HET LEVEN TREKT SMALLE KRINGEN

vrijdag 10 april 2020
Goede Vrijdag
Jesaia 52:13-53:12 ,
Hebr.4:14-16+5:7-9 en
Johannes 18:1-19:42
Ambro Bakker s.m.a.

Goede VrijdagHebt u dat weleens meegemaakt: dat mensen jou geweldig vonden, interessant, de moeite waard, en dat je naderhand door diezelfde mensen werd afgemaakt? Dat ze zeiden: hij kan doodvallen! Hij met z’n smoesjes, hij met z’n verhalen, hij met z’n God. Die dingen gebeuren. Er was eens een man die ze koning noemde, enkele dagen later werd Hij verkocht voor 30 zilverlingen. Jezus van Nazareth: zijn lot speelde zich af in een uithoek van de wereld. Hoe hij stierf, is exact te beschrijven. Hij werd gekruisigd: een paal rechtop, met een dwarsbalk, een soort T. De voeten vastgebonden of vastgespijkerd aan de stam. Dood door uitputting, honger, dorst, horzels en muggen. Honderden mensen stonden rond Zijn kruis: verbijsterd, spottend, nieuwsgierig, onbenullig.

Daar hang je dan, Koning der Joden! Normaal leefden mensen nog zo’n twee of drie dagen voordat ze stierven. Bij Jezus ging dat nogal vlug, duurde niet langer dan ‘n uur of zes. De plaats waar ‘t gebeurde, heet Golgotha, Schedelplaats. Het was zoiets als een vuilnisbelt van een moderne oosterse stad. Hij werd ter dood veroordeeld als een ketter. ‘Hij heeft God gelasterd, Hij is tegen de tempel!’, riepen de religieuze leiders van het land. En als één stem schreeuwden ze: ‘Hij is tegen de keizer, tegen de bezetter, tegen de gevestigde orde! Hij is een politiek avonturier!’ Maar de Romeinse bezetter tilt er niet zo zwaar aan, heeft eigenlijk medelijden met Hem, maar geeft uiteindelijk wel toe: elk volk wil op zijn tijd brood en spelen! De spot drijven met iemand, iemand aan het kruis nagelen, voor paal laten staan. Die dingen gebeuren dichterbij dan je denkt. Hoe vaak spelen wij zelf ‘n spel met mensen en verdobbelen wij elkaars bezittingen?

Jezus van Nazareth, geboren in Bethlehem, op 33-jarige leeftijd overleden. Het was geen vage droom die Hij voorstond, geen ver en onbereikbaar ideaal. Hij zei: ‘Het heil van God ligt in handen van mensen’ Dat was wat Hij wilde zeggen. En niet alleen in Galilea, maar over heel de wereld klinkt na 2000 jaar nog zijn stem: ‘Laat uw hart niet verontrust worden of kleinmoedig. Ik ga van u weg, maar Ik kom weer bij u terug’. En de hoop groeit waar mensen elkaar verhalen vertellen over Jezus, ter herinnering, ter bemoediging. Het zal ons vergaan zoals dat vergaan is met Hem. In de Lijdensweek gaat het verhaal over de Gekruisigde, maar niet minder over onszelf. We horen verhalen over de liefde die het tóch wint van elke haat. Dat is aangetoond door Hem die tegen ons zegt: mensen als jullie maar willen, dan kunnen jullie het. Want jullie zijn onvervangbare wezens en jullie kunnen het zelfs winnen van de dood!

Met Pasen gaat het om een mens die geleefd heeft als geen ander; die bad en vocht en zichzelf terugvond als vriend, als broer, als huisgenoot, als vreemdeling. Iemand die zó in God geloofde dat Hij ernaar handelde. Van diezelfde God kreeg Hij te horen: ‘Je bent mijn Zoon, mijn Welbeminde, Je lijkt op Mij!’ Maar de stem die duizenden meesleepte moet worden gesmoord. De bomen moeten kaal voor de nieuwe lente. De graankorrel moet in de grond wil hij vruchtbaar voortbestaan. Het wrede mensenverhaal moet ten einde voor het definitieve begin. Zie hoe de rechtvaardige sterft en wie neemt het ter harte? Onschuldigen worden vermoord, en komt er iemand tot inzicht? ‘Mijn volk, wat heb Ik u gedaan, of waarmee u bedroefd? Antwoord Mij’. De liefde van een mens is niet te begraven, niet met aarde toe te dekken, of als as uit een urn door de wind weg te blazen.

