“Hygiëne betekent toekomst voor kinderen in India”

Toiletten voor schoolgaande kinderen in Vijayawada, India

Laat ik mij eePatricia ten Rouwelaarrst even voorstellen. Mijn naam is Patricia ten Rouwelaar (24 jaar). Begin 2012 ben ik in aanraking gekomen met de Stichting Derde Wereld Hulp. SDWH zet zich in het oosten van India, in de stad Vijayawada in voor de allerarmste kinderen van de samenleving, de kinderen met HIV en de kinderen die gehandicapt zijn. Deze stichting beheert drie kindertehuizen om deze kinderen op te vangen: Korukollu (een school voor kinderen uit de allerarmste gezinnen), Asha Jyothi (een tehuis voor gehandicapte kinderen) en Tulip Garden (een weeshuis voor kinderen met HIV).

Lees verder ““Hygiëne betekent toekomst voor kinderen in India””

uitnodiging deelname reis naar Rome

Rome bedevaart Bisdom Haarlem naar RomeHet bisdom Haarlem – Amsterdam nodigt alle parochianen uit om samen met de bisschoppen Mgr. Jozef Punt en Mgr. Jan Hendriks Rome te bezoeken en paus Franciscus te ontmoeten. Deze pelgrimstocht zal plaats vinden in mei 2015. Een goede reis vraagt om een lange aanloop en daarom beginnen we vast. De reis zal georganiseerd worden door de Vereniging Nederlandse Bedevaarten, een reisbureau met een schat aan kennis, kunde en ervaring. Lees verder “uitnodiging deelname reis naar Rome”

Regioraad

In de Regioraad zitten vertegenwoordigers van alle zeven parochies. Het Regiobestuur wordt gevormd door alle vice-voorzitters van de zeven kerkbesturen en is verantwoording schuldig aan de Regioraad. Het Regiobestuur vergadert tamelijk frequent, de Regioraad komt slechts een aantal malen per jaar bijeen. De belangrijkste besluiten worden genomen in de Regioraad, nadat het Regiobestuur een voorstel heeft gedaan.