Spring naar inhoud

Agenda

 • 3de Zondag van de Advent

  Eucharistie, pastor M. Schneeberger Lezingen: Jes. 35, 1-6a.10; Rom. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11 Herenkoor Adventcollecte voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in Peru Verkoop Amnestybrief

  15 december || 10:30 11:30
 • Lezing en presentatie door Frank van de Loo over het Kerstgebeuren in de Nederlandse schilderkunst van de 16de en de 17de eeuw

  Voor velen is het kerstfeest het middelpunt van de winter. Er wordt naar uitgezien. In de kerk, in de familie, maar ook in het zakenleven wordt het grondig voorbereid. Vervolgens wordt het met aandacht en met luister gevierd. Wezenlijk draait alles om de evangelies van Lucas en Mattheus. Daar gaat d...

  16 december || 14:00 16:00
 • 4de Zondag van de Advent

  Eucharistie, pastor A. Koot Lezingen: Jes. 7, 10-14; Rom. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24 Gregoriaanse Schola

  22 december || 10:30 11:30
 • Kerstnacht

  Nachtmis van Kerstmis, pastores A. Koot en Ph. Kint Lezingen: Jes. 9, 1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lc. 2, 1-14 Groot Gemengd Koor Kerstcollecte voor pastoraat aan christen-kastelozen en voor behandeling en onderwijs aan gehandicapte kinderen in Pakistan

  24 december || 22:00 23:30
 • Hoogfeest van Kerstmis

  Dagmis van Kerstmis, pastores A. Koot en Ph. Kint Lezingen: Jes. 52, 7-10; Hebr. 1, 1-6; Joh. 1, 1-18 Groot Gemengd Koor Kerstcollecte

  25 december || 10:30 11:30

meer op de agenda....

Kerstkoor

Beste Parochianen,
Als u tijdens de vieringen met kerst mee wilt zingen met het koor dan kan dat!!!! Graag aanmelden bij Ronald. Klamp hem aan of stuur hem een mail: ronaldjgdijkstra@icloud.com
U krijgt de muziek toegestuurd, u moet wel een aantal woensdagen mee repeteren.

Tot ziens
Ronald

FINANCIËLE ACTIE 2019

Met als Motto:- Ik kom over de Brug voor De Goede Herder.

In het afgelopen jaar is Pater Henk de Vilder ons ontvallen. Phil Kint heeft aangegeven dat hij het iets rustiger aan gaat doen. Daarbij steunen we hem van harte en danken hem voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig kunnen wij in De Goede Herder ook nog rekenen op Lex Koot en Martin Schneeberger. Vanuit Amstelland komen Eugene Jongerden, Eugene Brussee, Ambro Bakker en Dea Broersen ook af en toe bij ons in een viering voorgaan. Ook in de zomer was de kerk goed bezocht en blijven steeds meer parochianen even koffiedrinken na de mis. Dat is goed voor onze gemeenschapszin. Het koor heeft dit jaar ook weer een paar nieuwe leden mogen verwelkomen, dat is goed voor de sfeer tijdens de viering.

U komt al over de brug met vrijwilligerswerk en trouwe bezoeken aan onze kerk, maar daarnaast hopen we dat u ook financieel over de brug wilt komen voor onze locatie, en mee wilt doen aan onze jaarlijkse actie!

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.

OECUMENISCHE VIERINGEN in DE BUITENHOF op ZATERDAG om 10:30

14 december, dominee S. van der Hoek
21 december Kerstviering, ds. S. van der Hoek en pastor Ph. Kint