Uitvaart Huub Oosterhuis

Een tip vanuit onze parochie: Huub Oosterhuis is zelf een bron van mooie (lied)teksten geweest. Op zijn uitvaart is daar ook veel moois en troostrijk te zien.