EEN VAN HART EN EEN VAN ZIEL

zondag 11 april 2021
Tweede zondag van Pasen – B;
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Handelingen 4:32-35, 1 Johannes 5:1-6 en
Johannes 20:19-31
Ambro Bakker s.m.a.

vloeiende muziek

De zondag na Pasen is de achtste dag en vormt de afsluiting van de paasweek. De luiken gaan dicht. Daarom heet deze zondag Beloken Pasen. Paus Johannes Paulus II heeft deze zondag uitgeroepen tot zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, Je­zus is immers verrezen om Gods barmhartigheid te tonen. Als christenen volharden wij in het geloof in de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Van gesloten deuren vol angst naar geopende deuren van Gods liefde naar de wereld.

Lees “EEN VAN HART EN EEN VAN ZIEL” verder

LEVEN IS TOCH OVERWINNEN

zondag 4 april 2021
Hoogfeest van Pasen – B
Handelingen 10:34a+35-43,
Kolossenzen 3:1-4 en
Johannes 20:1-9
Ambro Bakker s.m.a.

Paasmorgen

De liturgische kalender laat ons vandaag de keuze tussen twee verschillende Paas­evangelies, en wel die van Johannes en die van Marcus. Ze vertellen beiden het verrijzenisverhaal maar doen dat op hun eigen manier.

De meer toegankelijke tekst van het Jo­hannes heeft mijn voorkeur. Dit evan­gelie eindigt met een ‘happy End’. De tekst van Marcus eindigt met het weg­vluchten van de vrouwen die naar het graf gekomen waren. Ze trekken weg omdat ze bang zijn. Dat einde was zo onbevredigend, dat er pas later aan het einde van Marcus nog een stukje werd toegevoegd! Maar nogmaals: boeiend, maar ingewikkeld om het Paasevangelie van Marcus te nemen, maar zoals de meesten, kies ik vandaag ook maar voor het Paasevangelie van Johannes.

Lees “LEVEN IS TOCH OVERWINNEN” verder

DE HEER IS WAARLIJK VERREZEN

3 en 4 april 2021 
Paaswake en Pasen
Genesis 1:1-2:2, Jesaja 55: 1-11 en 
Marcus 16: 1-7

Doornenkroon met nagelen

Eergisteren, op Witte Donderdagavond werd voor de elfde keer ‘The Passion’ uitgezonden. Vanwege de coronamaatregelen werd vorig jaar The Passion uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum. Dit jaar kwam de uitzending van The Passion vanuit de Munsterkerk in Roermond. In de laatste 10 jaar zijn er miljoenen en miljoenen mensen die met ingehouden adem het Lijdensverhaal van Jezus Christus volgen.

Lees “DE HEER IS WAARLIJK VERREZEN” verder

Jesus Christ Superstar

Op Goede Vrijdag 2 april zal er om 19.00 uur ’s avonds een online uitzending zijn van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Tienerkoor Vivace zingt hierbij  delen uit “Jesus Christ Superstar”. Het koor heeft de afgelopen weken in kleine groepjes op 1,5 meter afstand met koptelefoons en opnameapparatuur hard gewerkt om deze bijzondere Paasviering voor u te kunnen verzorgen.

Boekje bij de uitvoering Jezus Christ Superstar hier downloaden.

HET UUR IS GEKOMEN, HET IS ZO VER

zondag 21 maart 2021
5e zondag van de Veertigdagentijd – B
Jeremia 31:31-34, Hebreeën 5:7-9
en Johannes 12:20-33

Als je de Johannestekst van van­daag leest is het duidelijk dat het gaat over een keerpunt in het leven van Jezus. Hij zegt het nu zelf met evenveel woorden: ‘Nu is het uur aangebroken, het is zover’. Het is alsof alles heeft staan wachten op dit ogenblik. Jezus gaat richting zijn levenseinde. Hoe staat Jezus daartegenover? We moeten niet te gemakkelijk denken dat Hij dat zomaar aanvaardde. Het evangelie schetst een scene die zich een paar dagen voor Goede Vrijdag afspeelt. Steeds duidelijker is bij Hem het besef gegroeid, dat Hij gearresteerd zal worden en om het leven gebracht. Heel menselijk roept dat angst bij Hem op. ‘Mijn ziel is ontroerd’, zegt Hij. Eigenlijk is dat te mooi vertaald. In de oor­spronkelijke tekst staat een woord dat betekent dat Hij in verwarring is geraakt, innerlijk geschokt, verbijsterd.

