Vervolgstappen Stip op de Horizon

toekomstvisie parochiebestuur

Van de bestuurstafel

In de Spirit van eind 2021 heeft het bestuur van RK Parochie Amstelland verslag gedaan van haar visie op de stappen voor de toekomst van onze parochie, met wat we zijn gaan noemen: de Stip op de Horizon. Deze visie is in november 2021 gedeeld met vertegenwoordigers van de locatieraden en krijgt na verder brainstormen steeds meer vorm. Wij informeren u graag over wat onze plannen zijn, hoe we deze toekomstvisie in de komende maanden meer vorm gaan geven in de praktijk, en hoe we uw hulp daarbij nodig hebben. Vooral omdat de toekomstvisie niet uitsluitend iets is ‘van de bestuurstafel’, we moeten met elkaar de stappen gaan zetten richting de stip. 

Wat ging er vooraf aan de Stip op de Horizon?

De parochie en de pastorale zorg hebben al langer te maken met enkele uitdagingen die de vitaliteit op termijn in het gedrang brengt. De parochie krimpt, de kosten stijgen en de inkomsten dalen. Het ziet er niet naar uit dat deze ontwikkeling op korte termijn zal keren. 

Lees verder “Vervolgstappen Stip op de Horizon”