Spring naar inhoud

Agenda

 • 20e Zondag door het jaar

  Woord en Communie, pastor Ph. Kint Lezingen: Jer. 38, 4-6.8-10; Heb. 12, 1-4; Luc. 12, 49-53 Samenzang

  18 augustus || 10:30 11:30
 • film ‘My Old Lady’

  New Yorker Mathias Gold zit financieel gezien bijna volledig aan de grond. Hij vertrekt naar Parijs om een waardevol appartement dat hij geërfd heeft om te zetten in geld. Wanneer hij aankomt bij de woning treft hij een oude vrouw, Mathilde Giffard, die er samen met haar dochter woont. Maar zo kan ...

  19 augustus || 14:00 16:00
 • Door-de-weekse viering

  Woord en Communie, pastor Ph. Kint Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Als het gaat bidden in jezelf ben je niet alleen’, blz. 40-41, in: ‘Bidden voor iedereen’.

  20 augustus || 10:00 13:00
 • 21e zondag door het jaar

  Eucharistie, pastor A. Koot Lezingen: Jes. 66, 18-21;Heb. 12, 5-7 + 11-13;Lc. 13,22-30 Samenzang Miva-collecte

  25 augustus || 10:30 11:30
 • 22e zondag door het jaar

  Woord en Communie, pastor Ph. Kint Lezingen: Sir. 3,17-18+20+28-29;Heb.12,1-8-19+22-24a;Lc.14,1+7-14 Gemengd Koor

  1 september || 10:30 11:30

meer op de agenda....

Phil Kint met emeritaat/pensioen

Graag wil ik onze parochianen op de hoogte brengen, dat ik met ingang van september wat gas ga terugnemen. Het sluipenderwijs ouder worden en vooral de vele te rijden autokilometers breken mij meer en meer op. De bedoeling is dat ik geleidelijk allerlei activiteiten die ik binnen onze parochie van De Goede Herder voor mijn rekening neem, in goed overleg met pastor Jongerden en onze Locatieraad overdraag. Dat betekent niet dat aan de bestaande pastorale activiteiten en contacten zo maar een einde komt, maar wel dat ik minder inzetbaar ben bij het vele dat zich zo in een parochie aandient. Zeker voorlopig blijf ik één van de zondagse voorgangers (gemiddeld één keer in de maand) in onze kerk en blijf ik als vaste katholieke voorganger verbonden aan het verpleeghuis De Buitenhof.

Wij blijven elkaar zien - ik blijf beschikbaar - , maar niet meer bijna elke dag van de week.

Phil Kint

OECUMENISCHE VIERINGEN in DE BUITENHOF op ZATERDAG om 10:30

17 augustus, pastor Ph. Kint
24 augustus, ds. N. Versteeg
31 augustus, ds. S. van der Hoek
7 september, pastor Ph. Kint
14 september, ds. S. van der Hoek