Nieuwe contactgegevens parochiesecretariaat

H. Mariaparochie

Voor algemene zaken van onze parochie kunt u mailen naar onze nieuwe parochiesecretaris Paul Liesker:
secretariaat@heiligemariaparochie.nl
Postadres: Noorddammerlaan 124,
1187 AG Amstelveen

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-58 84 63 64 op de volgende tijden:

maandag12:30 – 16:30 uur
woensdag9:30 – 16:30 uur
donderdag9:30 – 12:00 uur

Wanneer u contact wil met een pastor in verband met doop, communie, vormsel, huwelijk of een overlijden, dan neemt u contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Help met Chemin Neuf de straatkinderen van Kinshasa (Congo).

Vastenactie straatkinderen Congo

U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes of het bedrag overmaken op de rekening van de MOWA met nummer NL72 RABO 0382 3326 01 o.v.v. “Vastenactie Kinshasa”

Vastenactie 2023: Straatkinderen van Congo

29 april 2023 Sam’s Kledingactie

Sam's kledingactie

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse kledinginzameling voor het goede doel, wordt gehouden op zaterdag 29 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt kleding en schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten zakken of dozen afgeven. Brillen graag apart inleveren. Inzamelpunten op 29 april zijn: de Paaskerk, Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, De Goede Herder (Buitenveldert).
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel worden in de Borana-zone in Ethiopië betere gezondheidsvoorzieningen getroffen voor moeders en kinderen.

Voor nadere informatie:
Anne-Mieke Steensma, 06-21555472 of
Theo den Blanken 06 – 374 474 20

Informatie over wat er ingeleverd kan worden: https://www.samskledingactie.nl/inzamelbeleid

Foto’s dubbeljubileum
Ambro Bakker s.m.a.

Ambro Bakker s.m.a. jubileum 80 jaar en 53 jaar priester
Klik hierboven voor de foto’s van het dubbeljubileum van Ambro Bakker s.m.a.

Gebed en collecte voor Syrië en Turkije

De Neder­landse Bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies in het weekend van 11 en 12 februari te bid­den en te collec­te­ren voor de vele slacht­of­fers van de recente aard­be­ving in Syrië en Turkije. Na deze allesverwoestende aard­be­ving in het be­tref­fen­de gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie direct naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Syrië en Turkije om ter plekke zo ef­fec­tief moge­lijk te wor­den ingezet.

Mgr. Woorts, bis­schop­re­fe­rent voor de interreli­gi­euze dialoog, heeft namens de Contactraad voor de Interreli­gi­euze Dialoog medeleven betoond met de Islami­tische Stich­ting Neder­land. Hij wenst zo ook familie en beken­den in Neder­land van de vele slacht­of­fers in Turkije en Syrië kracht en sterkte en laat weten verbon­den te zijn in gebed. In enkele kerken in onze parochie is vrij­dag 10 februari om 13.00 uur ook de klokken geluid om dit tot uiting te brengen.

Gebed en collecte voor Syrië en Turkije

Deze extra collecte komt in onze parochie in de plaats van de extra collecte voor de caritas.

Overlijdensbericht em. pastoor Klawer

Emeritus pastoor Thom Klawer is 31 januari overleden.
Aanstaande zondag 5 februari is in de Augustinuskerk de uitvaartviering om half elf.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

rouwkaartThomKlawer

Geef een antwoord