Wijze van reserveren voor de Kerstvieringen

Augustinuskerkmaa, woe,
don, vrij
10.00-13.00
020 – 646 06 83
dinsdag14.00-17.00
020 – 646 06 83
H.Geest/ Urbanus
Bovenkerk
maa 20 dec
din 21 dec
woe 22 dec
10.00- 12.00
10.00- 12.00
020 – 641 32 33
De kerstvieringen en oudjaar/nieuwjaar vinden plaats in de niet-verwarmde Urbanuskerk;
Vanaf 2 januari weer vieringen in Westend: ook dan blijft reserveren verplicht
Titus Brandsmakerkdagelijksper email locatie
020 – 641 3 01
Urbanus Ouderkerkwoe, don9.00 – 12.00
020 – 496 13 20
per email locatie
De Goede HerderGeen reservering nodig

UW VERLOSSING IS NABIJ

zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent – C
Jeremia 33:14-16,
1 Thessalonicenzen 3:12-4:2 en
Lucas 21:25-28.34-36

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is

Vandaag vieren wij de eerste zondag van de Advent. Grote kerkelijken feesten worden altijd voorbereid door een bijzondere liturgische pe­riode. Voorafgaande aan het hoog­feest van Pasen, is er voor de voorbe­reiding op het Paasfeest een voorbe­reiding van het Paasfeest maar liefst van Veertigdagen.

Ook Kerstmis, de geboorte van het Kerstkind, kent een voorbereidingstijd van vier weken Advent. Het zijn vier weken van ‘weest waakzaam want uw Verlosser is nabij’. Het is vier weken lang uitzien naar het Kerstkind, naar het komende Heil in de persoon van Jezus Christus. Vier weken lang, groeien we, van dag tot dag, naar Kerstmis toe.

Lees “UW VERLOSSING IS NABIJ” verder

Adventsactie ‘Les Amis de Gambie’

logo Les Amis de Gambie

 ‘Soms word je door een verhaal zo geraakt, dat je niet anders kan dan er iets mee te doen’ Gambia is het kleinste land op het Afrikaanse continent; naar schatting leeft 75% van de bevolking van landbouw en veeteelt. De economie van Gambia behoort tot de zwakste ter wereld. Zo’n 48% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 10,3% van de kinderen lijdt aan acute ondervoeding. Dat betekent voor de inwoners van Gambia: slecht of geen onderwijs voor de kinderen, slechte gezondheidszorg en vuil drinkwater. Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en geen veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten. 

Gebouw Les Amies de gambie

Stichting ‘Les Amis de Gambie’ (opgericht in 2009) zorgt ervoor dat kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in het tehuis als een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Ze helpen de kinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. ‘Een goede opleiding en normen en waarden zijn voor ons de belangrijkste dingen die we de kinderen kunnen meegeven in hun leven’. 

Gezond voedsel

Om het werk voort te kunnen zetten hebben zij uw hulp hard nodig. Helemaal nu blijkt dat de prijs voor de belangrijkste voedingsmiddelen die nodig zijn voor het kindertehuis (o.a. rijst, brood, boter, aardappelen, uien, kip, eieren) dit jaar met maar liefst 24,5% gestegen is, ten opzichte van vorig jaar. Zo leren de tuinmannen de kinderen tuinieren, de kokkin en de ‘moeders’ leren ze koken en de huiswerkleraar brengt ze behalve hun dagelijkse huiswerk dat ze voor school moeten doen ook een stukje algemene ontwikkeling bij. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen als ze volwassen zijn kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Gambia.’ Kortom, met uw bijdrage, hoe klein ook, kunnen de kinderen in Gambia naar school, hebben zij een veilig thuis, onderdak, voedsel en heeft de bevolking goede sanitaire- en schoon drinkwatervoorzieningen om weerstand te bieden tegen ziekten.

Uw bijdrage zal worden gebruikt voor het renoveren van de badkamers. De badkamers worden intensief gebruikt door de kinderen en zijn dringend aan vervanging toe. Er is een nieuwe koelkast nodig voor in de voedselruimte om voedselbederf tegen te gaan en een extra accu om de zonne-energie op te kunnen slaan voor het geval de eigen windmolen of zonnepanelen geen stroom leveren. 

