Spring naar inhoud

Ziekenbezoek

Mocht u graag bij ziekte Eugene Jongerden of iemand van de ziekenbezoekgroep op bezoek wensen geef dat dan zelf, of iemand uit uw omgeving, even telefonisch door (6420843 of 06.51265724).

Veelal is het ons niet bekend, dat u of iemand uit uw directe kring ziek is.