Spring naar inhoud

Phil Kint hersteld

Graag wil ik alle parochianen bedanken die sinds begin december voor mijn herstel hebben gebeden. Het is voor mij een grote steun dat zo velen mijn herstel aanbevelen bij Onze Lieve Heer. Helaas moet ik ook bekennen, dat ik van nature wat ongeduldig ben en aanvankelijk meende dat het ziekteverloop niet meer dan enkele maanden in beslag zou nemen. Helaas, juist nu kom ik er ook achter dat ‘alles zo zijn tijd behoeft’ en dat ondanks de fysiotherapie ook hier geldt dat Aken en Keulen niet op één dag zijn gebouwd. Het zal dan ook nog wel enkele maanden duren voordat ik weer ‘de oude’ ben. Hartverwarmend zijn voorts de vele blijken van medeleven die ik tot nu toe mocht ontvangen en nog steeds dagelijks ontvang. Onder meer al die prachtige kerstkaarten, goede wenskaarten en brieven bemoedigen en sterken mij en ook mijn vrouw Kiki. Ik dank u heel, heel hartelijk en ben u zeer erkentelijk.

Mede namens Kiki wens ik alle parochianen van onze Goede Herder een gezegend en vooral ook gezond 2020. Phil Kint