig ook begrepen worden als een biddend benaderen van onze geloofsmysteries. Van harte aanbevolen.

U kunt de CD verkrijgen door hem te bestellen bij de stichting NeO (Negentiende eeuwse Orgelmuziek), Phil Kint, Triade 45, 1901 GW Castricum. Ook een email sturen is al voldoende, naar: philkint@xs4all.nl De CD geldt als een lezersaanbieding van ons parochiebulletin en kost € 12,00 (inclusief verzendkosten).

Op woensdag 19 juni is Henk Leber overleden. Hij is 95 jaar geworden. Zijn uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op Tweede Pinksterdag 10 juni is Trudy Veldhuizen-Meissner overleden. Zij is 90 jaar geworden. Zij is gecremeerd op Westgaarde. Voor haar zal een gedachtenisviering worden gehouden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op donderdag 6 juni is Mia Nielen – van den Broek overleden. Zij is bijna 93 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Adelbert te Bloemendaal, waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.