VASTENACTIE

Onze Vastenactie is voor het project van Hayat-e-Nau in het Pakistaanse Hyderabad waar mensen met heel ernstige huidaandoeningen worden geholpen en ouders en hun gehandicapte kinderen. Hiervoor kunnen we op dit moment niet collecteren in onze kerken vanwege de Corona crisis.

Maar u kunt een bijdrage blijven doen door geld over te maken aan:
Missie Ontwikkelings Werken Amstelland
bankrek. NL72RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA, Amsterdam.

Hyat-e-Nau

Gehandicaptenzorg is in Pakistan geen overheidsaangelegenheid. Kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap bleven thuis, zonder perspectief.

In 1997 werd daarom onder supervisie van Caritas Pakistan in Hyderabad Hyat-E-Nau gesticht met als doel kinderen met beperkingen door scholing, medische zorg en herstel een kans te bieden hun kwaliteiten te maximaliseren en zo een waardige plaats in de gemeenschap te verwerven: een beter leven.

Hyat-e-Nau streeft dit na door voor de kinderen een omgeving te scheppen, waarin ieder kind gekoesterd wordt en aangemoedigd wordt het beste in zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind, ongeacht ras, geloof, kleur en geslacht is welkom bij Hyat-e-Nau.

Daarnaast heeft Hyat-e-Nau de ambitie kennis te verspreiden over de omgang met mensen met een beperking en hun mogelijkheden door het geven van cursussen (opleiden van cursusleiders). Of bijvoorbeeld met straattheater, aansluitend: bewustzijn te bevorderen over volksziekten en basis gezondheidszorg.

Met de opbrengst van de actie kunnen lopende kosten worden afgedekt zoals transport, physio-apparatuur, hulpmiddelen, medicatie, onderwijsmateriaal, voeding en extraatjes.

In alle kerken van RK Amstelland wordt de Vastenactie onder onze aandacht gebracht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

Vastenactie 2016: water voor Eritrea

Schoon drinkwater in Eritrea

Ieder mens heeft zuiver drinkwater nodig om te kunnen leven. In ons land komt water heel vanzelfsprekend uit de kraan of het wordt in de supermarkt in dozen met water gekocht. De enige moeilijkheid bestaat er in, de dozen met water van de auto naar ons huis te dragen.
jongetjes hale waterMaar om voor een emmer water een afstand te moeten lopen van soms wel drie uur – en dat dagelijks – dat is voor mensen in de moderne westerse industrielanden nauwelijks voor te stellen. Om te douchen, af te wassen of om te drinken hoeven wij maar de kraan open te draaien en het blauwe nat stroomt door de leidingen. En als er eens een gebrek aan water is, bijvoorbeeld in een droge zomer, dan betekent dat we onze auto niet wassen of onze tuin niet mogen besproeien. Water is in Nederland rijkelijk voor handen is, en we kunnen ons niet voorstellen, dat in andere delen van de wereld er een groot tekort is en dat water een schaarse hulpbron is, waar soms net zo hard om gevochten wordt als om olie.

Water voor Eritrea logo

In deze vastentijd besteden we aandacht aan dit probleem. Samen met de abdij van Egmond is er een stichting in het leven geroepen, die wil helpen in Eritrea.
Eritrea is een klein, bitter arm land in de hoorn van Afrika en heeft grotendeels een agrarisch karakter. Ons project bevindt zich in Alla, ongeveer 100 km van de hoofdstad Asmara. Alla ligt in één van de schamelste gebieden van Eritrea, het is er erg droog en dor, zoals u op de foto’s in de hal straks kunt zien. We hebben contact met de school van de Auxiliare Brothers en werken samen met broeder Sium, onze projectleider voor de organisatorische planning en we wisselen met hem regelmatig technische en financiële details uit om de beste oplossing te vinden. In 2015 hebben we met behulp van acties en giften een watertank kunnen realiseren. Nu staat gepland het bouwen van een onderwaterreservoir onder de school van de Auxiliaire Brothers, waar in de regentijd water wordt verzameld.
Broeder Sium, zorgt ervoor, dat er arbeiders komen die aan het project gaan bouwen en hij ziet ook toe op de inkoop van materialen.

