Symposium H. Titus Brandsma

Friezenkerk te Rome

Ter gelegenheid van de heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022, zal een dag later, op maandagmiddag 16 mei 2022 om 14u, in de Friezenkerk te Rome, een symposium worden gehouden waar vanuit verschillende perspectieven gesproken zal worden over de heilige Titus Brandsma.

Graag nodigen wij u uit om dit symposium getiteld “Titus Brandsma, een heilig leven” bij te wonen.

Mocht u niet fysiek kunnen deelnemen, dan kunt u via de volgende link de livestream volgen: https://us06web.zoom.us/j/82480138085

Programma

Muzikale intermezzi door Chris Fictoor, geassocieerd lid van de Ned. Karmelorde, componist van veel Titus Liederen.

14.00 Ontvangst in de Friezenkerk
14.30 Welkom ‘Titus ijveraar voor de wijngaard des Heren’ – Prof. em A. Bodar, rector v.d. Friezenkerk 14.40 Opening – Drs. C. Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel

Intermezzo – Titus Brandsma Lied, In Hem immers leven wij
14.50 Inleiding ‘Titus, geëngageerde Nijmeegse professor’ – Prof. I. Bocken, Radboud Univ. en KU Leuven

Intermezzo – Ja, mijn ziel zoekt naar God
15.05 Inleiding ‘Titus, ereburger van Oss’ – Drs. W. Buijs-Glaudemans, burg.emeester van Oss

Intermezzo – O Jezus als ik U aanschouw
15.25 Inleiding ‘Titus, Fries in hart en nieren’ – Drs. A. Brok commissaris v.d. Koning prov. Friesland

Intermezzo – Een leed kwam telkens op mij aan
15.40 Inleiding ‘Titus, icoon van karmelitaans leven’ – Drs. S. Bruijns o.carm.
15.55 Dankwoord – M. O’Neill en H. Welzen, Prior-Generaal van de Karmelietenorde

resp. Prior Provinciaal van de Nederlandse Karmelprovincie.

Afsluiting met de Titus Brandsma Hymne