Spring naar inhoud

Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en
de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid. Wat een speciale plek ook om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen.

In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is alleen bisdom Haarlem- Amsterdam dus we hopen veel gasten te kunnen verwelkomen. Wat kunt u van ons verwachten. Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst waar vele culturen zich samenvoegen om gezamenlijk een prachtige dienst bij te wonen en eenheid te laten zien. Lof met ziekenzegening. We hopen natuurlijk dat het weer ons dan nog steeds goed gezind is en wat diensten buiten gehouden kunnen worden. De prachtige dienst met alleen de ruisende bomen, de zoemende bijen en verder stilte. Na zoveel jaren vrijwilligerswerk ontroert dit mij nog steeds. Deze ervaringen wil ik graag met u delen.

Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig.
Ze staan 24 uur per dag voor u klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets
zal ontbreken.
Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.
De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus.
De kosten voor deze reis bedraagt € 275,-- hierbij is alles inbegrepen.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneuxfamilie” neem dan contact op met:

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592

Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus.

Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme lichtje van Banneux aan u door.

Els Rong

De actie ter ondersteuning van het Pastoraat op Lesbos heeft, collecte en bankoverschrijvingen, zo’n € 3.000,-- opgebracht. Pastor Martin Schneeberger was dan ook zeer ingenomen met het resultaat van zijn ‘schooien’ . De kleine katholieke gemeenschap in Mytilene heeft weer wat financiële ruimte om hun gastvrijheid aan de vluchtelingen inhoud te geven. Zeer veel dank.

De deurcollecte voor het werk van Caritas Amstelland, gericht op de groep vluchtelingen ‘We are Here’ heeft € 233,50 opgebracht. Ook hiervoor dank voor uw gift.

Nog twee deurcollectes in het verschiet: Peter en Ineke Commandeur gaan per 19 juli een paar maanden ontwikkelingswerk doen in Zambia. Van hun vorige periode hebben we geleerd hoeveel hun werk kan betekenen en ook dit keer willen we hen een ‘startkapitaal’ meegeven: op zondag 8 juli zal er een deurcollecte gehouden worden voor hun project.

De laatste zondag van augustus is de traditionele deurcollecte voor de MIVA. De MIVA concentreert zich dit jaar op Zimbabwe: de bevolking in Tawanda is te arm om de bus naar het ziekenhuis te betalen. Om de medische post in staat te stellen de gezondheidszorg bij de mensen te krijgen is een extra auto heel welkom. Ook de nabije districten kunnen zo bereikt worden. Op 26 augustus zal aan de deur van onze Goede Herder voor dit goede doel gecollecteerd worden.

Wilt u via de bank de goede doelen ondersteunen:
via de rekening van De Goede Herder : NL57 ABNA 0549 3200 40,
onder vermelding van, respectievelijk: Lesbos, Caritas Amstelland, Zambia, MIVA.

Alvast hartelijk dank namens hen die baat hebben van uw gift.
Diakonie/MOWA-commissie De Goede Herder

Op zondag 3 juni a.s. zal pastor M. Schneeberger voorgaan. Hij zal hierin aandacht vragen voor zijn project op Lesbos. Pastor Schneeberger komt er al vele jaren en er is een kleine gemeenschap van gelovigen waar hij voorgaat, hij is nauw betrokken bij de parochie. Door de aanwas van heel veel vluchtelingen in het kamp, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, is de viering dan ook overvol. Na afloop van de mis is er gelegenheid voor gesprek, wat voedsel en drinken.
Pastor Schneeberger vraagt ons om financiële ondersteuning. Daarom is er een deurcollecte. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze viering bij te wonen, dan kan ook Uw financiële bijdrage worden gestort via
NL57ABNA0549320040 t.n.v. De Goede Herder o.v.v. Lesbos
De volledige brief staat in het Pinksternummer van de Spirit, welke recent is verspreid.

Een reactie kort na afloop van de inzameling, die met prachtig weer plaatsvond: Op alle punten voldoende inzamelaars aanwezig én inladers, soms speciaal voor het inladen gekomen! De opbrengst in gewicht is 4600 kg, een heel mooie opbrengst, de chauffeur (die wekelijks voor het ophalen van kleding voor Sam het land door rijdt) had deze score niet verwacht! Ook was hij zeer ingenomen met de vrijwilligershulp bij het inladen.

Opbrengst vorig jaar was 5770 kg, we ontkomen uiteraard ook niet aan de wat dalende trend die landelijk zichtbaar is; overigens hadden we ook één inzamelpunt minder.

Maar al met al een geslaagde inzet van een ieder, waarvoor alvast hartelijk
dank!!

Groet, Mareke

Op donderdag 26 april is Eline Joyce Dollard overleden. Zij is ook 75 jaar geworden. Wij hebben op maandag 7 mei afscheid van haar genomen bij haar graf op de Nieuwe Ooster.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op donderdag 19 april is Marijke de Ruwe overleden. Zij is 75 jaar geworden. Haar afscheidsdienst was op dinsdag 1 mei in de Krijtberg. Aansluitend was de crematie in besloten kring.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op zaterdag 12 mei is Laura Maria Caravello gedoopt. Dat zij mag opgroeien in de liefde van de Heer tot vreugde van haar ouders Dino en Agnieszka, en allen die zij in haar verdere leven ontmoet. Dat zij het ware levensgeluk ook zelf mag kennen.

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de
voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de
Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van
de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat
wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het
varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth,
Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran. Of
de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat
allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.

Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822.

De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.

Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.

Tijdens de Week van de Begraafplaats 26 mei t/m 3 juni organiseert R.K. Begraafplaats Buitenveldert twee bijzondere evenementen in de kapel van de begraafplaats. Tijdens de week stellen begraafplaatsen door heel Nederland hun deuren open voor publiek: er worden verschillende rondleidingen, lezingen en voorstellingen georganiseerd gerelateerd aan het thema ‘Tussen Kunst en Kist’.

voor meer informatie kijk op deze Persbericht Begraafplaats Buitenveldert