Spring naar inhoud

Een intrigerende titel boven een artikel in KERK in MOKUM.

Art Stations of the Cross is een kunstroute, die moderne kunst verbindt met eeuwenoude thema’s van passie, compassie, en gerechtigheid, in Amsterdam onder de naam: Troubled waters. Op de staties liggen folders over de route. Enkele staties: Weesperzijde ‘Hoftuin’, St. Nicolaaskerk, Doopsgezinde Singelkerk, passage Amsterdammuseum, Reinwardtacademie Hortusplantsoen, Waalse kerk, Onse Lieve Heer op Solder. Digitaal op de website artstations.org/art. Veel werken staan binnen, dus let op openingstijden. Tot en met 22 april.

(Een modern alternatief voor het zeven kerken bezoeken op Witte Donderdag, met verdienste van aflaat?)

VdV

Op woensdag 27 maart is Huib Houthuijs overleden. Hij is 91 jaar geworden. Zijn uitvaart was op maandag 1 april in de kapel van de Begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Op maandag 18 maart is Hettie van Diessen overleden. Zij is 62 jaar geworden. Haar uitvaart was op woensdag 27 maart in De Goede Herder, waarna zij op Begraafplaats Broekhoven (Tilburg) is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Met pijn en verdriet om zijn dood wordt Maria Magdalena starend in het donker gewaar, dat de steen bij het graf van Jezus is weggerold. En ze kijkt in het niets, in de leegte die haar bang maakt. Ontzetting en vrees overvallen haar. Wat hebben ze met haar heer gedaan? Wie hebben het lichaam van Jezus meegenomen? En ook Petrus en de andere leerling zijn ontzet bij het zien van het lege graf. Het graf van Jezus wordt die derde dag leeg gevonden. Ze staan aan de immense afgrond van een onoverbrugbare kloof. Maar…..de derde dag is wel een opvallende verwijzing, een verwijzing naar God die zich rechtstreeks met de wereld bemoeit. En dan worden we a.h.w. opgetild, er staat iets nieuws te gebeuren. God gaf in de stilte van de nacht, in de stilte van de dood, Zijn Zoon een nieuw leven terug, zoals Hij in den beginne – ook in de stilte – de eerste mens heeft geschapen uit dode materie.

Het paasverhaal staat haaks op de werkelijkheid van alledag. Je kunt er toch eigenlijk niet bij. Ons verstand schiet gewoon tekort……hoe is het mogelijk, dat iemand uit de dood opstaat en tot de levenden wordt gerekend, ja door een derde van onze wereldbevolking ook ‘de LEVENDE’ wordt genoemd?

Iedereen die een groot verlies aan den lijve heeft ervaren, heeft er weet van, dat de ervaring van Goede Vrijdag niet in één, twee of drie dagen omslaat in een jubelstemming, een exsultet, die ons in de Paaswake wordt aangereikt. Het is veelal een lange weg om uit het dal van verslagenheid, verdriet en pijn omhoog te krabbelen. Pasen, leven dat sterker is dan iedere dood, gebeurt niet van het ene op het andere moment. Pasen is vaak een lang proces van gelovig en vertrouwvol verder gaan en volhouden.

Pasen is er op hopen – soms toch ook met een wonderlijk licht in ons
eigen binnenste – dat God ons niet in ons verdriet, in onze leegte, in onze
onmacht alleen laat, dat Hij ons niet loslaat, maar dat Hij ons - hoe dan
ook – nabij komt in Zijn goedheid, genade, liefde….. Pasen is erop
vertrouwen, dat de grote woorden van het verhaal van God met Zijn
mensen echt werkelijkheid worden, dat God niet loslaat wat Hij eens
onder ons is begonnen. Maar op die weg van Pasen is het ook nodig, dat
wij niet opgeven, dat wij een lange adem hebben, ook al is de dagelijkse
werkelijkheid soms bepaald niet gemakkelijk.

Pasen is dan zeker ook het feest van ‘het er niet bij laten zitten’…… ondanks narigheid en alle zorgen om ons heen, ondanks pijn en verdriet die ons in hun greep kunnen houden……..’het er niet bij laten zitten’.

Pasen, overeind komen, rechtop gaan staan, recht doen en goed doen, licht ontsteken dat sterker is dan het duister. Daarom steken wij de Paaskaars aan. We zeggen dan uit dat er grote dingen gaan gebeuren. Als we maar het vertrouwen en de moed opbrengen om in het volle licht te gaan staan. Net zoals Maria Magdalena die zich van het donkere graf omdraaide naar het licht, om Hem, om Jezus te zien, aan de leegte en de ontzetting voorbij, en kijkend door haar tranen heen.

Wanneer wij ons niet afwenden en onze eigen ogen niet gesloten houden, maar het licht in ons leven toelaten en laten doorbreken, kan er iets wonderlijks nieuws beginnen en is er altijd toekomst. En dat gebeurt wanneer wij bereid zijn Hem te volgen, Jezus de Levende, die ons als een lichtend voorbeeld heeft voorgedaan en voorgeleefd. Hij wijst ons de weg. Hij is de weg. Moge het voor u allen Pasen worden, een feest waarop het licht van de hemelse werkelijkheid ons aardse leven van alledag verlicht en omvat.

