Bovenkerkse heropening in de Telegraaf

‘Kerkgangers nu op rozen’ zo luidt de kop in de Telegraaf op pagina T7 van 20 december. Pastoor Jongerden, Ad Verkleij en Clem Venne kijken terug naar de brand, de herbouw, de beleving in het dorp en de eerstkomende nachtmis.

Bovenkerkse heropening in de Telegraaf

Het aantal zitplaatsen in de Urbanuskerk is echter beperkt. Zie hiervoor https://www.urbanusbovenkerk.nl/onze-urbanuskerk-in-het-nieuws/

Alternatieven voor de nachtmis in onze parochie vindt u hier.

Foto’s pelgrimstocht RK Amstelland

Op 24 september 2022 zijn een aantal parochianen per fiets door onze parochie gepelgrimeerd. Hier een aantal foto’s voor een impressie.

Start in De Goede Herder
Bij een kopje koffie in de Augustinuskerk
Bij een kopje koffie in de H. Augustinus toelichting van de gebruiken bij een Eritrese dienst
Te gast bij een deel van de viering van de Eritrese gemeenschap in de Augustinuskerk
Na aankomst in de H.Titus …
genoten de pelgrimgangers van…
… een goed verzorgde lunch en ….
… elkaars aangenaam gezelschap.
In canon in Ouderkerk
Tijdens de rondgang een heerlijk pianospel
Na aankomst in Bovenkerk de welverdiende gladiolen voor deze fietsters!
Presentatie herbouw St. Urbanus Bovenkerk
Hapje …
… en drankje.
Kiekje van de deelnemers behalve onze fotografe Yvette Saan.

De oorzaak van de huidige vluchtelingenproblematiek volgens de UNHCR

logo UNHCR

Op de site van de UNHCR kunt u lezen wat volgens deze mensenrechtenorganisatie de oorzaak is van de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland.

VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR is geschokt door de huidige situatie voor asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel, die inmiddels al maanden aanhoudt. De omstandigheden zijn onhoudbaar en onacceptabel. Mensen die in Nederland bescherming zoeken tegen oorlog, vervolging en geweld slapen in Ter Apel buiten, zonder dak boven hun hoofd en zonder toegang tot basisvoorzieningen als drinkwater en sanitair.

Nederlandse katholieken willen grotere rol voor vrouwen in kerk

Bovenstaande kop stond in de Trouw van 25 augustus. Het refereert aan het nationaal verslag van de synode in onze Nederlandse kerkprovincie. Ook in onze parochie is er een bijeenkomst van het synodaal proces geweest, maar daar werd dit onderwerp betreffende de dialoog binnen de Kerk niet ter sprake gebracht. Lees hier het volledige verslag.

220815-Synodaal-proces-in-Nederland-nationale-synthese-DEF

Download nationaal verslag van de synode in Nederland

Verslag bedevaartsgroep heiligverklaring Titus Brandsma

Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022 in Rome

Vroeg uit de veren

En op tijd! We verlieten het hotel om 6.30 uur en en 7.00 uur sloten we in de rij aan. En om 8.00 uur had­den we mooie zit­plaatsen gevon­den. Lang­zaam maar zeker stroomde het plein vol met mensen uit alle windstreken, heel veel pries­ters en reli­gi­euzen en hoog­waar­dig­heidsbekle­ders als onze Minister van Bui­ten­landse Zaken en de Ita­li­aanse Presi­dent. Tien minuten eer­der dan gepland arri­veerde de paus op het plein en begon de plech­tig­heid met de heilig­ver­kla­ringen. We zongen de litanie van alle heiligen en er werd hard geapplaudisseerd als de namen van de bijna heiligen wer­den genoemd.

Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome

Homilie

In de preek sprak paus Fran­cis­cus, die rede­lijk goed ter been was, over de liefde en de weg naar hei­lig­heid. Die bestaat volgens de paus niet uit heldhaf­tige gebaren, maar uit veel dage­lijkse liefde. Het fun­da­men­tele criterium om te bepalen of wij wer­ke­lijk Jezus’ leer­lin­gen zijn of niet: het gebod van de liefde. In het middel­punt staan niet onze bekwaam­heid en ver­diensten maar Gods onvoor­waar­de­lijke en koste­loze liefde, die wij niet ver­diend hebben. Als voor­beeld gaf hij aan of je een mens in nood geld toewerpt en doorloopt of hem het geld toestopt en hem in de ogen kijkt, toccare e guardare! Paus Fran­cis­cus riep ie­der­een op ook te proberen lichtende voor­beel­den te wor­den van de Heer in de ge­schie­de­nis. Want ieder van ons is ge­roe­pen tot een unieke en niet te fotokopiëren hei­lig­heid. De Heer heeft een liefdes­plan voor ie­der­een.

rondrit Paus Fransiscus Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Rondrit paus Fransiscus Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome

Van dichtbij

Na afloop maakte hij een rondje over het plein en kon­den wij hem goed van dichtbij zien. Vol indrukken en emoties, delend in de grote vreugde en uit­ge­la­ten­heid van de mensen om ons heen, liepen we naar een restaurant voor een welkome lunch. Daar had­den we nog een ont­moe­ting met familie van onze heilige Titus!

delegatie Amstelland Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Delegatie Amstelland Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022 in Rome

Wandeling

Daarna maakten we nog een beperkte wan­de­ling langs de Friezen­kerk, het klooster waar Titus gewoond heeft en bezochten we de kerk Sancte Maria dell’Anima, waar het graf is van de enige Neder­landse paus Adrianus VI, die dit jaar 500 jaar gele­den verkozen werd. Een mooie afslui­ting van een unieke dag, waar we nog lang van zullen nagenieten. Bij­voor­beeld ook van de toevallige maar bij­zon­dere ont­moe­ting nabij het Vati­caan met drie karmelieten paters. Zij liepen met een groot schil­derij van de H. Titus Brandsma en gingen en­thou­siast met ons op de foto. Ze kwamen uit Brazilië en woon­den samen met Neder­landse paters.

Heilige Titus Brandsma… bid voor ons!

Op de dag van de heiligverklaring

Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022

Symposium H. Titus Brandsma

Friezenkerk te Rome

Ter gelegenheid van de heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022, zal een dag later, op maandagmiddag 16 mei 2022 om 14u, in de Friezenkerk te Rome, een symposium worden gehouden waar vanuit verschillende perspectieven gesproken zal worden over de heilige Titus Brandsma.

Graag nodigen wij u uit om dit symposium getiteld “Titus Brandsma, een heilig leven” bij te wonen.

Mocht u niet fysiek kunnen deelnemen, dan kunt u via de volgende link de livestream volgen: https://us06web.zoom.us/j/82480138085

Programma

Muzikale intermezzi door Chris Fictoor, geassocieerd lid van de Ned. Karmelorde, componist van veel Titus Liederen.

14.00 Ontvangst in de Friezenkerk
14.30 Welkom ‘Titus ijveraar voor de wijngaard des Heren’ – Prof. em A. Bodar, rector v.d. Friezenkerk 14.40 Opening – Drs. C. Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel

Intermezzo – Titus Brandsma Lied, In Hem immers leven wij
14.50 Inleiding ‘Titus, geëngageerde Nijmeegse professor’ – Prof. I. Bocken, Radboud Univ. en KU Leuven

Intermezzo – Ja, mijn ziel zoekt naar God
15.05 Inleiding ‘Titus, ereburger van Oss’ – Drs. W. Buijs-Glaudemans, burg.emeester van Oss

Intermezzo – O Jezus als ik U aanschouw
15.25 Inleiding ‘Titus, Fries in hart en nieren’ – Drs. A. Brok commissaris v.d. Koning prov. Friesland

Intermezzo – Een leed kwam telkens op mij aan
15.40 Inleiding ‘Titus, icoon van karmelitaans leven’ – Drs. S. Bruijns o.carm.
15.55 Dankwoord – M. O’Neill en H. Welzen, Prior-Generaal van de Karmelietenorde

resp. Prior Provinciaal van de Nederlandse Karmelprovincie.

Afsluiting met de Titus Brandsma Hymne