Eucharistieviering 19 september online

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit De Goede Herderkerk. 
Het thema op deze 25-ste zondag door het jaar en eerste zondag van de Vredesweek luidt: ‘Niet imponeren’.
Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door de cantores van het Goede Herderkoor met Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel. 
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte (ook voor de Caritas)

Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistieviering nog steeds gewenst!

Let op!

De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Vooraf reserveren is daarom wenselijk om teleurstellingen bij aankomst in de kerk te voorkomen.

LocatieMistijdenTel.nr.reserveringstijden
AugustinusZaterdag 19.00
Zondag 10.30
020-
64 60 683
maandag en woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur, of dinsdag van 14-17 uur
H.Geest/
St.Urbanus
Zondag 10.30 Bovenzaal020-
641 32 33
Maandag tot en met vrijdag  10-12 uur
De Goede HerderZondag 10.30020-
672 40 14
Op vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 13.00 uur
Titus BrandsmaZondag 10.15020-
641 63 01
Of mail titusbrandsma.amstelveen@kpnmail.nl
Maandag tot en met vrijdag
St.Urbanus OuderkerkZondag 10.00urbanusparochie@xs4all.nl of (020) 496 1320via mail tot zaterdag 12:00 uur en telefonisch op woensdag en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.

Activiteiten in onze parochie

Voor de agenda klik je hier en
klik hier voor de overige activiteiten in de parochie in de maand september.

NAAR WIE ZOUDEN WE ANDERS GAAN?

zondag 22 augustus 2021
21e zondag door het jaar – B
Jozua 24:1-2a+15-17+18b en
Johannes 6:60-69

Naar wie zouden we anders gaan?

Vroeger leerden we dat er slechts één God is. Wij hebben tegenwoordig heel veel goden om ons heen: de god van je geld, de god van je buik, de god van je genot, de god van je eer, roem, macht, van je heerszucht en bezit. Al die goden kunnen wij nalopen en vereren. Want dat regelen wij tegenwoordig zelf wel! Wij zijn vooral mensen van de buiten­kant geworden en niet van onze goddelijke binnenkant. ‘Maar zo spreekt de Heer, de God van Israël: als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie u dan wel wilt dienen!’ (Jozua 24:15) De keuze om de Heer, de God van Israël, te dienen, berust op concrete ervaring van de Egyptische bevrijding uit slavernij’ (Jozua 24:15).

De ervaring van een intieme aanwezigheid van God is doorslaggevend om in Hem te gaan geloven en dan bij Hem te blijven. Datzelfde geldt voor de Heer van het Nieuwe Verbond. Hij ging tot het uiterste, Hij gaf zich geheel en al, met lichaam en bloed. Wij hebben de keuze tussen vele goden die voorbijgaan, maar een Heer die blijft. Met Petrus zouden wij moeten zeggen: ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Uw woorden zijn toch de enige woorden van Eeuwig leven’ (Johannes 6:68).

lees meer…

BROOD UIT DE HEMEL

zondag 1 augustus 2021
18e zondag door het jaar – B
Exodus 16:2-4.12-16,
Efeziërs 4:17+20-24 en
Johannes 6:24-35

Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben
En wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben;
        En wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.

Vier zondagen lang lezen we uit de broodrede uit het zesde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Vorig weekend hoorden we het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Vier zon­dagen lezen we uit de broodrede uit het zesde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Vorig wee­kend hoorden we het verhaal van de wonderbaar­lijke broodvermenigvuldiging. In dit tweede wee­kend gaan we verder met dit verhaal. Opnieuw noemt Jezus zichzelf hier ‘brood des levens’. Hij doet dat terwijl hij omgeven is met mensen die Hem opnieuw om brood komen vragen.

Er is duidelijk sprake van een misverstand. Hij heeft hen verrast met het brood dat Hij hen gaf, toen ze honger hadden. Ze komen nu terug voor datzelfde brood. Jezus verwijt hen dat ze niet hebben gezien dat het brood wat Hij toen gaf een teken was voor heel iets anders. Maar daarin zijn velen niet in geïnteresseerd, want ze willen opnieuw gratis brood krijgen om zo hun honger te stillen. Maar Jezus had het ons toch zelf geleerd in het onze Vader: ’Geef ons heden ons dagelijks brood’. Door heel onze mensen­ge­schiedenis loopt toch de rode draad van honger en dorst. Oorlogen, opstanden, revoluties en volksverhuizingen zijn voortgekomen uit gebrek aan voedsel. De gesel van de honger teistert nu nog miljoenen mensen op onze aarde. Ook in het leven in onze tijd komt de honger telkens weer terug. Honger is de mens eigen.

lees meer …

Geef een reactie