Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 62, 1-5; 1 Kor. 12, 4-11; Joh. 2, 1-12
Verkoop Amnesty-brief

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Jes. 60, 1-6; Ef. 3, 2-3a.5-6; Mt. 2, 1-12
Gemengd Koor

Het is fijn en goed om elkaar als parochianen van De Goede Herder of als speciale genodigden een Zalig en Gezegend Nieuwjaar te wensen. Weet u allen van harte uitgenodigd of u vanaf het vroegste begin, al meer dan 56 jaar, parochiaan bent of mogelijk pas enkele maanden. Elkaar te spreken, te leren kennen en van gedachten te wisselen kan leiden tot nieuwe vergezichten. De Nieuwjaarsreceptie heeft plaats op zondag 6 januari 2019 in aansluiting op de viering.

Om 13.30 uur kunnen we hetzelfde doen met de parochianen, bestuur, vrijwilligers, pastores van onze parochie, en dat in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk aan het Westelijk Halfrond in Amstelveen.

Het Locatiebestuur

zondag onder het Octaaf van Kerstmis, Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: 1 Sam. 1, 20-22.24-28; 1 Joh. 3, 1-2.21-24; Lc. 2, 41-52
Samenzang

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Sef. 3, 14-18a; Fil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18
Gemengd Koor

Op deze zondag 16 december houdt Caritas Amstelland weer een inzameling voor diverse opvanghuizen in Amsterdam. De Goede Herder ondersteunt ook dit keer weer het Jeannette Noëlhuis. Met langhoudbare voedingsmiddelen, toiletartikelen, één persoons beddengoed kunnen we hen soelaas bieden in het rondkomen met hun beperkte middelen bij het opvangen van o.m. vluchtelingen die nog in procedures zitten.

Uitgebreidere informatie in hun nieuwsbrief (op het info-rek) en op hun website (onder ‘bedelnap’ een overzicht van hun noden).

Van harte aanbevolen. Caritas Amstelland

Eucharistie, pastor E. Jongerden
Lezingen: Bar. 5, 1-9; Fil. 1, 3-6.8-11; Lc. 3, 1-6
Samenzang

Oecumenische viering, dominee H. de Vries en pastor Ph. Kint
Lezingen: Jer. 33, 14-16; 1 Tess. 3, 12 – 4, 2; Luc. 21, 25-28.34-36
Gregoriaanse Schola
Collecte voor India, de kinderen van Tulip Garden. klik hier voor meer informatie.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Dan. 12, 1-3; Hebr. 10, 11–14.18; Mc. 13, 24-32
Gemengd Koor
Verkoop Amnesty-brief

Caritaszondag 18 november

Tweemaal per jaar vraagt Caritas Amstelland om uw aandacht. Een keer in Juni en in november. 11 november, het feest van St. Martinus, de Romeinse officier die de helft van zijn mantel deelde met een arme sloeber, is een zeer toepasselijke datum, maar er was op de 11e van de 11e meer te gedenken en Paus Franciscus heeft zondag 18 november gemaakt tot de Dag van de Armoede. Armoede, een relatief begrip in onze toch wel welvarende samenleving, behoort tot het werkterrein van Caritas Amstelland, de organisatie waarin de PCI’s van de locaties van onze parochie RK Amstelland in samenwerken. Samenwerken vereist menskracht met kennis, met netwerk, met tijd. Daarom willen we op 18 november even belichten waar we in Caritas Amstelland mee bezig zijn en voorzien u daarom van een folder, ter informatie, maar ook voor actie: misschien kent u iemand in uw omgeving, die
geïnteresseerd zou kunnen worden.

Bij voorbaat dank voor de aandacht.

Leo van der Vliet

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: 1 Kon. 17, 10-16; Hebr. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44
Samenzang

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Deut. 6, 2-6; Hebr. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34
Gemengd Koor