Eucharistieviering 16 januari online

Op deze tweede zondag door het jaar komt de livestream vanuit de Augustinuskerk, met als thema: ‘Zij hebben geen wijn meer’. U weet dan vast meteen waar de Evangelielezing over gaat: inderdaad, de bruiloft van Kana.
Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen zijn de voorgangers in deze viering, die muzikaal wordt omlijst door cantores van het Latijns parochiekoor Cantemus Dominum met Frank de Ruyter op het orgel.
De viering begint om 10:30 uur.

De viering zal in Amstelveen ook live via de lokale televisie te volgen zijn via Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte
Amnesty International

Amnesty vraagt dit weekend uw aandacht voor de actie vrijheidsmail.
U kunt op de website van Amnesty zelf een keuze maken uit de lopende acties en meedoen met de actie door middel van het sturen van een email. Dank u wel voor uw hulp.

Extra viering op zaterdag 15 januari in de Titus Brandsmakerk

Zoals u in de agenda op deze site is te zien, zal er zaterdag 8 januari aanstaande een extra Eucharistieviering zijn om 15.30 uur in de Titus Brandsmakerk. Pastoor-deken Eugène Jongerden in zal in deze Eucharistieviering voorgaan. Deze extra viering op de zaterdagmiddag is er vanwege de coronamaatregelen: wijkcentrum Westend is gesloten en er mogen in de andere kerkgebouwen niet meer dan 50 parochianen een dienst bijwonen. Voor deze viering is reserveren niet noodzakelijk.
Klik hier voor de wijze van reserveren, en hier voor onze coronamaatregelen.

Wijze van reserveren

AugustinuskerkGeen reservering nodig
H.Geest/ Urbanus
Bovenkerk
Geen reservering nodig
Titus Brandsmakerkdagelijksper email locatie
020 – 641 63 01
Urbanus Ouderkerkwoe, don9.00 – 12.00
020 – 496 13 20
per email locatie
De Goede HerderGeen reservering nodig

Aanscherping van de coronamaatregelen

Zoals verwacht hebben de Nederlandse bisschoppen besloten, gezien de huidige ontwikkelingen van de pandemie, per direct de coronamaatregelen voor de RK Kerk uit te breiden. In de RK Kerk worden voorlopig geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt helaas ook voor Kerstmis. U kunt alle details nalezen via deze link: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4931&t=Aanscherping+coronamaatregelen.

De aanscherping van de coronamaatregelen hebben vanaf 13 november het volgende voor ons te betekenen:

 • Voor alle toegestane vieringen moet weer gereserveerd worden. Er mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • De anderhalve meter afstandsregel bij vieringen is namelijk per direct opnieuw ingevoerd. 
  Dat betekent dat de kerkgebouwen opnieuw hierop moeten worden ingericht. De pastores van RK Amstelland adviseren om per locatie de eerdere ontvangstgroepen te vragen toe te zien op het handen ontsmetten, placering van parochianen en een juist gebruik van looproutes. 
  Er is geen maximum kerkgangers per locatie ingesteld als er rekening gehouden wordt met de hiervoor genoemde maatregelen.
 • Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als men zit.
  Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten van de kerk en ook voor en na de communie.
 • Communie wordt hetzij uitgereikt door de voorgangers met gezichtsscherm, dan wel op de schoteltjes waar parochianen zelf de hostie afnemen.
 • De collecte vindt plaats na de viering, bij de uitgang van de kerk.
 • Luchten en ventileren van de ruimtes blijft van groot belang.
 • Voor de komende weken in elk geval, is door de pastores van RK Amstelland afgesproken om het koffiedrinken na de zondagse vieringen te laten vervallen.
 • Voor kerkelijke bijeenkomsten, dus van besturen, werkgroepen of commissies geldt eveneens de anderhalve meter afstandsregel bij vergaderingen. Voor meer vrijwilligers op bijvoorbeeld een pastorie of kerkelijke ontmoetingsruimte betekent dit spreiding van aanwezigheid en/of werken vanuit huis.

