Spring naar inhoud

Eucharistieviering pastoor A. Koot
Lezingen: Le. 1-2 en 17-18; 1 Kor. 3, 16-23; Matt. 5, 38-48
Herenkoor

Eucharistieviering, pastoor A. Koot / Zr. M. Raassen
Lezingen: J. Sir. 15, 15-20; 1 Kor. 2, 6-10; Matt. 5, 17-37
Samenzang

Eucharistieviering, pastoor A. Koot
Lezingen: Jes. 58, 7-10; 1 Kor. 2, 1-5; Matt. 5, 13-16
Gemengd koor

Woord en communieviering, pastor E. Brussée
Lezingen: Mal. 3, 1-4; Heb. 2, 14-18; Luc. 2, 22-40
Gemengd koor

oecumenische viering in de Pelgrimskerk

3e zondag door het jaar.

E. van der Zanden en ds. H. de Vries
Lezingen: Jes. 8, 23b-9, 3; 1 Kor, 10-13 en 17; Matt.4, 12-23
De Goede Herder is gesloten

Eucharistieviering pastor A. Koot
Jes. 49, 3 en 5-6; 1 Kor. 1, 1-3; Joh. 1, 29-34
Herenkoor

Eucharistieviering pastor A. Koot en Edwin van der Zande
J.Sir. 3, 3-7 en 14-17a; Kol. 3, 12-21; Matt. 2, 13-15 en 19-23
Samenzang