Spring naar inhoud

Adventsactie, inzameling voor opvanghuis moeder Teresa, Kerstcollecte. Tulip Garden

Op de MOWA-vergadering van 7 januari werd bekend, dat de voorlopige opbrengst van de Adventscollecte in de parochie RK Amsteland voor het project opvang Venezolaanse vluchtelingen kinderen in Peru een € 4.800,00 bedraagt. Er kunnen nog overschrijvingen via de bank (NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA) nakomen. Tevens is de keuze voor het project voor de Vastenactie gemaakt: medische zorg en scholing van kinderen in de provincie Sindh in Zuid-Pakistan door de organisatie Hayat-e-Nau. Dit project is in De Goede Herder bekend van de collectes met Kerstmis, die dit jaar € 1.655,34 opbrachten, waarbij we de bankoverschrijvingen nog mee moeten nemen.

Bij de zusters van Moeder Teresa konden we zondag 22 december van de Augustinus en De Goede Herder een hoog gevulde auto goederen afleveren, die met grote dank werd geaccepteerd. Op die dag was een Kerstdiner met concert vooraf voor dak- en thuislozen. Patricia en Therese ten Rouwelaar reizen weer af naar India om de stand van zaken bij Tulip Garden in ogenschouw te nemen. (de Kerstgroeten van de kinderen heeft u in onze Kerstboom kunnen bewonderen) Door de opbrengst van de deurcollecte (ruim 500 euro) komen ze niet met lege handen aan, kunnen er voor de kinderen noodzakelijke dingen worden aangeschaft, een maaltijd verstrekt en komt een uitstootvrije scooter in zicht.

Van harte bedankt voor al uw goede gaven!!