Doordat ze lokale werklui inzetten en de spullen in Gambia aanschaffen, ondersteunen ze lokale ondernemers en stimuleren ze de Gambiaanse economie. 

Behalve dat Stichting Les Amis de Gambie het kindertehuis runt, zet de stichting zich ook in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Bijvoorbeeld aan het bekostigen van schooluniformen, schoolmaterialen en het verdelen van voedselpakketten. Stichting Les Amis de Gambie heeft daarom een eindejaarsproject ‘Caring is Sharing’ met als doel kwetsbare Gambiaanse families een steuntje in de rug te geven. Denk hierbij aan huishoudens die te maken hebben met ziekte, werkeloosheid, scheiding of het overlijden van de kostwinner van het gezin. Ze stellen een eindejaarspakket samen ter waarde van € 35 wat bestaat uit een grote zak rijst, een pak thee, een grote wasteil en het welbekende bordspel ‘mens-erger-je-niet’.

 Van 50 kilo rijst kan een gemiddelde compound (een woonerf waar volgens traditie een hele familie van gemiddeld zo’n 20 personen wonen) een maand leven. Een wasteil wordt behalve voor het doen van de was ook gebruikt om water in op te slaan en zelfs om levensmiddelen en kleding in te bewaren. Het klassieke bordspel ‘mens-erger-je-niet’ is ook in Gambia immens populair en wordt door groot en klein frequent gespeeld. Dit spel wordt in Gambia met de hand gemaakt; het ziet er dus iets anders uit dan wij in Europa gewend zijn. Verreweg de meeste gezinnen hebben geen geld voor speelgoed; vooral de kinderen zullen hier enorm blij van worden!
Website: www.lesamisdegambie.com 

 Speciaal voor deze Adventsactie hebben vrijwilligers van de Stichting Les Amis de Gambie een filmpje voor onze RK parochie Amstelland gemaakt. Nieuwsgierig? Hier de Video Adventsproject Les Amis de Gambies

De kerken in Parochie Amstelland bevelen de Adventsactie voor Stichting Les Amis de Gambie van harte bij u aan. U kunt uw gift in de kerk kwijt, maar als u in deze coronatijd minder vaak de kerk bezoekt, zien wij graag uw bijdrage tegemoet op: 

NL72 RABO 0382 3326 01 
t.n.v. PCI/MOWA Amstelland 
 o.v.v. Adventsactie.

Alvast hartelijk dank.

Vier Kerstmis!

Vier Kerstmis!

VierKerstmis.nl ook dit jaar online: klik hier om te zien waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren.

Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat de website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. In onze parochie RK Amstelland staat het vieringenrooster voor december online. Daar kunt u ook zien welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier Kerstmis!’. 

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen

In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben wij ook. Wij zien u graag in grote getale bij onze kerstvieringen. Maar omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen u terecht kan. 

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website VierKerstmis.nl. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op deze site maar ook op Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND

zondag 14 november 2021
33e zondag door het jaar – B
Daniël 12:1-3, Hebreeën 10:11-14+18 en
Marcus 13:24-32
Ambro Bakker s.m.a.

vijgenboom

Wat een lezingen vandaag! De eerste lezing zegt: ‘Er komt een tijd van nood, zoals er eerder nog nooit is geweest’. En het evangelie maakt het vandaag nog erger: de zon zal verduisteren en de maan zal geen licht meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En als het zo ver is, zal de Mensenzoon komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid en Hij zal zijn enge­len uitzenden om zijn uitverkorenen te verza­melen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde van de hemel. Hemel en aarde zullen vergaan, maar wat Ik zeg zal niet vergaan.’ En wanneer dat allemaal gebeurt, weten zelfs de engelen in de hemel niet, zelf de Zoon niet, maar de Vader alleen weet kent tijd en uur. Ongelukken, rampen, vernietigingen en ver­nielingen, oorlogen en zoveel meer doen ons vermoeden wat het einde van alles zal zijn.