De liefde van een mens, aan de aarde toevertrouwd, schiet overal op tussen mensen. Je ziet het bij Jezus. Hij is dood. Hij is in handen van mensen gevallen en ze hebben hem omgebracht. Hij is dood. Dat kan de sceptische conclusie zijn van iemand die dit uur het lijdensverhaal heeft aanhoord en toch niets ziet veranderen in de gangbare lauwheid van de wereld. Maar het kan ook Evangelie zijn, verkondiging van de Blijde Boodschap. Het evangelie van Goede Vrijdag, de stille verkondiging van de dood, maar ook de verrijzenis van de Heer.

Het leven trekt smalle kringen. Liefde, wat wijn, wat brood, zon en witte kleren, duizenden kleine dingen. Worden ze begraven, voorgoed begraven. Is er geen denken noch doen meer, geen weten, geen wijsheid, alleen vergetelheid en donkere diepte. Of blijft er iets in ons zingen? Blijft alles zingen? Is sterven een doods graf of een nieuwe moederschoot? Wij hebben vanavond het lijdensverhaal gelezen – niet om straks triest uit elkaar te gaan. Het lijdensverhaal is door de evangelisten opgetekend om ons te bemoedigen. Het kruis mag ons niet neerslachtig maken, ook niet in deze Coronatijd, we mogen ons aan het Kruis optrekken. Dat ongerijmde kruis is ook vaak een teken dat er iets nieuws in aantocht is. Het is ook een teken van hoop, want op een of andere manier komt er nieuw leven uit voort. De trouw van de Rechtvaardige. Nog steeds straalt er na tweeduizend jaar, een kracht van het kruis van Jezus Christus.

In deze dagen klinkt overal de Matteüspassion van Bach. Die eindigt met het schitterende slotkoor: ‘Wir setzen uns in Tränen nieder’. Maar de beste manier om iemands gedachtenis te vieren, is niet huilend bij zijn graf te blijven zitten, maar op weg te gaan om de idealen waarvoor hij of zij heeft gestaan te verwerkelijken: tot gedachtenis aan Hem. Jezus Messias.

Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam

DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS

donderdag 9 april 2020
Witte Donderdag
Exodus 12:1-8+11-14 ,
1 Korintiërs 11:23-26 en
Johannes 13:1-15
Ambro Bakker s.m.a.

voetwassingVanavond een merkwaardig verhaal van de evangelist Johannes. Bij hem, staat op Witte Donderdag, niet de maaltijd (brood en wijn) centraal, maar de voetwassing. We zien Jezus niet in de rol van een voorname gastheer, die naar de ogen wordt gekeken, maar een man op de knieën, die de voeten van zijn leerlingen wast, het werk van een slaaf. Waar komt die voetwassing vandaan en waarom deze voorname plaats??

Lees “DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS” verder

Sam’s kledingactie 2020 op 24 oktober

Sam ’s Kledinginzameling voor Mensen in Nood wordt vanwege de maatregelen i.v.m. de coronacrisis uitgesteld.
De Kledinginzameling wordt, als de omstandigheden het toelaten, gehouden op zaterdag 24 oktober a.s.
Tegen die tijd volgt nadere informatie.

We hopen dat u voor het goede doel uw gesorteerde kleding tot die tijd wilt bewaren.
Wilt u de kleding eerder aan Mensen in Nood doneren, dan kunt u de dichtgeknoopte zakken in de kledingcontainer bij de R.-K. kerk in Nes aan de Amstel achterlaten.

HET VERHAAL VAN JESJOEA, KNORREPOT EN HEMELTJELIEF

Palmzondag 5 april 2020

ezeltjeHet verhaaltje dat ik jullie ga vertellen gaat over een jongetje en zijn ezeltje. Het jongetje heette Jesjoea en zijn ezeltje Hemeltjelief. Ze woonden aan de rand van het bos in een hutje bij een oude man. Die oude man heette Knorrepot, maar hij knorde heus niet elke dag, maar alleen als hij met zijn verkeerde been uit bed was gestapt! Jesjoea en zijn ezeltje hadden het best naar hun zin bij Knorrepot. Ze hielpen hem door sprokkelhout uit het bos te halen voor de kachel en het fornuis. Ook haalden ze water, want een kraan hadden ze niet in het hutje. Dan moesten Jesjoea en Hemeltjelief helemaal naar de rivier lopen! Bij het hutje was ‘n stal voor de ezel. Die had Jesjoea zelf getimmerd. Ze waren dikke vrienden: Jesjoea en Hemeltjelief! Ook de oude Knorrepot was blij dat hij een beetje gezelschap had, want alleen is maar alleen, zei Knorrepot vaak. Lees “HET VERHAAL VAN JESJOEA, KNORREPOT EN HEMELTJELIEF” verder