De grootste horde in Eritrea is de definitieve financiering. En daarom zijn we blij als mensen ons willen steunen en iets bijdragen! We hopen dat u meebouwt aan deze actie voor schoon drinkwater op de school in Alla, waar ook de mensen uit het dorp van kunnen profiteren.
Graag wil ik u namens de stichting bedanken voor uw hulp.

Janneke Krijger

jongetje haalt water

P.S.

U kunt uw financiële bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk of overmaken naar NL72 RABO 0382 3326 01, t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van Vastenactie

MOWA: Eritreesche afvaardiging zingt MOWA met Janneke Krijger

Even minderen voor Sri Lanka

logoRKAmstellandVastenactie 2015

MOWA ( Missie OntwikkelingsWerken Amstelland)

‘Even Minderen voor Sri Lanka’
‘Grenzeloos samen leven’

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka
Met de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Heilige Geest, Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk a/d Amstel, De Goede Herder en de St. Augustinuskerk
nodigen wij u van harte uit op onze informatieavond op

donderdag 5 maart 2015 in de
St Augustinuskerk om 20.00 uur

Op deze avond willen wij ons graag aan u voorstellen als MOWA en ons project dat wij dit jaar steunen tijdens de vastentijd. Meer info over dit project.

Guus Prevoo van de landelijke vastenactie zal u alle informatie geven over SETIK.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar in de parochiezaal van de
St. Augustinuskerk op de Amstelveenseweg 965.
Hoop u allen te zien op donderdag 5 maart voor een gezellige en informatieve avond.
Alvast bedankt voor uw steun,

De MOWA

Vastenactie 2015 ‘Even Minderen voor Sri Lanka’

‘Grenzeloos samen leven’
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Het is ‘de parel van de Indische Oceaan’.  En de meeste toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen. Maar achter die glanzende toeristenfolders gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd. De oorlog tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op het eiland – de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils – heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen.

Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen. Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ – meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers –ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken. Zij verdienen onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Campagneproject 2015: SETIK (Socio Economic Training Institute of Kandy) de caritas organisatie van het bisdom Kandy.

De mensen van SETIK zetten zich in voor de gehele bevolking van Sri Lanka – boeddhisten, hindoes, christenen en moslims – en ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in vriendschap!

SETIK wil met haar werk de levensomstandigheden verbeteren van mensen die leven in de marge  en bekommert zich om vrijwel alle facetten van het leven, zoals goede huisvesting, schoon water, opleiding en ontwikkeling. SETIK probeert kinderarbeid te ontmoedigen. Ze wil kinderen en jongeren zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Ook wordt er gezorgd voor extra opvang en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. Concreet organiseert deze caritasorganisatie  trainingen over ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, initieert ze computercursussen en bloeddonatie-campagnes. Dit laatste is een prachtige manier om de arme bevolking te helpen met hun gezondheid. In de ziekenhuizen op Sri Lanka moet je namelijk betalen voor het bloed dat je nodig hebt bij een operatie. Voor veel mensen is dat te duur. Wie echter deelneemt aan dit programma, ontvangt een verklaring en hoeft niet te betalen als hij of zij bloed nodig heeft. Vooral jongeren blijken enthousiast over deze campagnes. Het geven van bloed blijkt een diepe symbolische betekenis te hebben voor de mensen die eraan deelnemen. ’In plaats van elkaars bloed te vergieten, delen we nu ons bloed en redden we er levens mee,’ vat Raj Arockiya Samy, jongerenwerker bij SETIK het samen.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage in een envelop te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening
NL72 RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA  Amsterdam o.v.v. ‘Vastenaktie’.

Waar gaat het geld heen dat Vastenactie ontvangt?

Tijdens de campagne van Vastenactie staat één project centraal. In 2015 is dat het jongerenproject van SETIK uit Sri Lanka. Het geld dat wordt ingezameld, gaat daarnaast naar ongeveer 100 andere projecten. Allemaal sociaaleconomische projecten, wereldwijd verspreid, gericht op het ondersteunen van mensen die leven in de marge van de samenleving. U vindt elk jaar een overzicht van alle ondersteunde projecten in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.vastenaktie.nl