Livestream 29 november 10:30 uur vanuit het Noorddamcentrum

Aanstaande zondag, 29 november, zal via de live stream online een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Het is de eerste zondag van de Advent, de start van een nieuw kerkelijk jaar waarmee we ook dit jaar, ondanks alles, op weg gaan naar het Hoogfeest van Kerstmis.

tikkie MOWADownload hier het liturgieboekje.
Download hier de handleiding digitale collecte

De MOWA wil dit jaar tijdens de Advent uw aandacht vragen voor project van Liesbeth van ’t Hoff. Samen met de stichting Hart4onderwijsNepal zet zij zich in voor het inzamelen om kinderen van schoolspullen en lunchmaaltijden te voorzien.
Wilt u meer weten over het project? Kijk dan dit filmpje.

Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistie- viering dringend gewenst!

Let op!De coronamaatregelen zijn in de regio Amsterdam-Amstelland verder aangescherpt, waardoor er maximaal 30 personen bij een viering aanwezig mogen zijn.
Vooraf reserveren is daarom dringend gewenst om teleurstellingen bij aankomst in de kerk te voorkomen.

U wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt of uitgaat.
U kunt deze desgewenst afdoen als u op uw plaats zit.

Locatie Mistijden Tel.nr. reserveringstijden
Augustinus Zaterdag 19.00
Zondag 10.30
020 – 64 60 683 maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur,
dinsdag van 14-17 uur
Voor de viering van komende zondag 29 november zijn alle beschikbare plaatsen in de Augustinuskerk al gereserveerd.
H.Geest/
St.Urbanus
Zondag 10.30 NDC 020-641 32 33 Maandag tot en met vrijdag  10-12 uur
Goede Herder Zondag 10.30 020-672 40 14 Op vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 13.00
Titus Brandsma Zondag 10.15 020-641 63 01
Of mail titusbrandsma.amstelveen @kpnmail.nl
Maandag tot en met vrijdag
St.Urbanus Ouderkerk Zondag 10.00 Zondag voor de viering Hier vindt voorafgaand aan de viering registratie plaats in de hal van de kerk.

 

VORMSELVIERING

 

1 Korintiërs 13 (Hooglied van de Liefde) en
Handelingen 8:14-17 (H. Geest)
Ambro Bakker s.m.a.

Vormsel, waag de sprong om te gelovenLieve Magdalena, familieleden, vrienden en vriendinnen en onze parochianen van de geloofsgemeenschappen van RK Amstelland, en degenen die met ons verbonden zijn via een live-stream.

Magdalena, als je een klein kind bent, dan zijn het vooral je ouders die bepalen waar je heengaat. Je legt je kleine kinderhand in de handen van je ouders. Maar naarmate je ouder wordt ga je zelf bepalen welke richting je aan je leven wil geven? Dan komen de vragen: wat wil je worden en ga je met iemand je leven delen? En naar wie gaan je oren en baar wie je ogen staan? Voor wie of waarvoor kies jij? Als je ouder wordt ga je zelf je leven bepalen en vormgeven. En het is heel bijzonder, Magdalena, dat je op 19-jarige leeftijd heel bewust aangeeft dat je het heilig sacrament van het Vormsel wilt ontvangen. lees meer….


Woord ter bemoediging

Beste parochianen,

coronaviruswij leven in een onzekere tijd. Het corona­virus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel onzekerheid: hoe­veel mensen zullen ziek worden, hoeveel mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegen­heid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord op krijgen.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De eucharistievie­ring, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering.

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En in dit uur wensen wij u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en een publieke vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor RK Amstelland

Beste parochianen,
Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.Het blijft onwerkelijk dat de meeste contacten met u tegenwoordig per telefoon en andere media plaatsvinden. Die gesprekken zijn meestal uitgebreid, zeker als het gaat om parochianen die alleen dag en nacht in hun huis verblijven. Met verschillende parochianen heb ik gesprekken gehad over de vraag of wij de coronavirus moeten zien als een straf van God voor onze levenswijze. Als God goed is en almachtig, waarom heeft Hij dan zoiets als een coronavirus geschapen? Waarom houdt hij dat niet tegen? Waarom zijn er zoveel mensen, wereldwijd, die het leven moesten laten? Ik ben te rade gegaan bij Jezus van Nazareth. Dan gaat het om Iemand die zijn leven moest geven vanwege de fantastische boodschap die Hij had. Waarom heeft zijn hemelse Vader God dat lijden toegelaten?

lees de hele tekst…..

Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam

Geef een reactie