Presentatie parochiebestuur gebouwenvisie op de locaties

Bij de laatste bijeenkomst met de locatieraden op 17 juni j.l. is ons regelmatig de vraag gesteld, of we onze presentatie (eventueel in verkorte vorm) ook niet aan de andere leden van de locaties willen komen presenteren. Dit advies hebben wij ter harte genomen. De leden van het Parochiebestuur willen graag op alle locaties op bezoek komen, om deze presentatie te delen, vragen te beantwoorden, zorgen te bespreken, etc. We presenteren maximaal een halfuur, waarna er ruimte is om op locatie in gesprek te gaan.

Het parochiebestuur

Augustinus9 oktobervanaf 12 uur
HG/URB Bovenkerk16 oktobervanaf half 12
De Goede Herder23 oktobervanaf 12 uur
Titus Brandsma30 oktobervanaf half 12
URB-Ouderkerk6 novembervanaf 11 uur