Namens de pastores en de locatieraad wens ik u goede vieringen in de Goede Week en van harte een Zalig Pasen.
Phil Kint (pastor De Goede Herder)

Op de eerste zondag van de vasten heeft pastoor Koot gesproken over het boekje van Henri Nouwen: “Wie ben ik?”, drie onvergetelijke preken. Hij beloofde bestelgegevens van dit boekje in het bulletin te vermelden.

Het zijn:
Uitgeverij Adveniat
Postbus 44
3740 AA Baarn
Tel. 088 23 83 600
email: info@adveniat.nl

Wij willen graag stilstaan bij het overlijden van Joke Bolink-Mul. Zij is voor de meesten van ons zeer vertrouwd. Niet alleen omdat zij de sterke vrouw achter en de steun en toeverlaat is geweest van onze beheerder Ger, maar omdat zij ook zelf decennialang een buitengewone plaats in ons midden van De Goede Herder heeft ingenomen. Haar trouw en toewijding zijn spreekwoordelijk. Op zoveel plekken en plaatsen in de geschiedenis van De Goede Herder is zij te vinden. Of het nu om het bezoek aan zieken en ouderen ging, of om het zondagse koffie-schenken, of om de scherpe en precieze redactie van het bulletin, liturgieboekjes en andere publicaties, het is allemaal te veel om op te noemen. Joke deed zo veel - doorgaans in alle stilte – in onze parochie, dat wij haar heel, heel dankbaar zijn. Wij zullen haar heel erg missen.
Dat Joke mag staan in het volle licht bij onze Heer en dat Hij Ger en zijn dochters en hun partners en haar kleinkinderen mag bijstaan in het grote verlies dat zij hebben te dragen.

Dat zij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

zie rouwkaart

In Volendam kunt u voor de 4e keer de Kruiswegwandeling lopen. De 150 jaar oude kruiswegstaties van de Sint Vincentiuskerk, die behoren tot het Volendammer erfgoed, worden in de Vastentijd – de 6 weken durende voorbereidingstijd naar Pasen in Volendam neergezet. Wandelend door het centrum kunt u kennis nemen van de afbeeldingen op de staties en van de inspirerende teksten die erbij staan.

De start is bij Zorgcentrum Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam. De wandeling eindigt bij art hotel Spaander, Haven 15-19, 1131 EP Volendam. De brochure van de wandeling is gratis verkrijgbaar, o.a bij de VVV.

Naast de 14 kruiswegstaties komt u tijdens de wandeling op een aantal plaatsen beelden en afbeeldingen tegen die goed aansluiten bij het Lijdensverhaal. De initiatiefnemers werken samen met het museum voor Religieuze Kunst in Uden.

VOOR MEER INFORMATIE:
www.kerkvolendam.nl
facebook.com/KruiswegVolendam
e-mail: info@kerkvolendam.nl
U kunt ook de VVV Volendam benaderen: Zeestraat 37, 1131 ZD
Volendam, tel. 0299-36 37 47. www.vvv-volendam.nl

http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/

Bernadette Kahindo woont met haar gezin in Kalehe, Congo. Het water dat ze uit de rivier haalt is verontreinigd en veroorzaakt buikpijn en diarree. Een waterfilter veranderde alles: geen ziekte, niet het meeste geld aan medicijnen besteden. Water halen, soms bij putten ver weg; in de sub-Sahara bijvoorbeeld zijn de mensen ontzettend veel tijd kwijt aan het halen van water. Goede watervoorzieningen geven de mensen en hun ingeschakelde kinderen tijdruimte voor zaken als scholing: kennis verwerven o.a. voor het kweken van voedsel, op het gebied van hygiëne, kennis voor het runnen van bedrijfjes. Water de levensbron voor mens, dier en natuur.

De Bisschoppelijke vastenactie heeft vijf ‘water-projecten’ uitgekozen in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. In onze Goede Herder zijn al een aantal collectemomenten geweest, die al een € 1200,- hebben opgebracht. Dan zullen er nog bankoverschrijvingen zijn geweest. Van dat bedrag hebben we nog geen tussenstand. Met Pasen zetten we de kroon op onze Vastenactie in de collectes op Paaszaterdag en Paaszondag en overschrijvingen. Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

Uw gift per bank? Dan graag via de rekening van de MOWA:
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.


Bij voorbaat dank voor uw genereuze bijdragen aan de oplossing van zo’n fundamenteel probleem in diverse delen van de wereld.
Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

1+1 gratis: onze grootgrutters beconcurreren elkaar hiermee om u als klant. Maak gebruik van deze acties om de opvanghuizen voor mensen in problematische situaties te ondersteunen. Op 17 april (Palmzondag) zamelen we weer voor het Harriët Tubmanhuis, het Jeannette Noëlhuis, de opvang door de zuster van Moeder Theresa, lang houdbare levensmiddelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, maar ook eenpersoonsbeddengoed in. Op hun websites of in hun nieuwsbrieven staat vaak een lijstje met zaken waarmee ze erg geholpen worden. De steun verruimt ook hun exploitatie. Eventueel een enveloppe met inhoud zal zijn juiste bestemming vinden.

Alvast bedankt voor uw inzet,
Caritas Amstelland