GEEN TIJD TE VERLIEZEN

26e zondag door het jaar – A
Ezechiël 18, 25-28 en Matteüs 21, 28-3

“Je mag mij altijd bellen” is de titel van het boek van Karin Kuiper dat ze schreef over de jaren na het overlijden van haar man, schrijver Karel Glastra van Loon. Van al haar goede vrienden is er nog slechts één over, de anderen, zegt ze in een interview, zijn “verworden tot goede kennissen”. Hoezeer die vrienden ook meeleefden, getuige het veelgehoorde zinnetje dat de titel van haar boek werd, ze snapten niet dat het initiatief van hén uit moest gaan: “Wie mij wilde steunen, moest er gewoon zijn, om koekjes te bakken met de kinderen, de kamer te helpen versieren voor hun verjaardagen, na het eten een kop koffie te drinken en een grote-mensen-gesprek te voeren. Daar hebben de meeste mensen, zeker die met gezinnen, geen tijd voor”, aldus Karin Kuiper. Lees verder “GEEN TIJD TE VERLIEZEN”