Spring naar inhoud

Woord en communieviering, pastor E. Brussée
Lezingen: Mal. 3, 1-4; Heb. 2, 14-18; Luc. 2, 22-40
Gemengd koor

oecumenische viering in de Pelgrimskerk

3e zondag door het jaar.

E. van der Zanden en ds. H. de Vries
Lezingen: Jes. 8, 23b-9, 3; 1 Kor, 10-13 en 17; Matt.4, 12-23
De Goede Herder is gesloten

Eucharistieviering pastor A. Koot
Jes. 49, 3 en 5-6; 1 Kor. 1, 1-3; Joh. 1, 29-34
Herenkoor

Eucharistieviering pastor A. Koot en Edwin van der Zande
J.Sir. 3, 3-7 en 14-17a; Kol. 3, 12-21; Matt. 2, 13-15 en 19-23
Samenzang

Eucharistieviering pastor A. Koot
Jes. 7, 10-14; Rom. 1, 1-7; Matt. 1, 18-24
Gregoriaanse schola
Inzameling in natura ten behoeve van het opvanghuis van de zusters van Moeder Teresa in de Jordaan

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jes. 35, 1-6a.10; Rom. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11
Herenkoor
Adventcollecte voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen in Peru
Verkoop Amnestybrief

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jes. 11, 1-10; Rom. 15, 4-9; Mt. 3, 1-12
Samenzang

dominee H. de Vries en pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 2, 1-5; Rom. 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Gemengd Koor

Collecte voor de vluchtelingen op Lesbos.
De collecte is voor het onderwijsproject in kamp Moria van EO Metterdaad én voor ondersteuning van het pastoraat op Lesbos, het project van Martin Schneeberger. Giften per bank: via de rekening NL57ABNA0549320040 van De Goede Herder onder vermelding van 'Lesbos'.

Eucharistie, Pastoor A. Koot en E. van der Zande (verkondiging)
Lezingen: Mal. 3, 19-20a; 2 Tess. 3, 7-12. Lc. 21, 5-19
Gemengd Koor
Verkoop Amnesty-brief