Wijze van reserveren voor de Kerstvieringen

Augustinuskerkmaa, woe,
don, vrij
10.00-13.00
020 – 646 06 83
dinsdag14.00-17.00
020 – 646 06 83
H.Geest/ Urbanus
Bovenkerk
maa 20 dec
din 21 dec
woe 22 dec
10.00- 12.00
10.00- 12.00
020 – 641 32 33
De kerstvieringen en oudjaar/nieuwjaar vinden plaats in de niet-verwarmde Urbanuskerk;
Vanaf 2 januari weer vieringen in Westend: ook dan blijft reserveren verplicht
Titus Brandsmakerkdagelijksper email locatie
020 – 641 3 01
Urbanus Ouderkerkwoe, don9.00 – 12.00
020 – 496 13 20
per email locatie
De Goede HerderGeen reservering nodig

Eucharistieviering 5 december online

Tweede zondag van de Advent

Op deze tweede zondag van de Advent komt deze uit de Goede Herder, waarin pastoor A.Koot en pastor Dea Broersen zullen voorgaan. De zang wordt verzorgd door Schola Cantorum De Goede Herder, met Ronald Dijkstra als dirigent en Sigrid Bøgebjerg – Haffmans op het orgel.
De viering begint om half elf.
Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de tweede kaars.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte ook met de Adventsactie

Aanscherping van de coronamaatregelen

Zoals verwacht hebben de Nederlandse bisschoppen besloten, gezien de huidige ontwikkelingen van de pandemie, per direct de coronamaatregelen voor de RK Kerk uit te breiden. In de RK Kerk worden voorlopig geen vieringen of andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt helaas ook voor Kerstmis. U kunt alle details nalezen via deze link: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4902&t=Uitbreiding+coronamaatregelen
Het pastoresteam van RK Amstelland komt op zéér korte termijn bijeen om te bespreken hoe wij hiermee in onze parochie om zullen gaan.
In de Augustinus is al besloten alle vieringen na 17:00 uur te laten vervallen. Hou deze website in de gaten, voor de overige gevolgen voor onze agenda.

De aanscherping van de coronamaatregelen hebben vanaf 13 november het volgende voor ons te betekenen:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij vieringen is namelijk per direct opnieuw ingevoerd. 
  Dat betekent dat de kerkgebouwen opnieuw hierop moeten worden ingericht. De pastores van RK Amstelland adviseren om per locatie de eerdere ontvangstgroepen te vragen toe te zien op het handen ontsmetten, placering van parochianen en een juist gebruik van looproutes. 
  Er is geen maximum kerkgangers per locatie ingesteld als er rekening gehouden wordt met de hiervoor genoemde maatregelen.
 • Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als men zit.
  Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten van de kerk en ook voor en na de communie.
 • Communie wordt hetzij uitgereikt door de voorgangers met gezichtsscherm, dan wel op de schoteltjes waar parochianen zelf de hostie afnemen.
 • De collecte vindt plaats na de viering, bij de uitgang van de kerk.
 • Luchten en ventileren van de ruimtes blijft van groot belang.
 • Voor de komende drie weken in elk geval, is door de pastores van RK Amstelland afgesproken om het koffiedrinken na de zondagse vieringen te laten vervallen.
 • Voor kerkelijke bijeenkomsten, dus van besturen, werkgroepen of commissies geldt eveneens de anderhalve meter afstandsregel bij vergaderingen. Voor meer vrijwilligers op bijvoorbeeld een pastorie of kerkelijke ontmoetingsruimte betekent dit spreiding van aanwezigheid en/of werken vanuit huis.

Bovengenoemde maatregelen komen bovenop de afspraken die vanaf september in werking waren:

 • de communie mag weer met de hand (vooraf gereinigd) worden uitgereikt, maar het gebruik van een hoest-, of gelaatsscherm blijft gehandhaafd. Tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
 • rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
 • collectes blijven bij voorkeur plaatsvinden na de viering, bij de uitgang of via de digitale mogelijkheden.
 • wijwaterbakjes dienen nog leeg te blijven.
 • het zingen is een extra aandachtspunt. De mensen in de kerk mogen weer meezingen, en ook de koren mogen in principe weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dat betekent voor koorleden WEL 1,5 afstand onderling en in zigzag opstelling, met voldoende ventilatie, spuien, enzovoorts. Of een koor voltallig kan zingen hangt dus in hoge mate samen met de ruimte van het gebouw en natuurlijk de grootte van het koor.
 • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Niet alles wat mag, moet ook meteen, en de situatie ligt per parochie en in ons geval per locatie ook weer anders. Er zijn ook nog altijd mensen die voorzichtig willen blijven en ook zij moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. Daarom is iedereen uiteraard van harte welkom bij de vieringen, maar laten we elkaar de ruimte geven uit zorg en voorzichtigheid voor onze medeparochianen.
 • Omdat de Bovenzaal-Westend maar beperkte capaciteit heeft en er kwetsbare ouderen hen bezoeken, is de capaciteit daar tot 50 personen beperkt. Om teleurstelling te voorkomen is daar afgesproken dat men vooraf via het secretariaat aldaar reserveert volgens de gebruikelijke procedure. Dit kan telefonisch op 020-641 32 33 tussen 10 en 12 uur.

Activiteiten in onze parochie

Voor de agenda klik je hier en
klik hier voor de overige activiteiten in de parochie in de maand november.

UW VERLOSSING IS NABIJ

vijgenboom

Vandaag vieren wij de eerste zondag van de Advent. Grote kerkelijken feesten worden altijd voorbereid door een bijzondere liturgische pe­riode. Voorafgaande aan het hoog­feest van Pasen, is er voor de voorbe­reiding op het Paasfeest een voorbe­reiding van het Paasfeest maar liefst van Veertigdagen.

Ook Kerstmis, de geboorte van het Kerstkind, kent een voorbereidingstijd van vier weken Advent. Het zijn vier weken van ‘weest waakzaam want uw Verlosser is nabij’. Het is vier weken lang uitzien naar het Kerstkind, naar het komende Heil in de persoon van Jezus Christus. Vier weken lang, groeien we, van dag tot dag, naar Kerstmis toe.

lees meer …

Geef een antwoord