Van Karmelparochie van Titus Brandsmaparochie naar de RK Parochie Amstelland.

Het is nog maar kort geleden – het was in 2012 – dat het klooster van de karmelieten werd overgedragen aan de nieuw eigenaar, de Titus Brandsmaparochie. In de brochure, die bij gelegenheid van die overdracht is uitgegeven, lees ik: “Daarmee kwam een tamelijk triest einde aan de 57 jarige geschiedenis van de Karmel in Amstelveen”. Lees verder “Van Karmelparochie van Titus Brandsmaparochie naar de RK Parochie Amstelland.”