Spring naar inhoud

‘Ik heb u iets te zeggen’ De tekst op de eerste steen van De Goede Herder. Willem de Wit vond, dat de tekst beter moest uitkomen in plaats van half schuil te gaan achter opschietend onkruid, dus regelde hij de marmer keien. Zo was Willem de Wit van wie wij donderdag 27 augustus afscheid hebben genomen, overleden elf dagen voor zijn 95e verjaardag. Willem had vaak iets te zeggen: per telefoon of per brief, als hem iets op het hart lag bracht hij het naar voren. Als een soort dwarsligger, maar dwarsliggers houden ons spoor recht en dwingen ons zich af te vragen of we op het juiste spoor zitten.
Willem de Wit was een betrokken parochiaan, vanaf de start van De Goede Herder. Onder meer lid van het koor bij de bassen. Over de keuze van het repertoire uitte hij zijn opvattingen. Als bezoeker van Bijbeluitleg bijeenkomsten schuwde hij de gedachten wisseling niet. Zijn drijfveer in het leven: gerechtigheid en vrede, altijd dienstbaar naar anderen, bijvoorbeeld zijn ijver vrijwilligers te werven voor de Buitenhof, maar bij uitstek tot uiting komend in zijn ‘magnum opus’ de Stichting J.O.O.P.: heel Buitenveldert werd op z’n kop gezet om oud papier op te halen, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de sociale en scholingsprojecten van Pater Hogervorst in Brazilië, en daar is veel van de grond gekomen. Moge Willem in vrede rusten.

We gaan een unieke en voor iedereen ongekende Goede Week en Pasen tegemoet. Vieringen worden digitaal gestreamed, vergaderingen gezoomd, kerkgebouwen zijn open voor enkel stil gebed of aanbidding…. 

Normaal zou u de nieuwste editie ontvangen van SamenKerk, ons bisdomblad.  Een stapel magazines is nu niet mogelijk. Daarom is door de redactie en onze vormgever met man en macht gewerkt om een digitale SamenKerk uit te brengen, met de artikelen die u normaal van ons kan verwachten: informatief, inspirerend, bemoedigend en actueel.

Vanaf zaterdag 4 april kunt u digitaal bladeren op: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Amstelveen, 2 april 2020

Bid je mee in deze tijden van het coronavirus? Bidden voor mensen die getroffen worden door het virus. Voor mensen die zich dag en nacht inzetten in de zorg en het publieke domein. Voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. Voor de ouderen. Voor de jonge kinderen die niet weten wat er gebeurt. In gebed kunnen wij ook onze eigen zorgen en moeiten uitspreken. Ook vragen we in gebed God ons zijn bedoelingen te laten zien in deze moeilijke omstandigheden.

We hebben in Amstelveen een gebedsketting opgezet van 24/7 gebed. Uiteraard niet in een (kerk)gebouw, maar op de plek waar jij bent. Via dit gezamenlijke, voortdurende gebed zijn we toch verbonden met elkaar. Doe je mee?

Er is de afgelopen 2 weken al meer dan 30 uur gebeden door verschillende mensen uit verschillende kerken in Amstelveen.

Op de site KerkinAmstelveen.nl kan je een tijd van gebed invullen, maar ook een gebed toevoegen of een gebed aanvragen.

          voor verdere informatie mailto:info@kerkinamstelveen.nl

In de nacht van 21 op 22 maart wordt ter nagedachtenis van het Mirakel van Amsterdam, dat dit jaar 675 jaar geleden plaats vond, de Stille Omgang gelopen langs de route van de plechtige processie waarmee de hostie naar de toenmalige parochiekerk de Oude Kerk werd teruggebracht.

Vanaf 1881 is deze traditie nieuw leven ingeblazen, zij het met een stille tocht in gebed en overweging. Dit jaar is de intentie: ‘De luisterende mens in AANWEZIG bij de Ander’, ontleend aan Frans van der Lugt SJ: Liefde en Luisteren. Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken van de ander. Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij en meer zichzelf.

Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben …. of …..

Vanaf 23.15 uur start het lopen van de Stille Omgang vanaf het Spui. Daaraan voorafgaand kan men een voorbereidende Eucharistie meevieren in diverse kerken:

  • St. Nicolaas, Prins Hendrikkade, 21.30 uur;
  • OLV Rozenkrans, Jacob Obrechtstraat 22.00 uur;
  • Papegaai, Kalverstraat, 22.00;
  • Krijtberg, Singel, 22.15 uur.

Voor jongeren is er een speciaal programma in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein vanaf 21.30 uur.

Voor de senioren is er traditioneel op zondagmorgen (22e), georganiseerd door de KBO een Stille Omgang, waar men om 10.45 uur bijeenkomt op het Begijnhof , de Omgang loopt en na koffie en een broodje afsluit met een Eucharistieviering om 13.00 uur in de Begijnhofkapel.

Zie ook op internet onder Stille Omgang Amsterdam 2020.

De twee weken in India zijn weer voorbij gevlogen. En wat hebben we in de 11 dagen, dat mijn moeder en ik in Tulip Garden waren, weer veel kunnen doen.

