BEREIDT DE WEG VOOR HET KERSTKIND

zondag 5 december 2021
Tweede zondag van de Advent – C
Baruch 5:1-9, Filippenzen 1:3-6+8-11 en
Lucas 3:1-6

Een stem van iemand roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht

Plechtig begint Lucas vandaag het evangelie met een opsomming van een lijst heel belangrijke personen die toen aan de macht waren: Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes en Filippus, de broer van Herodes. En Annas en Kajafas bekleedden het hogepriester­schap. En dan valt plotseling de naam van Johannes die bekend staat als ‘de Doper’. Hij trad op in heel de Jor­daanstreek en preekte een doopsel van bekering ‘tot vergeving van zonden’, zoals dat beschreven staat in het boek van Jesaja: ‘een stem die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maak zijn paden recht, want elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Dan zal heel de wereld zal Gods redding zien.

Lees verder “BEREIDT DE WEG VOOR HET KERSTKIND”