Parochie RK Amstelland

We bereiden ons gedurende 4 weken voor op een groot feest: Kerstmis. We groeien langzaam naar het Licht der Wereld. Het feest der feesten. Voor sommigen, het mooiste feest van het jaar, voor anderen kan Kerstmis een feest zijn van beladenheid, verdriet en pijn. Kerstmis vieren we in het donkerste jaargetijde. We vieren met Kerstmis dat het Licht onder ons zal gaan wonen, het Licht der wereld in het mensenkind Jezus. Dat mensenkind wat later op zijn levensweg het duister zal laten verdwijnen door zijn dood op het kruis en 3 dagen later zal verrijzen. Daarmee heeft Hij het duister van de dood heeft overwonnen.

Ora et Labora. Bid en Werk is een bekend gezegde. Laat ik deze woorden eens leggen op het leven van Jezus dan zien we deze woorden op verschillende manieren terugkomen.

Als we kijken naar het woord, bidden, dan zien wij in het geboorteverhaal hoe de herders Hem eer brachten en de engelen Hem ter eer zongen: Eer aan God in de Hoge. We lezen hoe de wijzen in aan- bidding knielden voor Jezus . Verder lezen wij hoe Jezus zich terug trekt op latere leeftijd in de bergen of eenzame plaatsen om daar te bidden. Ook aan het einde van zijn leven bidt hij in het Hof van Olijven.

Als we naar Zijn werken kijken dan kun je ook de werken van Barmhartigheid noemen . Kent u ze nog? Aan armen goed nieuws brengen. Om verslagenen en teleurgestelde mensen hoop bieden. Gevangenen en zieken bezoeken. Hongerige voeden , dorstige laven en naakten kleden. In een latere periode is het werk van de doden begraven erbij gekomen. Totaal dus 8 werken van Barmhartigheid.

Door deze woorden van bidden en werken kunnen wij mensen bijstaan en daarmee hopelijk hun leven verlichten.

Er gebeurt veel om ons heen het Licht is er niet altijd. Laten wij ons in deze tijd raken door de geboorte van Jezus. Sluiten wij ons aan bij de mensen die op zoek gingen naar Hem.

Vrede op aarde dat is en blijft ook mijn Kerstwens aan u allen.
Vrede in je zelf, vrede met uw dierbaren, vrede in onze samenleving en zo de Vrede in de wereld.
Laten wij hieraan werken en hier voor bidden.
Vrede en alle goeds.
Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar 2109.

Pastoor Eugene Jongerden

Uit Licht ons geboren als zon van gerechtigheid,
duisternis wijkt voor de macht van het Woord,
met waarheid, genade komt Hij in zijn heerlijkheid
zoekt hier een woning, de horizon gloort.

Op velden en wegen klinkt vrolijk een jubelzang,
Engelen geven Gods boodschap een stem.
Komt herders, komt armen, sta op, wees niet langer bang!
Dicht bij de aarde daar vinden wij Hem!

Een stem uit de hemel roept; jij bent mijn liefste kind!
Zoon voor de mensen, wie Mij zoekt vindt jou,
volg Hem in zijn daden en Ik ben je welgezind.
Vrede op aarde, want hij is Gods trouw!

Brief van het parochiebestuur

Aan de parochianen van de RK Parochie Amstelland

Brand in UrbanuskerkU heeft vast allen gehoord dat er zaterdagavond (15 september j.l.) een grote brand heeft gewoed in de Urbanuskerk in Bovenkerk. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de materiële schade is aanzienlijk. Duidelijk is dat het kerkgebouw langdurig onbruikbaar is voor welke activiteit dan ook. Vanmiddag (16 september 2018) komt het parochiebestuur bij elkaar om een eerste inventarisatie te maken van de gevolgen van de brand en hoe we deze met elkaar zo goed mogelijk kunnen opvangen. Er vindt inmiddels ook overleg plaats met het bisdom en de gemeente. Maandagavond 17 september 2018, is er een bestuursvergadering over hoe we de vieringen en de andere activiteiten die in de Urbanuskerk in Bovenkerk zijn gepland, elders kunnen opvangen. Wij hopen deze week, of anders as zondag in de kerk daar nadere mededelingen over te kunnen doen. Voor de parochianen van Bovenkerk vindt vanochtend een ontmoetingsbijeenkomst plaats in het Noorddamcentrum.

PETRUS EN PAULUS – TWEE GEZICHTEN

Viering RK Amstelland
vrijdag 29 juni 2018
Feest van Petrus en Paulus
Handelingen 12:1-11 – Timóteüs 4:6-8+17-18 en Matteüs 16:13-19

Petrus en PaulusEen jongen was zwaar verliefd geworden. Hij zei tot zijn vader: “Nu heb ik een vriendin gevonden, die ik nog niet voor ‘n miljoen zou willen missen!”. Zijn vader, een nuchter man, zei: “Ik heb het meisje nog niet gezien, maar ik vind het wel een hoop geld!”     lees meer… 

GEDRAGEN OP ZIJN VLEUGELS

zondag 10 juni 2018
Toediening H. Vormsel aan 26 jongeren
Galaten 5:23-25
Johannes 20:19-23
Pater Ambro Bakker s.m.a.

adelaar bij nest met jongenBeste/lieve vormelingen, ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, familieleden, vrienden en vriendinnen. Ik vond het fijn dat ik op 31 mei jl. ’s avonds bij jullie mocht zijn bij jullie laatste voorbereiding op jullie Vormsel van vandaag. Op kleine steentjes hebben jullie woorden geschreven. Belangrijke woorden als liefde en trouw. Als je in de hopelijk lage tijd, je aan die woorden houdt en invult, bouw je mee om samen het huis van de toekomst, het huis, het rijk van God. Ik heb gemerkt dat jullie heel serieus, maar ook heel ontspannen, bezig zijn geweest om jullie voor te bereiden op de toediening van het sacrament van het heilig Vormsel, dat vandaag plaatsvindt. Ik heb jullie die avond ook gevraagd wanneer jullie gevormd zouden worden.  lees meer…

Geef een reactie