Vastenactie 2023
Straatkinderen Congo

Vastenactie straatkinderen Congo

Help met Chemin Neuf de straatkinderen van Kinshasa (Congo).

U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes of het bedrag overmaken op de rekening van de MOWA met nummer

NL72 RABO 0382 3326 01 o.v.v. “Vastenactie Kinshasa”

Vastenactie 2023: Straatkinderen van Congo