Teresa van Avila, 11, 25 februari en 11 maart

Teresa van Avila 1515 – 1582
Karmelietes en Kerkleraar

In het vijfhonderdste  geboortejaar van de Teresa  is er alle rede om aandacht aan haar te besteden. Door haar geschriften is zij nog steeds een geestelijk leidsvrouwe voor velen. Haar leven speelt zich af in een zeer roerige tijd die in veel opzichten te vergelijken is met de onze. Het was het tijdperk van de Ontdekkingen, van de Reformatie , van de  Gouden Eeuw in Nederland. Heel Europa was in beroering en keek uit naar nieuwe werelden. Teresa  begon met een reis naar binnen, die voor een mens de moeilijkste reis is om te gaan.  Het is goed om aandacht te besteden aan deze vrouw die ons nog altijd veel te zeggen heeft.

11 februari , 14.00 – 15.30 uur
Inleiding over leven & werk van Teresa van Avila
25 februari, 14.00 – 15.30 uur
Tekstlezing: Het zoeken van haar levensweg
11 maart, 14.00 – 15.30 uur
Tekstlezing: Gebedsleven en Verbondenheid met God.
Deze bijeenkomsten staan onder leiding van
Jan Heetkamp, lekenkarmeliet.

Teresia van Jezus werd als Teresa de Cepeda y Ahumada geboren op 28 maart 1515 (Juliaanse kalender) in de Spaanse vestingstad Avila. Haar grootvader van vaderszijde was een marrano, een tot het katholieke geloof overgestapte jood. Teresa was een zeer begaafd kind met een vurig geloof. Zo wilde ze naar Noord-Afrika om daar als martelaar te sterven. Op 18-jarige leeftijd trad ze toe tot de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Karmel in het klooster van de Menswording in Avila.

 Na een mystieke ervaring van het lijden van Christus stichtte ze ondanks veel tegenwerking in 1562 het Sint-Jozefklooster te Avila. Daar begon de hervorming van de Karmelorde. Doel van de hervorming was de ontwikkeling van een spiritualiteit die Teresia van Jezus, zoals zij zichzelf noemde, de Weg van de Volmaaktheid noemde.

Van haar geschriften zijn haar “Innerlijke Burcht,” de Weg van Volmaaktheid” en haar “Hooglied” het meest beroemd. Ze behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur.  Het boek van de Kloosterstichtingen geeft een goed inzicht in haar werkwijze en in haar benadering van mensen. Zij schrijft op geestige wijze hoe zij verlof van kerkelijke en wereldlijke overheden wist af te troggelen. Na het stichten van 17 kloosters overleed zij uitgeput en door moeheid verzwakt  in 1582 in Alba de Tormes (Gregoriaanse Kalender).  Teresa werd zalig verklaard door paus Paulus V op 24 april 1614, en heilig verklaard door paus Gregorius XV op 12 maart 1622.

U bent welkom in deze bijeenkomsten!
Opgave per mail: tom.buitendijk@hetnet.nl