Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma

Vrijdag 13 t/m dinsdag 17 mei 2022

Heiligverklaring Titus Brandsma

Wil u bij de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma aanwe­zig zijn? In samen­wer­king met het Huis voor de Pelgrim wordt een reis geor­ga­ni­seerd van vrij­dag 13 mei t/m dins­dag 17 mei 2022. Het wordt een bede­vaart voor maximaal vijf­tig pelgrims met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Extra’s bij deze reisoptie ten opzichte van ander aanbod…

 • één extra over­nach­ting in Rome
 • directe vlucht Am­ster­dam-Rome
 • diner in pizzarestaurant op de laatste avond
 • stadsrondrit met luxe tou­ringcar op de laatste avond

Op zon­dag 15 mei 2022 zal paus Fran­cis­cus de Friese karmelietenpater Titus Brandsma heilig verklaren. In totaal zal de paus tien zaligen heilig verklaren, waar­on­der ook Charles de Foucauld.

Vanuit Neder­land wor­den door de bis­dom­men en de Karmel Neder­land bede­vaarts­reizen naar Rome aan­ge­bo­den, om aan deze bij­zon­dere plech­tig­he­den op het Sint-Pieters­plein deel te nemen. Ook door het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam.

Let op!

Er is veel belang­stel­ling en helaas maar een zeer beperkt aantal plekken (name­lijk: vijf­tig).
Als u in­te­res­se heeft, wacht niet te lang met aanmel­den.
We weten nu niet wat de corona­maat­re­ge­len voor Italië in de maand mei zullen zijn. Maar houdt er reke­ning mee dat volle­dige vaccinatie (twee prikken en minimaal één booster) een vereiste kan zijn om Italië binnen te komen.

Be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie

 • Retourvlucht met ITA (voor­heen: Alitalia) van Am­ster­dam Schiphol naar Roma Fiumicino
  (vertrek: vrij­dag­mid­dag 13 mei; retour: dins­dag­mor­gen 17 mei)
 • Bustransfer van luchthaven naar hotel en v.v.
 • Over­nach­ting in Belstay Hotel (****) op basis van half pension
 • Bustransfers op zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Deelname aan de heilig­ver­kla­ring op zon­dag(morgen)
 • Pro­gram­ma voor de zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Stadsrondrit door Rome (maan­dag­avond)
 • Be­ge­lei­ding door Dea Broersen en Eric van Teijlingen
 • Headsets / toe­risten­be­las­ting / uit­ge­breide reisin­for­ma­tie
 • De reissom bedraagt € 775,- op basis van een twee­persoons­ka­mer.
 • Er zijn slechts enkele een­persoons­ka­mers be­schik­baar (toe­slag: € 125,-).

Aanmel­ding

U kunt zich uit­slui­tend aanmel­den via de web­si­te van Huis voor de Pelgrim:
Let op: Uiterste inschrijfdatum is 15 april 2022.

www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/heilig­ver­kla­ring-titus-brandsma
In­for­ma­tie
Wilt u meer weten? Neem contact op met een van de bege­lei­ders:

Dea Broersen: 06-25021417 of dea.broersen@gmail.com
Eric van Teijlingen: pastoor.van.teijlingen@gmail.com

Met diaken Rob Mascini naar Rome!

Rome
11 t/m 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis.
We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid.
U kunt zich nog bij ons aansluiten. Op zaterdag 7 april is er om 11.00u een info bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK.Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484). Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel).
De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one
Pastor Rob Mascini