Bovengenoemde maatregelen komen bovenop de afspraken die vanaf september in werking waren:

 • de communie mag weer met de hand (vooraf gereinigd) worden uitgereikt, maar het gebruik van een hoest-, of gelaatsscherm blijft gehandhaafd. Tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
 • rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
 • collectes blijven bij voorkeur plaatsvinden na de viering, bij de uitgang of via de digitale mogelijkheden.
 • wijwaterbakjes dienen nog leeg te blijven.
 • het zingen is een extra aandachtspunt. De mensen in de kerk mogen weer meezingen, en ook de koren mogen in principe weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dat betekent voor koorleden WEL 1,5 afstand onderling en in zigzag opstelling, met voldoende ventilatie, spuien, enzovoorts. Of een koor voltallig kan zingen hangt dus in hoge mate samen met de ruimte van het gebouw en natuurlijk de grootte van het koor.
 • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Niet alles wat mag, moet ook meteen, en de situatie ligt per parochie en in ons geval per locatie ook weer anders. Er zijn ook nog altijd mensen die voorzichtig willen blijven en ook zij moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. Daarom is iedereen uiteraard van harte welkom bij de vieringen, maar laten we elkaar de ruimte geven uit zorg en voorzichtigheid voor onze medeparochianen.

ZE HEBBEN GEEN WIJN MEER


zondag 16 januari 2022
2e zondag door het jaar – C
Jesaia 62:1-5, 1 Korintiërs 12:4-11 en
Johannes 2:1-12

Bruiloft te Kana

Als ik op een feestje ben en de drank raakt op, is er altijd wel een grappenmaker die zegt: ‘Gelukkig hebben we een pastoor in ons midden. Die zal dan de drankvoorraad wel aanvullen!’ En dan kijk je maar alsof je het grapje voor de eerste keer hoort…
Het is opmerkelijk hoeveel mensen, ook degenen die vrijwel nooit meer in de kerk komen, het verhaal van het water dat in wijn verandert kennen. Maar gaat de diepere betekenis van het verhaal dan niet veel verder dan een ordinair wonder? Maar Jezus is toch geen tovenaar. Daarom: wat wil het verhaal ons dan eigenlijk zeggen? Het is opmerkelijk dat Johannes het niet over een wonder heeft. Johannes gebruikt in zijn evangelie niet het woord wonderen, maar hij heeft het over tekenen die naar iets, naar Iemand, verwijzen:

 • Het verhaal van de wonderbaarlijke broodverme­nigvuldiging is een opstapje naar zijn uitspraak dat Jezus ‘brood van de wereld’ is.
 • Het verhaal van de genezing van de blindgeborene is een opstapje naar de uitspraak dat Jezus ‘het licht van de wereld is’.
 • Het verhaal van Jezus’ ontmoeting bij de bron’ is het voorspel voor de uitspraak dat Jezus ‘bron van levend water’ is.

Lees verder …

HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN

zondag 2 januari 2022
Openbaring des Heren – Driekoningen
Jesaia 60:1-6, Efeziërs 3:2-3a+5-6 en
Matteüs 2:1-12

horoscoop

Parochianen, het stond in de sterren en daarom waren enkel sterrenkundigen vanuit het Oosten naar Jeruzalem gekomen: een paar astrologen, afkomstig uit het land van de opgaande zon. Het stond in de sterren geschreven, dat er een nieuw koningskind geboren zal worden. Herodes, heerser over Israël, liet geschrokken navraag doen, want hij was bang dat met de geboorte van de nieuwe koning hij als koning moest verdwijnen – haast onontkoombaar, want er dreigt een nieuwe koning te komen. Van Bethlehem hadden de geschriften gesproken. Daarom stuurde koning Herodes zijn soldaten naar Bethlehem, om al wat klein is te vertrappen en te doden, want zelfs een klein kind moet in de kiem gesmoord worden.
lees meer ….

NIEUWJAAR – HEILIGE MOEDER GODS MARIA

zaterdag 1 januari 2022
Nieuwjaarsdag
Numeri 6:22-27, Galaten 4:4-7 en
Lucas 2:16-21

Janus

Beste parochianen, we zitten vanaf van­daag in een nieuw jaar 2022. Opnieuw hebben we twaalf lege maanden voor ons. Weet u trouwens waar de namen van de deze maanden vandaan komen? Sommige maanden gaan over enkele Romeinse go­den.

De naam Februari komt bijvoorbeeld van de Romeinse God Febris. Zijn naam betekent: ‘koorts’. Hij was dan ook de beschermer tegen koorts en malaria. Deze god had zelf in het oude Rome drie tempels! De maand Maart komt van Mars. Het is de god van de oorlog. De maand April komt van het Latijnse woord aperire. En dat betekent de (god van het) opengaan voor elkaar.
lees verder ….

Geef een antwoord