Lees “OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND” verder

DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL – EEN PERSOONLIJK VOORTBESTAAN?

zondag 31 oktober 2021
Allerzielen op de RK begraafplaats Buitenveldert
Prediker 12,

Wijsheid 2:1-9 en
Johannes 11:21-27

Allerzielen

Het is alweer echt Allerzielenweer. Het is weer voorbij die mooie zomer… een lied dat heel veel mensen aanspreekt. Het is geladen met melancholie en het roept alle op wat de dood van de zomer in zijn begrafenisstoet met zich meevoert. Het licht neemt af, de schaduwen trekken zich bedreigend over alles wat overleven wil. Storm en wind jagen de laatste zonnestreken voor zich uit naar het land van belofte. De bloemen verwelken en de bomen verliezen hun bladeren om in alle naaktheid de rillende kou tegemoet te gaan. November, het is vanouds de maand waarin wij onze doden gedenken. Allerzielendag doet de graven opnieuw bloeien met de laatste en sterke bloemen die liefhebbende handen met een teder gebaar hebben neergelegd.

November doet ons niet alleen onze doden gedenken, maar nodigt ons uit om ook na te denken over onze eigen dood, waarvan niemand de komst durft te ontkennen. Dood gaan we allemaal, trouwens: alles wat nu leeft, gaat ooit dood. Toch durven we de dood niet meer zo vrijpostig in de ogen te zien als men in vorige eeuwen heeft gedaan. De dood hoorde toen nog bij het leven. Hij speelde zelfs mee in het verwachtingspatroon dat men door de dood heen op een beter leven mocht rekenen. Men zag hem niet alleen als het einde, maar ook als het begin van nieuw leven.

Lees “DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL – EEN PERSOONLIJK VOORTBESTAAN?” verder

ALLERHEILIGEN – DE ACHT ZALIGHEDEN

zondag 31 oktober 2021
Hoogfeest van Allerheiligen
Apocalyps 7:2-4+9-14,
1 Johannes 3:1-3 en
Matteüs 5:1-12a

Allerheiligen

Met Allerheiligen met ik altijd den­ken aan mijn je jeugdtijd. De kape­laan vroeg of ik later ook heilig zou willen worden. Nee, zei ik toen, want de andere kinderen schelden me dan uit voor ‘heilig boontje’.

Tegenwoordig weet ik wel beter wat heiligheid is. Hoe wordt je heilig? Onze wereld hunkert naar echte leiders en machthebbers, mensen in wie we werkelijk alle vertrouwen hebben. Iemand die zoveel gezag heeft dat vrijwel iedereen automatisch naar hem of haar luistert. Vooral als de problemen in kerk en wereld aan het toenemen zijn, dan verlangen we naar een sterke hand. Zeker in deze tijd waarin er zoveel op de helling staat, hebben we behoefte aan een mens die alles sterk van bovenaf en heel duidelijk regelt.

Maar hier liggen de duivelse krachten op de loer. Je ziet het om je heen: een wereld, waarin velen opstaan die -met alle genoegen- graag de touwtjes in handen nemen. Mensen belust op macht. Wij komen dat, jammer genoeg, vaak ook zelfs in de kerk tegen. Waarom al die machtslust? Waarom zijn we er niet voor elkaar zoals God er is voor ons? Waar wij behoefte aan hebben is dat iemand niet vanuit de hoogte op ons neerziet, maar gewoon tussen ons in staat. Iemand die je het gevoel geeft: ik wil het samen met jullie doen, ik heb respect voor jou, ik vertrouw jou, ik geloof in jou…

Lees “ALLERHEILIGEN – DE ACHT ZALIGHEDEN” verder

ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF

zondag 3 oktober 2021
27e zondag door het jaar – B
Genesis 2:18-24, Hebreeën 2:9-11 en
Marcus 10:2-16

Schepping van Eva

Het begin van de schepping is als een stille, vroege morgen. In die sfeer is de mens geschapen op het einde van de eerste week van de schepping. Op dat plechtige moment sprak God in het meervoud: ‘Wij God, wij gaan nu de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend. En God schiep de mens als zijn beeld als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem (Gen.1:26-27). Ook God is geen God van eenzaam alleen zijn, maar een God van gemeenschap, zoals Vader en Zoon (Joh. 10:30). Het paar is beeld van God, dus niet een individu. Man en vrouw worden door God gezegend, niet als een enkeling apart (Gen.1:28) En God zag dat het zeer goed was (Gen 1:10). Heel de kracht van de natuur getuigt daarvan: de drang naar iemand anders, naar mensen om je heen.

Lees “ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF” verder