Spring naar inhoud

Zaterdag 20 november 2021 hebben wij Leny Vermeer uitgeleid uit onze De Goede Herder gemeenschap, in aanwezigheid van vele parochianen. In augustus vierden we haar 85ste verjaardag, donderdag 11 november jl. overleed zij in de Hospice aan de Amstelveenseweg.

Leny heeft op sociaal terrein veel tijd geïnvesteerd: in onze gemeenschap was zij actief  in de parochieraad, in het parochiebestuur, contactpersoon naar de parochianen, paramenten care, lector en contactpersoon voor De Goede Herder naar buiten.

Buiten de kerk is zij lid geweest van het schoolbestuur en daarnaast ook nog gastvrouw in het Concertgebouw, het Ronald McDonaldhuis, Muziekgebouw aan het Y en filmmuseum Eye.

We zijn er stil van dat wij afscheid van haar hebben moeten nemen, van een sterke vrouw.

Locatieraad De Goede Herder

Op 30 september is onze Pater Gerard Hogervorst, op de leeftijd van 91 jaar, overleden.

Onze, omdat toen zijn moeder in Buitenveldert kwam wonen, hij eigenlijk een parochiezoon van De Goede Herder was geworden en bij bezoek aan Nederland bij ons voorging, laatstelijk in de jongerenviering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Goede Herder-parochie.

Een jaar naar zijn wijding in 1956 werd hij benoemd in Centraal Brazilië, waar hij in verschillende parochies werkte, maar uiteindelijk zijn vaste werkplek in de stad Governador Valadares (Minas Gerais) vond, waar hij zich de rest van zijn priesterleven met een onvoorstelbare energie heeft gewijd aan het pastoraat en zich inzette voor de bouw van scholen en gemeenschapshuizen. Vanuit De Goede Herder ondervond hij steun via de opbrengst van het ophalen van oud papier, waar de jongeren van DGH  heel Buitenveldert ‘onveilig’ bij maakten. Daarnaast was ook altijd een deel van de collecte-opbrengst met de Kerstdagen voor zijn werk in Brazilië bestemd. In 2016 is hij als 86-jarige met enige tegenzin definitief naar Nederland teruggekeerd. Op 5 oktober is hij op de begraafplaats va de CSSp in Gemert ter aarde besteld. Wij zullen hem in diep respect herdenken.

Met Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

John Houkes
Huib Houthuijs
Annie Mascini
Wim Lefeber
Herman Divendal
Gerda Wolzak
Loes Hoogland – Lammers
Henk de Vilder SJ
Hettie van Diessen
Mia Nielen – van den Broek
Joke Bolink – Mul
Trudi Veldhuizen - Meissner
Henk Leber
Frans Boogers
Ria Reekers
Bert Jan Pompen
Janny Schultz – van de Poel
Harry Gruijthuijsen

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.

Na een kortstondig ziekbed is op woensdag 25 september Harry Gruijthuijsen van ons heengegaan. Wij zijn Harry als parochie zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk, dat hij in bijna 60 jaar voor onze gemeenschap heeft verricht. Harry was met zijn vrouw Ploni parochiaan van het eerste uur. Door de jaren heen heeft Harry allerlei functies bekleed en taken verricht. De meesten van ons kennen hem als bestuurslid, als koorzanger, en als lector, maar daarnaast heeft Harry zich ook zeer verdienstelijk gemaakt op diaconaal terrein zoals onder meer bij de acties voor pater Hogervorst in Brazilië en als vrijwilliger in De Buitenhof.

Wij zullen Harry ten zeerste missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor Ploni om dit grote verlies te kunnen dragen.

Op dinsdag 6 augustus is Ria Reekers overleden. Zij is 79 jaar geworden. Haar uitvaartdienst vond plaats op woensdag 14 augustus in de kleine aula van de Nieuwe Ooster, waarna zij aldaar is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op woensdag 19 juni is Henk Leber overleden. Hij is 95 jaar geworden. Zijn uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.