Vastenactie 2016: water voor Eritrea

Schoon drinkwater in Eritrea

Ieder mens heeft zuiver drinkwater nodig om te kunnen leven. In ons land komt water heel vanzelfsprekend uit de kraan of het wordt in de supermarkt in dozen met water gekocht. De enige moeilijkheid bestaat er in, de dozen met water van de auto naar ons huis te dragen.
jongetjes hale waterMaar om voor een emmer water een afstand te moeten lopen van soms wel drie uur – en dat dagelijks – dat is voor mensen in de moderne westerse industrielanden nauwelijks voor te stellen. Om te douchen, af te wassen of om te drinken hoeven wij maar de kraan open te draaien en het blauwe nat stroomt door de leidingen. En als er eens een gebrek aan water is, bijvoorbeeld in een droge zomer, dan betekent dat we onze auto niet wassen of onze tuin niet mogen besproeien. Water is in Nederland rijkelijk voor handen is, en we kunnen ons niet voorstellen, dat in andere delen van de wereld er een groot tekort is en dat water een schaarse hulpbron is, waar soms net zo hard om gevochten wordt als om olie.

Water voor Eritrea logo

In deze vastentijd besteden we aandacht aan dit probleem. Samen met de abdij van Egmond is er een stichting in het leven geroepen, die wil helpen in Eritrea.
Eritrea is een klein, bitter arm land in de hoorn van Afrika en heeft grotendeels een agrarisch karakter. Ons project bevindt zich in Alla, ongeveer 100 km van de hoofdstad Asmara. Alla ligt in één van de schamelste gebieden van Eritrea, het is er erg droog en dor, zoals u op de foto’s in de hal straks kunt zien. We hebben contact met de school van de Auxiliare Brothers en werken samen met broeder Sium, onze projectleider voor de organisatorische planning en we wisselen met hem regelmatig technische en financiële details uit om de beste oplossing te vinden. In 2015 hebben we met behulp van acties en giften een watertank kunnen realiseren. Nu staat gepland het bouwen van een onderwaterreservoir onder de school van de Auxiliaire Brothers, waar in de regentijd water wordt verzameld.
Broeder Sium, zorgt ervoor, dat er arbeiders komen die aan het project gaan bouwen en hij ziet ook toe op de inkoop van materialen.

De grootste horde in Eritrea is de definitieve financiering. En daarom zijn we blij als mensen ons willen steunen en iets bijdragen! We hopen dat u meebouwt aan deze actie voor schoon drinkwater op de school in Alla, waar ook de mensen uit het dorp van kunnen profiteren.
Graag wil ik u namens de stichting bedanken voor uw hulp.

Janneke Krijger

jongetje haalt water

P.S.

U kunt uw financiële bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk of overmaken naar NL72 RABO 0382 3326 01, t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van Vastenactie

MOWA: Eritreesche afvaardiging zingt MOWA met Janneke Krijger