Spring naar inhoud

Eucharistie, Pastoor A. Koot en E. van der Zande (verkondiging)
Lezingen: Mal. 3, 19-20a; 2 Tess. 3, 7-12. Lc. 21, 5-19
Gemengd Koor
Verkoop Amnesty-brief

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Wijsh. 11, 23 – 12, 2; 2 Tess. 1, 11 – 2, 2; Lc. 19, 1-10
Gemengd Koor

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Sir. 35, 12-14.16-18; 2 Tim. 4, 6-8.16-18; Lc. 18, 9-14
Gregoriaanse Schola

Collecte is voor Missio

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: 2 Kon. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19
Samenzang

Oec. Viering in de Pelgrimskerk (De Goede Herder is dicht)
Voorgangers: pastor M. Schneeberger en dominee H. de Vries
Lezingen: Am. 6, 1a + 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31