Spring naar inhoud

Nu komen we drie keer per jaar samen, en dan zitten, zingen en luisteren we weer in een volle kerk, dat geeft een goed gevoel. Waarom dan niet vaker? Gesuggereerd is aan het begin van de Vasten en de zondag aan het begin van het Pinkster ‘noveen’. In het laatste bijpraten van moderamen met locatieraad is afgesproken of we niet het Hoogfeest van Pinksteren, samen kunnen vieren (en dan te beginnen in De Goede Herder). Goed idee?

Terwijl de aanhoudende droge periode het gras geel kleurt, lezen we in de ’Spirit’ en de ‘Present’ over groene kerken en kerk en milieu. Op 23 juni is op diverse plaatsen een fietsroute uitgezet langs groene kerken.
Helaas is onze regio vanuit Haarlem. Een voorbeeldige groene kerk, als de Jan de Doper in Hoofddorp zou opgenomen kunnen zijn. Het volledige zuidelijke dakdeel is voorzien van zonnecollectoren en de vernieuwde vloer is voorzien van vloerverwarming, met een aangenaam effect op een frisse februari-morgen.

Hoe groen is onze Goede Herder, nu 50 jaar geleden gebouwd toen we nog aan het aardgas moesten (1970). Warmte-isolatie was toen nog geen item, dus zouden er nog wel kiertjes zijn waar warmte uitlekt. Een grote winst bij de energiekosten is al geboekt door de vervanging van de schijnwerpers in de kroon door led-lampen. Is er meer mogelijk? In de locatieraad is besloten mee te doen met het onderzoek ‘energie voor kerken’ . In contact met de bouwkundig adviseur van RK Amstelland is
geconstateerd, dat ons parochiecentrum aanvaardbaar voorzien zou kunnen worden van zonnepanelen. Wellicht hoort u daar meer over op de Parochievergadering op 28 augustus.

Groene kerken, in ‘Present’ (ook bij ons op het info rek) staan een aantal aardige artikelen , onder meer een samenvatting van de lezing door hoogleraar duurzaamheidstransities van de UvA, John Grien, ‘Van leven van de planeet, naar leven naar de planeet’ gehouden in de Pelgrimskerk in het kader van lezingen die ‘schuren’ aan maatschappij en kerk, met het doel de generatie 30-60 weer met de kerk in contact te brengen. De organisatie-commissie zoekt aanvulling van haar leden en vraagt of er in de bekendenkring van De Goede Herder kandidaten zijn.

Kijk eens om u heen en breng het ter sprake, de voorbereiding kent een zestal bijeenkomsten. (contact: voorzitter kerkenraad Pelgrimskerk, Henk Stok).

Leo van der Vliet (secr. Locatieraad)

Wist u dat tijdens de vakantieperiode onze kerk door de week (niet op zaterdag) gewoon open is van 10.00-16.00 uur. Wij nodigen u uit om zo nu en dan een lichtje op te steken bij Maria of even te bidden en te mediteren in de kerk.
Er is heel veel nood waarvoor ons gebed wordt gevraagd.

Op maandag 2 juli is Eric Vlasman overleden. Hij is 86 jaar geworden. De afscheidsdienst vond plaats in de aula van de begraafplaats Zorgvlied.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en
de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid. Wat een speciale plek ook om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen.

In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is alleen bisdom Haarlem- Amsterdam dus we hopen veel gasten te kunnen verwelkomen. Wat kunt u van ons verwachten. Prachtige diensten waaronder een kaarsenprocessie, een internationale dienst waar vele culturen zich samenvoegen om gezamenlijk een prachtige dienst bij te wonen en eenheid te laten zien. Lof met ziekenzegening. We hopen natuurlijk dat het weer ons dan nog steeds goed gezind is en wat diensten buiten gehouden kunnen worden. De prachtige dienst met alleen de ruisende bomen, de zoemende bijen en verder stilte. Na zoveel jaren vrijwilligerswerk ontroert dit mij nog steeds. Deze ervaringen wil ik graag met u delen.

Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig.
Ze staan 24 uur per dag voor u klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets
zal ontbreken.
Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.
De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus.
De kosten voor deze reis bedraagt € 275,-- hierbij is alles inbegrepen.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneuxfamilie” neem dan contact op met:

Eva Onderwater
Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:
Ellen van der Laan
mobiel: 06-30918592

Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus.

Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme lichtje van Banneux aan u door.

Els Rong

De actie ter ondersteuning van het Pastoraat op Lesbos heeft, collecte en bankoverschrijvingen, zo’n € 3.000,-- opgebracht. Pastor Martin Schneeberger was dan ook zeer ingenomen met het resultaat van zijn ‘schooien’ . De kleine katholieke gemeenschap in Mytilene heeft weer wat financiële ruimte om hun gastvrijheid aan de vluchtelingen inhoud te geven. Zeer veel dank.

De deurcollecte voor het werk van Caritas Amstelland, gericht op de groep vluchtelingen ‘We are Here’ heeft € 233,50 opgebracht. Ook hiervoor dank voor uw gift.

Nog twee deurcollectes in het verschiet: Peter en Ineke Commandeur gaan per 19 juli een paar maanden ontwikkelingswerk doen in Zambia. Van hun vorige periode hebben we geleerd hoeveel hun werk kan betekenen en ook dit keer willen we hen een ‘startkapitaal’ meegeven: op zondag 8 juli zal er een deurcollecte gehouden worden voor hun project.

De laatste zondag van augustus is de traditionele deurcollecte voor de MIVA. De MIVA concentreert zich dit jaar op Zimbabwe: de bevolking in Tawanda is te arm om de bus naar het ziekenhuis te betalen. Om de medische post in staat te stellen de gezondheidszorg bij de mensen te krijgen is een extra auto heel welkom. Ook de nabije districten kunnen zo bereikt worden. Op 26 augustus zal aan de deur van onze Goede Herder voor dit goede doel gecollecteerd worden.

Wilt u via de bank de goede doelen ondersteunen:
via de rekening van De Goede Herder : NL57 ABNA 0549 3200 40,
onder vermelding van, respectievelijk: Lesbos, Caritas Amstelland, Zambia, MIVA.

Alvast hartelijk dank namens hen die baat hebben van uw gift.
Diakonie/MOWA-commissie De Goede Herder

Op zondag 3 juni a.s. zal pastor M. Schneeberger voorgaan. Hij zal hierin aandacht vragen voor zijn project op Lesbos. Pastor Schneeberger komt er al vele jaren en er is een kleine gemeenschap van gelovigen waar hij voorgaat, hij is nauw betrokken bij de parochie. Door de aanwas van heel veel vluchtelingen in het kamp, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, is de viering dan ook overvol. Na afloop van de mis is er gelegenheid voor gesprek, wat voedsel en drinken.
Pastor Schneeberger vraagt ons om financiële ondersteuning. Daarom is er een deurcollecte. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze viering bij te wonen, dan kan ook Uw financiële bijdrage worden gestort via
NL57ABNA0549320040 t.n.v. De Goede Herder o.v.v. Lesbos
De volledige brief staat in het Pinksternummer van de Spirit, welke recent is verspreid.

Een reactie kort na afloop van de inzameling, die met prachtig weer plaatsvond: Op alle punten voldoende inzamelaars aanwezig én inladers, soms speciaal voor het inladen gekomen! De opbrengst in gewicht is 4600 kg, een heel mooie opbrengst, de chauffeur (die wekelijks voor het ophalen van kleding voor Sam het land door rijdt) had deze score niet verwacht! Ook was hij zeer ingenomen met de vrijwilligershulp bij het inladen.

Opbrengst vorig jaar was 5770 kg, we ontkomen uiteraard ook niet aan de wat dalende trend die landelijk zichtbaar is; overigens hadden we ook één inzamelpunt minder.

Maar al met al een geslaagde inzet van een ieder, waarvoor alvast hartelijk
dank!!

Groet, Mareke