Spring naar inhoud

Amstelveen bidt

Amstelveen, 2 april 2020

Bid je mee in deze tijden van het coronavirus? Bidden voor mensen die getroffen worden door het virus. Voor mensen die zich dag en nacht inzetten in de zorg en het publieke domein. Voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. Voor de ouderen. Voor de jonge kinderen die niet weten wat er gebeurt. In gebed kunnen wij ook onze eigen zorgen en moeiten uitspreken. Ook vragen we in gebed God ons zijn bedoelingen te laten zien in deze moeilijke omstandigheden.

We hebben in Amstelveen een gebedsketting opgezet van 24/7 gebed. Uiteraard niet in een (kerk)gebouw, maar op de plek waar jij bent. Via dit gezamenlijke, voortdurende gebed zijn we toch verbonden met elkaar. Doe je mee?

Er is de afgelopen 2 weken al meer dan 30 uur gebeden door verschillende mensen uit verschillende kerken in Amstelveen.

Op de site KerkinAmstelveen.nl kan je een tijd van gebed invullen, maar ook een gebed toevoegen of een gebed aanvragen.

          voor verdere informatie mailto:info@kerkinamstelveen.nl