Uitnodiging synodale bijeenkomst RK Amstelland

Paus Franciscus heeft de hele Kerk, van hoog tot laag, uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren.
Een kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. En hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen en naar elkaar te luisteren, te beginnen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is geheel nieuw voor de Rooms-katholieke Kerk.

We noemen dit een synode. En deze synode heeft als titel: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. In het dekenaat Meerlanden is hier al een bijeenkomst over geweest, maar vanwege de coronamaatregelen met een beperkt aantal mensen. Daarom wordt op dinsdag 22 maart 2022 in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk een nieuwe avond georganiseerd, alleen voor parochianen van parochie RK Amstelland. Iedereen is van harte welkom. Graag voor 15 maart opgave bij de coördinator van uw locatie.

syndaalProcesamstelland

Link naar het voorbereidend document (Nederlandse taal) op de website van het Vaticaan.