Versterking pastoraal team

Eugene JongerdenHet pastoraal team en het parochiebestuur zijn erg blij u te kunnen meedelen dat deze zomer de vacature voor een priester-pastoor in onze parochies  pastoraal team zal worden ingevuld door Eugène Jongerden (49). Eugène heeft psychologie gestudeerd en daarna theologie. In 1996 is hij  tot priester gewijd . Hij is momenteel pastoor in de Heilige Matteüsparochie in Hoorn en omstreken.  Ambro Bakker en Eugène Jongerden zullen de functie van pastoor “in solidum” uitoefenen. Ambro blijft de moderator van RK Amstelland.

Net als de andere leden van het pastoraal team zal Eugène werkzaam zijn in de hele parochie en voor alle locaties. In de komende maanden zullen de leden van het pastoraal team onderling een taakverdeling maken.

Vanaf 1 juni zal Eugène Jongerden zich gaan inwerken in de parochie en mogelijk al voorgaan in vieringen. Op zondag 17 september zal deken Ambo Bakker de nieuwe pastoor installeren. De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden de Augustinuskerk en zal worden gevolgd door een feestelijke receptie. In het zomernummer van parochieblad Spirit zal onze nieuwe pastoor zich uitgebreid voorstellen.

Wij zijn de bisschop dankbaar dat hij in deze tijd van schaarste een nieuwe priester in onze parochie heeft willen benoemen.

Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met onze nieuwe pastoor.

Namens het pastoraal team

Ambro Bakker s.m.a.
Deken Pastoor

Namens het parochiebestuur

Ad Verkleij
Vice-voorzitter