Spring naar inhoud

Vastenactie 2016: Water voor Eritrea

De collectes voor dit project hebben opgebracht (13/3), € 602,37 (Paaszaterdag), 531,07 (Paaszondag), Vastenkist in de garderobe: 200,25, nagekomen gift 15,--. Veel parochianen zijn gewoon de Vastenactie via een bankoverschrijving te steunen. Een overzicht van wat er op de rekening NL72 RABO 0382 3326 van de MOWA Amsterdam is binnenkomen is nog niet voorhanden: de actie wordt dit weekend afgesloten en het overzicht volgt zo spoedig mogelijk. Namens de Auxiliary Brothers van de Holy Saviour School in Alla en vooral de scholieren: hartelijk dank van uw ondersteuning!

Namens de MOWA RK Amstelland,
Leo van der Vliet