Met de hulp van uw giften van afgelopen periode, bijna 4.000 euro, hebben we weer mooie dingen kunnen doen. Voor alle kinderen hebben we een nieuw laken gekocht. Tom, 4 jaar, was zo ontzettend blij met zijn nieuwe laken, dat we constant naar zijn bed moesten komen kijken. Voor de keuken hebben we borden, bekers, nieuwe manden en rijstscheppen kunnen kopen. We hebben voorleesboekjes en puzzels gehaald. En verder hebben we nog een stel nieuwe uitschuif schooltassen kunnen scoren, voor de 40 boeken die de kinderen elke dag op en neer moeten meenemen. En we hebben voor alle kinderen een keer de tiffen verzorgd. Een gezonde guave als tussendoortje zodra ze uit school kwamen. En we hebben natuurlijk de nieuwe scooter opgehaald. Het is een elektrische scooter, want deze zijn in India inmiddels bijna even duur als een normale scooter plus de energie kan uit de zonnepanelen gehaald worden, waardoor het gebruik en het onderhoud niet zo duur meer wordt en dat geld weer aan andere dingen besteed kan worden. En wat zijn ze er blij mee. De scooter wordt gebruikt voor de kleine snelle boodschappen en de schoolbus kan nu blijven staan op school. Dus dat scheelt ook een keer per dag met de schoolbus op en neer rijden!

Verder werd ons gevraagd om voor ieder kind een zeepje en een set ondergoed te kopen. Dit hebben ze niet veel en het ondergoed verslijt in de warmte heel snel en in de regentijd wordt het niet droog, omdat het buiten hangt. Dus in twee miniwinkeltjes de ondergoed voor de jongens en de meisjes apart uitgezocht en ’s avonds voor het eten hebben we alles uitgestald. Eerst kwamen de meisjes hun ondergoed uitzoeken en daarna de jongens. Vol trots liepen de kleintjes met hun ondergoed rond.

Het is natuurlijk goed dat we de kinderen kunnen helpen met allerlei nuttige boodschapjes, maar het is juist ook fijn om met de kinderen samen te spelen en met hun huiswerk te helpen. Extra aandacht en een knuffel is voor een kind erg belangrijk. Dan komen de kinderen ons tijdens het eten even opzoeken om samen te eten, komen ze even langs voor een grapje of om te vertellen wat ze ’s nachts gedroomd hebben, of krijgen we nog een bakje ‘coffee’ die de kinderen gezet hebben met zand. Erg gezellig om zo de dagelijkse dingen met ze te delen.

Op zondag hadden de kinderen vrij van school en hebben we een aantal kinderen van zowel Tulip Garden Hostel als Tulip Garden Home meegenomen om te wandelen. Even buiten Tulip Garden een stukje lopen. Dat vonden ze allemaal heel leuk en er gingen uiteindelijk ruim 40 kinderen mee! Heel gezellig gewandeld, en kletsen en zingen met de kinderen. Net of we op kamp waren. Op de terugweg een kind op de arm (de kleinste vond het toch wat ver) en een bekertje soort cola of Sprite toe. Wat een gezelligheid.

En wat rustig is het nu weer, zonder alle kinderen om ons heen. Het was zo fijn om weer zoveel voor deze kinderen te kunnen doen. Het is zo mooi om te zien dat de kinderen langzaam groter worden, dat sommigen nu een opleiding volgen, en sommigen al aan het werk zijn. Hanuma en Chandana die ook als kind hier zijn opgegroeid en nu samen getrouwd zijn en langzaam heel Tulip Garden onder hun hoede nemen. Nagendra, die nu in Vijayawada woont en een baan heeft als autoverkoper. Vijay Lakshmi die in een hostel zit en een rechtenopleiding doet.

En dat terwijl alle kinderen die voordat ze aankwamen dit nooit hadden kunnen bedenken, dat ze überhaupt zouden overleven en dat ze naar school zouden kunnen en zelfs een baan zouden kunnen krijgen. Op de laatste donderdag zijn we nog even door de sloppenwijk heen gereden. Huizen gebouwd van golfplaten. Kinderen die vervuild op straat rondlopen, waaraan je ziet dat ze te klein zijn voor hun leeftijd omdat ze te weinig te eten hebben. Mensen die je buiten ziet slapen, eten, wassen, want het leven vindt voornamelijk op straat plaats. Dit is waar veel kinderen van Tulip Garden vandaan komen. Zij hebben nu de mogelijkheid om uit deze wijken te ontsnappen. En dit allemaal dankzij uw hulp.

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor de steun in de vorm van giften. En natuurlijk voor alle bemoedigende woorden en fijne gesprekken. Achterin de kerk kunt u de foto’s bekijken. Dankzij u hebben we weer superveel kunnen betekenen voor de kinderen: van vrolijke lakens, tot een elektrische scooter. Van een chocolaatje of een guave als tiffen tot een nieuwe schooltas voor de kinderen.

Patricia

Goedemorgen allemaal,
Ik mail even omdat jullie in mijn adresbestand staan voor mijn blog uit India (patricia.gaatverweg.nl). Afgelopen week zijn er weer twee blogs beschikbaar gekomen, maar helaas doet mijn automatische mail het niet om jullie hierover te berichten. Dus bij deze een e-mail om te laten weten dat er weer een nieuwe blog online staat op http://patricia.gaatverweg.nl/weekend-in-tulip-garden/2020/01/27/
Veel leesplezier!
Groetjes, Patricia