Caritas / Diaconie

PCI H. Mariaparochie

Wenst u ondersteuning waar de u bekende hulpverleners dat niet kunnen, neem dan contact op met de pastoor of voorganger, of met iemand van de lokale Caritas groep, of stuur een bericht naar caritas@rkamstelland.nl, of bel met Jeroen Potjes (06 80 150 140).

Wenst u de Caritas te ondersteunen: dan kunt via bovenstaande contactgegevens u aanmelden als vrijwilliger of een financiële bijdrage overmaken naar: NL51 RABO 0351 8011 62 t.n.v. RK Par. Inst. Charitas.In ‘De vreugde van het Evangelie’ van Paus Franciscus lezen we bij artikel 182:

‘We weten dat God het geluk van zijn kinderen verlangt, ook op aarde, ook al zijn ze geroepen tot de eeuwige vervulling, want Hij heeft alles geschapen “om er rijkelijk van te genieten” (1 Tim 6,17), om er allen van te genieten. De christelijke bekering vereist dan ook dat “alles wat de sociale orde en het bewerken van het algemeen welzijn betreft” opnieuw in overweging te nemen.’

Caritas is dus een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Het is nog steeds een actueel. Naast de taak die ieder individu heeft ligt die er ook voor onze parochie.
Caritas Amstelland heeft de volgende activiteiten:

 • Inzameling van levensmiddelen voor Mother Teresa, Jeannette Noëlhuis (noelhuis.nl/) en Harriet Tubmanhuis (www.harriettubmanhuis.nl). Deze huizen bieden ondersteuning en onderdak aan de meest kwetsbaren zoals zwervers, mensen die het stempel illegaal hebben gekregen, getraumatiseerde moeders met kinderen. Yes we care!
  Ook doneren wij aan de stichting Migrant Moeder en Kind. (http://smmk.nl/).
 • Kerstactie: mensen, die door parochianen, VITA, GGZ, schooldirecties, pastores zijn voorgedragen, krijgen van Caritas Amstelland een envelop met geld vlak voor de kerst. We weten dat dat het feest is waarop men zich vaak verbonden weet met medemensen. Wij willen degenen, die het minder hebben laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Paus Fransiscus zegt: ‘Nee, tegen de economie van uitsluiting’.
  Met kerstmis laten wij dus horen: “Caritas”.
 • Mee-eten op afstand: In samenspraak met GGZ/Puur Zuid/ Participe ontvangen mensen, met een te beperkt inkomen elke week boodschappen. Alleenstaanden tot € 17,50, meerpersoonshuishoudens €20,- Zij stellen zelf hun boodschappenlijst samen.
  Soms worden de boodschappen afgehaald, soms zelfs bezorgd. Behalve dat het voor hen een welkome aanvulling is, werkt soms de ontmoeting alleen al tot ondersteuning. Veel van de mensen hebben het gevoel er uiteindelijk toch helemaal alleen zelf voor te staan: “Caritas”.
 • Eenzaamheid is een geweldig maatschappelijk probleem, dat toeneemt. Dit jaar hebben we daar met andere parochianen stil bij gestaan. We zoeken naar wegen tot verlichting. Een van de keuzes is geweest hier aandacht voor te vragen middels een kaartenactie. In onze parochie zeggen we: ‘Yes we care!’.
  Overweging over Eenzaamheid vindt u hier.
  Op onze locaties zijn bezoekersgroepen actief. De bezoekersgroep gaat op verzoek van parochianen op ziekenbezoek of huisbezoek. Ook verzorgt de groep het sturen van kaarten bij verschillende gelegenheden. Ook organiseert deze groep de kerstlunch.
 • Mensen raken op de vlucht voor oorlogsgeweld. Er zijn landen waar het absoluut niet veilig is. In de afgelopen tijd ondersteunen we samen met andere PCI’s en de diaconie van de PKN de ‘We Are Here’ groep. We geven deze ongedocumenteerden een aanvulling op hun wekelijkse menu. Wilt u ook meedoen, hebt u ideeën of wilt u meer informatie: vluchtelingen@rkamstelland.nl.
 • Noodhulp: onze samenleving kent vele manieren waarop mensen op de noodzakelijke ondersteuning kunnen rekenen. Maar er zijn ook situaties waar mensen tussen wal en schip vallen. We hebben het afgelopen jaar langdurig een Iraaks gezin ondersteund die in een asielprocedure zat. De kinderen zaten in het voorgezet onderwijs en op het MBO. Bij ons is na een lange periode de moed ook in de schoenen geschoven, maar de aanvraag bleek toch terecht en ze zijn nu formeel Nederlander. Soms lijkt het er toch op dat de samenleving neigt naar ‘eigen schuld dikke bult’, maar wij zijn geroepen geen mensen uit te sluiten. We hebben twee gezinnen en twee alleenstaanden er weer bij gehaald: Caritas.
 • Een digitaal magazijn: u kunt zich aanmelden voor een Whatsapp-groep
Caritas magazijn
 • Digitaal magazijn.
  Als er een verzoek bij Caritas Amstelland binnenkomt voor benodigde spulletjes, dan plaatst het Caritasbestuur hier een berichtje. Als u dan iets heeft wat u wilt weggeven, dan kunt u reageren. Lees meer…
 • Sam’s Kledingactie: Op een zaterdag in het voorjaar worden zakken met herdraagbare kleding en schoeisel ingezameld. Indien goed bruikbaar, gaat de kleding naar Oost-Europa of Afrika.
 • Samenwerken in de Soup-kitchen van de All Saints Church: All Sants Church in Amsterdam Zuidoost kookt voor Stap Verder en andere behoeftigen. Je kunt op elke donderdagochtend meehelpen in de keuken van All Saints church (Afrikahuis) aan de Millingenhof 158

Caritas Amstelland is volop in beweging. Dat moet ook wel want de wereld is in beweging en dat is ook op plaatselijk niveau merkbaar. We hopen dat nog lang actief te kunnen zijn. Daar hebben we uw ideeën, uw ogen, uw handen en uw bijdrage voor nodig.
Mocht u de collecte op de caritas zondag gemist hebben, dan kunt uw bijdrage overgemaakt worden naar NL51 RABO 0351 8011 62 t.n.v. RK Par. Inst. Charitas.
Caritas, opdat we allen mogen delen in de vreugde van het Evangelie.

PCI Caritas Amstelland heeft ook een KvK-nummer: 75218003

Theo den Blanken

Jaarverslag 2017

Jaarverslag van Caritas Amstelland 2017

Jaarcijfers Caritas Amstelland

Link naar de jaarcijfers van 2016: het betreft een Excel-document. Het is ingevuld in het format van het Bisdom, die deze Rekening en Verantwoording 10 augustus 2017 heeft goedgekeurd.
Aangezien onze Caritas Amstelland per 1 september 2016 is samengegaan met de PCI Urbanuskerk Bovenkerk, is er een aanzienlijk verschil met de cijfers van voorgaande jaren. Vanas 1 september 2016 zijn ook die cijfers meegenomen.

Link naar jaarcijfers 2015 en begroting 2016

Ter download:

Contact:

U kunt de vertegenwoordigers van de Caritas aanschieten. Er is ook een mailadres: caritas@rkamstelland.nl.

MOWA:
Missie- en OntwikkelingssamenWerking Amstelland

Artikel over actie verbeteren hygiëne voor kinderen in India vindt u hier.

Alle artikelen MOWA

Geef een reactie