Eucharistieviering 17 oktober online

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de de Bovenzaal in wijkcentrum Westend. 
Het thema op deze 29-ste zondag door het jaar luidt: ‘Een Heer die een dienaar is’.
Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl de muzikale en vocale begeleiding in handen is van cantores van Voces Volantes o.l.v. dirigent en pianist Chris Bossano.
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Versoepeling van de coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om vanaf 25 september de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Vooraf opgeven en registreren is alleen voor de vieringen in Westend nog noodzakelijk, maar tegelijkertijd blijft de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona, gehandhaafd. Net als alle basisregels als handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, testen bij klachten enzovoorts.

Wat de vieringen betreft zijn de volgende richtlijnen van kracht:

  • de communie mag weer met de hand (vooraf gereinigd) worden uitgereikt, maar het gebruik van een hoest-, of gelaatsscherm blijft gehandhaafd. Tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
  • rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • collectes blijven bij voorkeur plaatsvinden na de viering, bij de uitgang of via de digitale mogelijkheden.
  • wijwaterbakjes dienen nog leeg te blijven.
  • het zingen is een extra aandachtspunt. De mensen in de kerk mogen weer meezingen, en ook de koren mogen in principe weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dat betekent voor koorleden WEL 1,5 afstand onderling en in zigzag opstelling, met voldoende ventilatie, spuien, enzovoorts. Of een koor voltallig kan zingen hangt dus in hoge mate samen met de ruimte van het gebouw en natuurlijk de grootte van het koor.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Niet alles wat mag, moet ook meteen, en de situatie ligt per parochie en in ons geval per locatie ook weer anders. Er zijn ook nog altijd mensen die voorzichtig willen blijven en ook zij moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. Daarom is iedereen uiteraard van harte welkom bij de vieringen, maar laten we elkaar de ruimte geven uit zorg en voorzichtigheid voor onze medeparochianen.
  • Omdat de Bovenzaal-Westend maar beperkte capaciteit heeft en er kwetsbare ouderen hen bezoeken, is de capaciteit daar tot 50 personen beperkt. Om teleurstelling te voorkomen is daar afgesproken dat men vooraf via het secretariaat aldaar reserveert volgens de gebruikelijke procedure. Dit kan telefonisch op 020-641 32 33 tussen 10 en 12 uur.

Activiteiten in onze parochie

Voor de agenda klik je hier en
klik hier voor de overige activiteiten in de parochie in de maand oktober.

ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF

zondag 3 oktober 2021
27e zondag door het jaar – B
Genesis 2:18-24, Hebreeën 2:9-11 en
Marcus 10:2-16

Schepping van Eva

Het begin van de schepping is als een stille, vroege morgen. In die sfeer is de mens geschapen op het einde van de eerste week van de schepping. Op dat plechtige moment sprak God in het meervoud: ‘Wij God, wij gaan nu de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend. En God schiep de mens als zijn beeld als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem (Gen.1:26-27). Ook God is geen God van eenzaam alleen zijn, maar een God van gemeenschap, zoals Vader en Zoon (Joh. 10:30). Het paar is beeld van God, dus niet een individu. Man en vrouw worden door God gezegend, niet als een enkeling apart (Gen.1:28) En God zag dat het zeer goed was (Gen 1:10). Heel de kracht van de natuur getuigt daarvan: de drang naar iemand anders, naar mensen om je heen.

lees meer ….

CHRISTELIJKE ARROGANTIE

zondag 26 september 2021
26e zondag door het jaar – B
Numeri 11:25-29, Jakobus 5:1-6 en
Marcus 8:38-43.45.47-48

Het evangelie van Marcus kent zestien hoofd­stukken. Vandaag lezen we een verhaal uit het achtste hoofd­stuk. In de Joodse literatuur staat het belangrijkste vaak niet aan het begin en ook niet aan het einde, maar in het middenstuk. Het niet zo gemakkelijke evangelie van vandaag staat niet voor niets in het middenstuk van het Mar­cusevan­gelie. Vandaag gaat het over de leer­lingen van Jezus, die net als wij, vaak een dubbele agenda hebben. Bijvoorbeeld bij een man als Petrus.

Lees verder

Toespraak Mgr. Hendriks op de werelddag voor vluchtelingen/migranten

Zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 vond in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam de bij­een­komst van ons bisdom plaats voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen onder het thema “Naar een steeds groter ‘wij’”, dat paus Fran­cis­cus dit jaar aan deze dag heeft meege­ge­ven. Hoe gaan we met vluch­te­lingen en mi­gran­ten om? De paus heeft daar vier sleu­telwoor­den voor gegeven.

Mgr. Hendriks spreekt op Werelddag voor vluchtelingen en migranten

Lees verder…

Geef een reactie