Spring naar inhoud

Zondag 16 juni Caritaszondag, deurcollecte op zondag 30 juni

Over het werk van de Caritas Amstelland kunt u lezen in de folder op het info-rek. Via de Sociale netwerken en tips van bijvoorbeeld bezoekersgroepen in de parochie worden noodsituaties van medemensen in Amstelland bekend. Volgens de officiële regelgeving kan niet altijd hulp geboden worden, dan biedt Caritas Amstelland soelaas. Op jaarbasis is daar zo’n 5.000 euro mee gemoeid. Vandaar de collecte om het noodfonds te ondersteunen. Deze wordt in De Goede Herder vanwege de spreiding van de extra collectes pas op 30 juni gehouden.

Van harte aanbevolen. Wilt u geven via de bank, dan graag via bankrekening NL18 INGB 009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Bij voorbaat dank, Caritas Amstelland Diakoniegroep DGH