Vragenlijst Kerkgebruik 2019-2020

vragenlijst kerkgebruik 2019-2020In de parochie RK Amstelland hebben we te maken met een dalend aantal kerkbezoekers. Als gevolg daarvan dalen de inkomsten van de parochie ook, terwijl de kosten juist een stijgende lijn laten zien.
De instandhouding van de kerkgebouwen is daarbij veruit de grootste kostenpost en in feite is de situatie op dit moment dat de benodigde langdurige reservering voor groot onderhoud nauwelijks meer kan plaatsvinden. Dit beeld is overigens niet alleen in onze parochie zichtbaar, deze situatie speelt nagenoeg overal. Reden voor het bisdom om aan alle parochiebesturen te vragen een gebouwenplan voor de toekomst op te stellen om zodoende het aantal kerkgebouwen in het bisdom te kunnen verminderen.
Met deze vragenlijst willen we inventariseren wat uw voorkeur is van kerkgebruik in onze parochie RK Amstelland om daarmee ter oriëntatie een beeld te krijgen van de gevolgen van een mogelijke sluiting van kerkgebouwen.

Via deze link kunt u het formulier downloaden en zelf uitprinten.
U kunt deze ingevulde vragenlijst achterin de kerk achterlaten in de daarvoor bestemde bus of in de brievenbus van de pastorie.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Uw mening stellen wij zeer op prijs!

Hier de vragenlijst, die u kunt downloaden en printen.