Spring naar inhoud

Pinkstercollecte

De collecte tijdens de oecumenische viering heeft €674,55 opgebracht. De helft zal gaan naar het werk van de Nederlandse Missionarissen, het traditionele doel van de verplichte Pinkstercollecte, en de andere helft zal gevoegd worden bij de opbrengst van de collecte voor ondersteuning van het werk van het pastoraat op Lesbos, dat probeert het lot van de vluchtelingen in de kampen daar wat te verlichten. Inmiddels is onze voorganger Martin Schneeberger met de ongeveer € 2.000 opbrengst van eerdere collecte en bankoverschrijvingen naar Lesbos afgereisd.

Hartelijk dank voor uw solidaire steun!