Lees “HET UUR IS GEKOMEN, HET IS ZO VER” verder

HET HUIS VAN MIJN VADER IS GEEN MARKTHAL

zondag 7 maart 2021 
3e zondag van de Veertigdagentijd – B
Exodus 20:1-17, I Korintiërs 1:22-25 en 
Johannes 2:13-25
Ambro Bakker s.m.a.

Jezus reinigt de tempel

Vandaag horen we hoe Jezus de geldwisselaars uit de tempel jaagt. Het gaat dus over iets belangrijks. Het gaat over geld. Dat is blijkbaar belangrijk, want daar draait bijna al­les om, ook in onze tijd. En hoe belangrijk geld is, blijkt uit de vele spreekwoorden die met geld te ma­ken hebben. Ik zal er een paar noe­men. We zeggen vaak: tijd is geld, of zonder geld geen geluk, alles is waar naar zijn geld. Je kunt ook bulken van het geld. Soms zeg je: dat is geen geld. Je kunt zelfs eieren kiezen voor je geld, en het geld dat stom is maakt recht wat krom is. Je kunt ook je geld over de balk smijten of in het water gooien, want geld maakt niet altijd gelukkig

Lees “HET HUIS VAN MIJN VADER IS GEEN MARKTHAL” verder

Bezinning op weg naar Pasen

Op 3 woensdagavonden, te beginnen aanstaande woensdag 10 maart en daarna op 17 en 24 maart, willen de pastores Eugène Brussee en Eugène Jongerden en stagiair Richard Numan een digitale bezinning aanbieden.
De bezinning begint om 20.00 uur en duurt een uur.

Tijdens deze bezinning staan wij stil bij het Lijden van Jezus aan de hand van teksten, meditaties, afbeeldingen van kruiswegstaties en muziek.
Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij pastor Eugène Brussee via een email, naar: e.brussee@rkamstelland.nl. U krijgt dan een link toegestuurd.

GEDAANTEVERANDERING

zondag 28 februari 2021 
2e zondag van de Veertigdagentijd – B
Genesis 22:1-2+9a+10-13+15-18, 
Romeinen 31b-34 en 
Marcus 9:2-10
Ambro Bakker s.m.a.

Jezus op de berg Tabor: gedaanteverandering

Vandaag horen wij hoe Jezus van gedaante veran­derd. Wat betekent dat ‘van gedaante veranderen?’ Nou is het woord gedaanteverandering ons eigenlijk heel bekend. Als bijvoorbeeld twee men­sen trouwen, dan gebeuren er dingen die anders nooit gebeuren. De bruid draagt een wolk van een jurk, waarin soms amper te lopen is. Duurder dan alle andere jurken die ze eventueel heeft, maar wel voor slechts één dag. De bruidegom draagt iets dat nog weleens bij een ander feest dienst kan doen, maar verder niet.

Lees “GEDAANTEVERANDERING” verder

EEN NIEUWE LEER MET GEZAG

zondag 31 januari 2021
4e zondag door het jaar – B
Deuteronomium 18:15-20 ,
1 Korintiërs 7:32-35 en
Marcus 1:21-28
Ambro Bakker s.m.a.

Jezus in de synagoge van Kafarnaüm

Vandaag en ook volgende week zondag horen wij dat Jezus alle aandacht heeft voor zieke mensen. Vandaag gaat het over iemand die ver over zijn toeren is geraakt, en volgende week zondag zullen we horen dat Jezus de schoonmoeder van de paus geneest. Nee, ik bedoel niet de schoonmoeder van Paus Franciscus, want die heeft geen schoonmoeder als ik tenminste goed geïnformeerd ben! Nee, het was in die tijd, waarin ook de eerste pausen nog getrouwd en eerzame huisvaders waren!

Lees “EEN NIEUWE LEER MET GEZAG” verder