EEN GOEDE, HEILIGE EN STILLE WEEK

zondag 5 april
Palmzondag
Jesaja 50:4-7,
Filippenzen 2:6-11 en
Matteüs 21:1-11
Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam

intocht in JerusalemVandaag begint de Goede Week, die ook wel de Lijdensweek, de Heilige Week of de Stille week genoemd wordt. Dat het dit jaar een Stille Week zal worden, is mij wel overduidelijk. Anderhalve meter van elkaar en het liefst zoveel mogelijk thuisblijven, zelfs met dit mooie weer van vandaag. Een Stille Week. In de 50 jaar dat ik nu priester ben, heb ik eigenlijk nooit een Stille Week mogen meemaken. Want normaal zijn de kerken dan goed gevuld en is het een en al bedrijvigheid. Een drukte van belang. En als dan tenslotte op Paasmorgen het luidkeels klinkt ‘Alleluja, want de Heer is waarlijk opgestaan’, dan denk ik: ik ga liever vanmiddag een uurtje op de bank liggen, om daarna weer op te staan voor het gezamenlijke Paasmaal met mijn familie. Lees “EEN GOEDE, HEILIGE EN STILLE WEEK” verder

Samen Kerk nu digitaal te lezen

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is vanaf zaterdag 4 april digitaal te lezen op je smartphone, iPad, tablet of computer op

www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

• een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
• Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
• Paaseieren horen bij Pasen
• een crypto om te puzzelen
• en nog veel meer…

Samen Kerk digitaal

OUDEREN EN BOODSCHAPPEN TIJDENS DE CORONA-CRISIS

Caritas AmstellandZoals bekend kan een besmetting met de Coronavirus voor ouderen en personen die tot risicogroepen horen ernstige gevolgen hebben. Deze krijgen dan ook het advies thuis te blijven. Maar hoe doe je dan je boodschappen? Toch maar het risico lopen om besmet te raken?
Bovendien : in de laatste dagen hebben de supermarkten moeite om voldoende voorraad aan te voeren, met het gevolg dat je niet alles vindt wat je nodig heeft.

Caritas wil mensen helpen die tot de risicogroepen horen en lastig zelf boodschappen kunnen doen. Als u ons te kennen geeft dat u van deze mogelijkheid gebruik zult willen maken, of als u mensen kent die deze hulp nodig hebben, dan kijken wij samen met u hoe we een oplossing kunnen vinden.

Neem aub. contact op met de pastoor of voorganger, of met iemand van de lokale Caritas groep, of stuur een bericht naar caritas@rkamstelland.nl, of bel Caritas (06 53 40 53 32) en laat een bericht achter, of bel met Thomas Bauer (06 576 133 73).

VASTENACTIE

Onze Vastenactie is voor het project van Hayat-e-Nau in het Pakistaanse Hyderabad waar mensen met heel ernstige huidaandoeningen worden geholpen en ouders en hun gehandicapte kinderen. Hiervoor kunnen we op dit moment niet collecteren in onze kerken vanwege de Corona crisis.

Maar u kunt een bijdrage blijven doen door geld over te maken aan:
Missie Ontwikkelings Werken Amstelland
bankrek. NL72RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA, Amsterdam.

Hyat-e-Nau

Gehandicaptenzorg is in Pakistan geen overheidsaangelegenheid. Kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap bleven thuis, zonder perspectief.

In 1997 werd daarom onder supervisie van Caritas Pakistan in Hyderabad Hyat-E-Nau gesticht met als doel kinderen met beperkingen door scholing, medische zorg en herstel een kans te bieden hun kwaliteiten te maximaliseren en zo een waardige plaats in de gemeenschap te verwerven: een beter leven.

Hyat-e-Nau streeft dit na door voor de kinderen een omgeving te scheppen, waarin ieder kind gekoesterd wordt en aangemoedigd wordt het beste in zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind, ongeacht ras, geloof, kleur en geslacht is welkom bij Hyat-e-Nau.

Daarnaast heeft Hyat-e-Nau de ambitie kennis te verspreiden over de omgang met mensen met een beperking en hun mogelijkheden door het geven van cursussen (opleiden van cursusleiders). Of bijvoorbeeld met straattheater, aansluitend: bewustzijn te bevorderen over volksziekten en basis gezondheidszorg.

Met de opbrengst van de actie kunnen lopende kosten worden afgedekt zoals transport, physio-apparatuur, hulpmiddelen, medicatie, onderwijsmateriaal, voeding en extraatjes.

In alle kerken van RK Amstelland wordt de Vastenactie onder onze aandacht gebracht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland