Spring naar inhoud

Op Tweede Pinksterdag 10 juni is Trudy Veldhuizen-Meissner overleden. Zij is 90 jaar geworden. Zij is gecremeerd op Westgaarde. Voor haar zal een gedachtenisviering worden gehouden.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Op donderdag 6 juni is Mia Nielen – van den Broek overleden. Zij is bijna 93 jaar geworden. Haar uitvaart vond plaats in de kapel van de begraafplaats Adelbert te Bloemendaal, waarna zij aldaar is begraven.

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van onze liefdevolle Heer.

Jaap Min (1914-1987) kennen wij als de Bergense kunstenaar die de glas in loodramen achter en boven het altaar in De Goede Herder heeft ontworpen. Jaap Min heeft een omvangrijk en veelzijdiger oeuvre, dat recent is gecatalogiseerd.

Een omvangrijke tentoonstelling van zijn werk wordt gehouden van 1 juni t/m 22 september 2019. U moet er wel voor naar Heerenveen: het fraai gelegen museum Belvedère. Een verkooptentoonstelling is tot en met 14 juli bij Galerie Hoogenbosch in het nabije Gorredijk. Informatie ook op het informatiebord in de garderobe.

Over het werk van de Caritas Amstelland kunt u lezen in de folder op het info-rek. Via de Sociale netwerken en tips van bijvoorbeeld bezoekersgroepen in de parochie worden noodsituaties van medemensen in Amstelland bekend. Volgens de officiële regelgeving kan niet altijd hulp geboden worden, dan biedt Caritas Amstelland soelaas. Op jaarbasis is daar zo’n 5.000 euro mee gemoeid. Vandaar de collecte om het noodfonds te ondersteunen. Deze wordt in De Goede Herder vanwege de spreiding van de extra collectes pas op 30 juni gehouden.

Van harte aanbevolen. Wilt u geven via de bank, dan graag via bankrekening NL18 INGB 009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Bij voorbaat dank, Caritas Amstelland Diakoniegroep DGH

De collecte tijdens de oecumenische viering heeft €674,55 opgebracht. De helft zal gaan naar het werk van de Nederlandse Missionarissen, het traditionele doel van de verplichte Pinkstercollecte, en de andere helft zal gevoegd worden bij de opbrengst van de collecte voor ondersteuning van het werk van het pastoraat op Lesbos, dat probeert het lot van de vluchtelingen in de kampen daar wat te verlichten. Inmiddels is onze voorganger Martin Schneeberger met de ongeveer € 2.000 opbrengst van eerdere collecte en bankoverschrijvingen naar Lesbos afgereisd.

Hartelijk dank voor uw solidaire steun!

In het bulletin van 5 mei berichtten we al over de opbrengst van de Vastenactie: € 2.252,70 inclusief bankgiften. Per 3 juni is de eindstand bekend geworden: vanuit De Goede Herder is in totaal € 7.841,12 bijgedragen aan het totaal van € 16.187,78 van de parochie RK Amstelland. Een machtig mooi resultaat, dat in de vijf projecten, die de Bisschoppelijke Vastenactie heeft uitgekozen, de bereikbaarheid van betrouwbaar, zuiver water zal verbeteren met alle maatschappelijke winst daarbij. Nogmaals hartelijke dank voor de genereuze giften. MissieOntwikkelingsWerkAmstelland

Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het overkwam me, zonder dat ik er erg in had.

“Niets vermoedend ging ik op reis met een groep vanuit de parochie. Ze hadden me al zo vaak gezegd dat een bedevaart echt iets voor mij zou zijn, maar ja, mijn oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving iets voor ouderen. Toch heb ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens in de kerk. De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep met elkaar op. We bezochten mooie kerken, musea en hadden we prachtige vieringen. Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren. Enkele jongeren die mee waren, in het begin nog wat onwennig, hielpen waar er hulp nodig was, maar je zag ze ook gezellig zitten keuvelen op een terrasje met een wat oudere medereiziger. Ook in ons groepje groeide er een band van vertrouwen en was het na een paar dagen of we elkaar al jarenlang goed kenden. Saamhorigheid is denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat we thuis niet meer zo vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en meegegaan ben. Betekenisvol ontmoeten heb ik in vele facetten ervaren, in gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje verdieping van mijn geloof, maar ook met die mevrouw die me spontaan hielp toen ik bijna struikelde. We hebben daarna nog even staan praten en vorige week kreeg ik al een kaartje van haar.”

Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11.

Een relaas als dit van Ineke over haar eerste pelgrimage horen we regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor mijn moeder of voor mijn oma, maar voor mij is het niks.
VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol ontmoeten’ hetgeen staat voor de contacten en de ontmoetingen die mensen ervaren tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is nog steeds gebaseerd op het eeuwenoude principe van het bezoeken van een plaats waar je geloof verdiept kan worden. Lourdes of Fatima, maar ook Santiago de Compostela of het Putje van Heiloo kunnen zo’n plek zijn. Door samen met anderen naar deze plek te reizen, elkaar te helpen en met elkaar te praten ontstaat er veel meer dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen belangrijk, het ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo belangrijk. Veel reizigers zullen het beamen; samen op pad, samen bidden en samen praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring beleeft dan een gewoon bezoekje aan een stad of streek.

Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust contact met ons op.

Namens VNB,
Ivonne van de Kar en Roosmarie Manders
www.vnb.nl of bel met (073) 681 81 11

Uitgeleide hebben we op 18 mei gedaan aan Henk de Vilder, die als leraar, toneelregisseur, studentenpastor, en voorganger velen heeft begeleid en gestimuleerd. Hij was een vriend en inspiratiebron voor velen van ons, een krachtig prediker, die ons met niet mis te verstane bewoordingen oppakte, een spiegel voorhield en voor keuzes zette – met een vaak terugkerende boodschap: ‘Ga door jij.’ ‘Hem achterna’, zoals verbeeld op de omslag van zijn prekenbundel: een volwassene, die een kind voortrekt, dat niet valt, maar juist leert lopen. Bewust van zijn kwetsbaarheid was hij een sterk mens; eigenzinnig in zijn keuzes; zwijgen was zijn kracht, discreet, maar ook duidelijk naar de ander.

We voelen een immense dankbaarheid voor zijn leven.

De Goede Herder

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.
Kom Schepper Geest, voltooi, wat Gij begonnen zijt.