Eerste lustrum Stap Verder

Stap VerderGeachte pastores, leden van diaconieën en PCI’s betrokken bij het werk van Stap Verder,

Begin september is het 5 jaar geleden dat we Diaconaal oecumenisch Centrum Stap Verder hebben geopend. Inmiddels hebben we met uw hulp en steun honderden bezoekers de weg mogen wijzen. Ruim 600 mensen maakten gebruik van de Nederlandse les, en naar schatting nog eens 400 anderen maakten gebruik van de medische, sociale en advocatenspreekuren. Lees “Eerste lustrum Stap Verder” verder