Spring naar inhoud

We gaan een unieke en voor iedereen ongekende Goede Week en Pasen tegemoet. Vieringen worden digitaal gestreamed, vergaderingen gezoomd, kerkgebouwen zijn open voor enkel stil gebed of aanbidding…. 

Normaal zou u de nieuwste editie ontvangen van SamenKerk, ons bisdomblad.  Een stapel magazines is nu niet mogelijk. Daarom is door de redactie en onze vormgever met man en macht gewerkt om een digitale SamenKerk uit te brengen, met de artikelen die u normaal van ons kan verwachten: informatief, inspirerend, bemoedigend en actueel.

Vanaf zaterdag 4 april kunt u digitaal bladeren op: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Beste parochianen, wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel onzekerheid: hoeveel mensen zullen ziek worden, hoeveel mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord op krijgen.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De eucharistieviering, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering.

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En wij wensen u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en een publieke vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor RK Amstelland

Beste mensen,

We hebben te maken met heftige en ingrijpende situaties, wereldwijd, en ook in de Nederlandse maatschappij en het kerkelijk leven. De bisschoppen hebben zich gebogen over de gevolgen voor de gelovigen in ons bisdom en is de volgende communicatie hier vanmorgen over uitgegaan.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast;
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast;
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Tv-mis en Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria doordeweeks een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend wordt een Eucharistieviering uitgezonden op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

LIVE VANUIT HET NOORDDAMCENTRUM
De viering op zondag 15 maart om 10.30 uur in het Noorddamcentrum, locatie H. Geest/H. Urbanus, zal tevens live te volgen zijn door de geweldige medewerking van RTV Amstelveen. De viering zal plaatsvinden zonder publiek, en te volgen zijn op de televisiezender van RTVA, Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO 1), T-Mobile 806 en de stream op de voorpagina van rtva.nl. Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen.

Namens Pastorale team en Parochiebestuur,

Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor van RK Amstelland

Goedemorgen allemaal,
Ik mail even omdat jullie in mijn adresbestand staan voor mijn blog uit India (patricia.gaatverweg.nl). Afgelopen week zijn er weer twee blogs beschikbaar gekomen, maar helaas doet mijn automatische mail het niet om jullie hierover te berichten. Dus bij deze een e-mail om te laten weten dat er weer een nieuwe blog online staat op http://patricia.gaatverweg.nl/weekend-in-tulip-garden/2020/01/27/
Veel leesplezier!
Groetjes, Patricia

Op de MOWA-vergadering van 7 januari werd bekend, dat de voorlopige opbrengst van de Adventscollecte in de parochie RK Amsteland voor het project opvang Venezolaanse vluchtelingen kinderen in Peru een € 4.800,00 bedraagt. Er kunnen nog overschrijvingen via de bank (NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA) nakomen. Tevens is de keuze voor het project voor de Vastenactie gemaakt: medische zorg en scholing van kinderen in de provincie Sindh in Zuid-Pakistan door de organisatie Hayat-e-Nau. Dit project is in De Goede Herder bekend van de collectes met Kerstmis, die dit jaar € 1.655,34 opbrachten, waarbij we de bankoverschrijvingen nog mee moeten nemen.

Bij de zusters van Moeder Teresa konden we zondag 22 december van de Augustinus en De Goede Herder een hoog gevulde auto goederen afleveren, die met grote dank werd geaccepteerd. Op die dag was een Kerstdiner met concert vooraf voor dak- en thuislozen. Patricia en Therese ten Rouwelaar reizen weer af naar India om de stand van zaken bij Tulip Garden in ogenschouw te nemen. (de Kerstgroeten van de kinderen heeft u in onze Kerstboom kunnen bewonderen) Door de opbrengst van de deurcollecte (ruim 500 euro) komen ze niet met lege handen aan, kunnen er voor de kinderen noodzakelijke dingen worden aangeschaft, een maaltijd verstrekt en komt een uitstootvrije scooter in zicht.

Van harte bedankt voor al uw goede gaven!!

Na de eucharistieviering door pastor Martin Schneeberger, waarin onze zangvaardigheid vierstemmig op de proef werd gesteld, bleven wij bijeen onder het genot van koffie en thee met kransje. Voordat we een toast uit konden brengen op het nieuwe jaar waren er een paar korte woorden. Gemist werd het herderlijk woord van Phil Kint. Hans ten Rouwelaar schetste de situatie in de parochie RK Amstelland, waarin de keuze voor één centrale grote kerk, van waaruit het pastoraat van de nabijheid vorm gegeven zal worden, pas over drie jaar overwogen zal worden. Henk Welsch vermeldde dat hij na vijf jaar het coördinatorschap in de Locatieraad per 1 januari heeft neergelegd, maar dat hij voor De Goede Herder nog diverse taken zal blijven vervullen. Het coördinatorschap zal na ampele overwegingen vervuld worden door Maartje Strengers. We danken Henk voor de ruimhartige wijze waarop hij het coördinatorschap heeft ingevuld, danken Maartje voor haar bereidheid in zijn voetspoor te treden en wensen haar daarbij veel energie en succes. Daarna mocht het glas geheven worden op het nieuwe jaar en op de genezing van Phil Kint met een groet.

We wensen Martin Schneeberger een goede reis naar en succes bij het ondersteunen van het pastoraat op Lesbos. LvdV

Graag wil ik alle parochianen bedanken die sinds begin december voor mijn herstel hebben gebeden. Het is voor mij een grote steun dat zo velen mijn herstel aanbevelen bij Onze Lieve Heer. Helaas moet ik ook bekennen, dat ik van nature wat ongeduldig ben en aanvankelijk meende dat het ziekteverloop niet meer dan enkele maanden in beslag zou nemen. Helaas, juist nu kom ik er ook achter dat ‘alles zo zijn tijd behoeft’ en dat ondanks de fysiotherapie ook hier geldt dat Aken en Keulen niet op één dag zijn gebouwd. Het zal dan ook nog wel enkele maanden duren voordat ik weer ‘de oude’ ben. Hartverwarmend zijn voorts de vele blijken van medeleven die ik tot nu toe mocht ontvangen en nog steeds dagelijks ontvang. Onder meer al die prachtige kerstkaarten, goede wenskaarten en brieven bemoedigen en sterken mij en ook mijn vrouw Kiki. Ik dank u heel, heel hartelijk en ben u zeer erkentelijk.

Mede namens Kiki wens ik alle parochianen van onze Goede Herder een gezegend en vooral ook gezond 2020. Phil Kint