Spring naar inhoud

Graag wil ik onze parochianen op de hoogte brengen, dat ik met ingang van september wat gas ga terugnemen. Het sluipenderwijs ouder worden en vooral de vele te rijden autokilometers breken mij meer en meer op. De bedoeling is dat ik geleidelijk allerlei activiteiten die ik binnen onze parochie van De Goede Herder voor mijn rekening neem, in goed overleg met pastor Jongerden en onze Locatieraad overdraag. Dat betekent niet dat aan de bestaande pastorale activiteiten en contacten zo maar een einde komt, maar wel dat ik minder inzetbaar ben bij het vele dat zich zo in een parochie aandient. Zeker voorlopig blijf ik één van de zondagse voorgangers (gemiddeld één keer in de maand) in onze kerk en blijf ik als vaste katholieke voorganger verbonden aan het verpleeghuis De Buitenhof.

Wij blijven elkaar zien - ik blijf beschikbaar - , maar niet meer bijna elke dag van de week.

Phil Kint

Op donderdag 8 augustus is Janny Schultz-van der Poel opverleden. Zij is 100 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 16 augustus in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert. Waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle
Heer.

Op dinsdag 6 augustus is Ria Reekers overleden. Zij is 79 jaar geworden. Haar uitvaartdienst vond plaats op woensdag 14 augustus in de kleine aula van de Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Vorige week is op 66 jarige leeftijd Paul Houdijk overleden. Hij was meer dan 40 jaar als organist verbonden aan de kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht. Onlangs verscheen van deze blinde kerkmusicus de CD L’Organiste Romantique. Een heel bijzonder werk dat lovende recensies (zie onder meer het tijdschrift ‘De Orgelvriend’ van juli-augustus 2019) ontvangt. De CD bevat muziekstukken van Bergamo, Lefébure-Wely, Dubois, Bach, Houdijk, Widor, Bonnet en Tournemire. Het orgelspel van Houdijk op het Maarschalkerweerd- orgel van de kathedraal mag stellig ook begrepen worden als een biddend benaderen van onze geloofsmysteries. Van harte aanbevolen.

U kunt de CD verkrijgen door hem te bestellen bij de stichting NeO (Negentiende eeuwse Orgelmuziek), Phil Kint, Triade 45, 1901 GW Castricum. Ook een email sturen is al voldoende, naar: philkint@xs4all.nl De CD geldt als een lezersaanbieding van ons parochiebulletin en kost € 12,00 (inclusief verzendkosten).

Op woensdag 19 juni is Henk Leber overleden. Hij is 95 jaar geworden. Zijn uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op Tweede Pinksterdag 10 juni is Trudy Veldhuizen-Meissner overleden. Zij is 90 jaar geworden. Zij is gecremeerd op Westgaarde. Voor haar zal een gedachtenisviering worden gehouden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op donderdag 6 juni is Mia Nielen – van den Broek overleden. Zij is bijna 93 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Adelbert te Bloemendaal, waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Jaap Min (1914-1987) kennen wij als de Bergense kunstenaar die de glas in loodramen achter en boven het altaar in De Goede Herder heeft ontworpen. Jaap Min heeft een omvangrijk en veelzijdiger oeuvre, dat recent is gecatalogiseerd.

Een omvangrijke tentoonstelling van zijn werk wordt gehouden van 1 juni t/m 22 september 2019. U moet er wel voor naar Heerenveen: het fraai gelegen museum Belvedère. Een verkooptentoonstelling is tot en met 14 juli bij Galerie Hoogenbosch in het nabije Gorredijk. Informatie ook op het informatiebord in de garderobe.

De collecte tijdens de oecumenische viering heeft €674,55 opgebracht. De helft zal gaan naar het werk van de Nederlandse Missionarissen, het traditionele doel van de verplichte Pinkstercollecte, en de andere helft zal gevoegd worden bij de opbrengst van de collecte voor ondersteuning van het werk van het pastoraat op Lesbos, dat probeert het lot van de vluchtelingen in de kampen daar wat te verlichten. Inmiddels is onze voorganger Martin Schneeberger met de ongeveer € 2.000 opbrengst van eerdere collecte en bankoverschrijvingen naar Lesbos afgereisd.

Hartelijk dank voor uw solidaire steun!

In het bulletin van 5 mei berichtten we al over de opbrengst van de Vastenactie: € 2.252,70 inclusief bankgiften. Per 3 juni is de eindstand bekend geworden: vanuit De Goede Herder is in totaal € 7.841,12 bijgedragen aan het totaal van € 16.187,78 van de parochie RK Amstelland. Een machtig mooi resultaat, dat in de vijf projecten, die de Bisschoppelijke Vastenactie heeft uitgekozen, de bereikbaarheid van betrouwbaar, zuiver water zal verbeteren met alle maatschappelijke winst daarbij. Nogmaals hartelijke dank voor de genereuze giften. MissieOntwikkelingsWerkAmstelland