Vasten

Geen brood

Ik zie geen brood in vasten zegt God,
als jullie er alleen een vrome rite van maken
die alles bij het oude laat, in de wereld en in jezelf.

Ik zie geen brood in vasten, zegt Hij,
als het gepaard gaat
met het citeren van Bijbelwoorden
over ‘gerechtigheid’ en ‘recht’
zonder dat ze consequenties hebben,
of over ‘de wegen des Heren’
zonder dat je die wegen ook werkelijk bewandelt.

Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heer,
als Ik jullie hoor zeggen:
‘Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa’
zonder dat je de schuld ook wilt vereffenen.
Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heilige,
als Ik zie hoe jullie daarbij je hoofd laat
hangen en klaagt: we zitten zo in zak en as.

Maar als vasten een hartenkreet is
tegen boosaardigheid in de wereld en in jezelf;
als het verzet is tegen slavenhouders, tegen beulen,
tegen wie ‘vrijheid’ in hun vaandel schrijven
ten koste van de ander;
als vasten is, dat je spaart uit eigen mond
wat toekomt aan wie honger lijden;
als je geen zorg meer om eigen broodwinning hebt,
dan zie Ik er zeker brood in, zegt God!

Deken Ambro Bakker s.m.a.

brood