ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF

zondag 3 oktober 2021
27e zondag door het jaar – B
Genesis 2:18-24, Hebreeën 2:9-11 en
Marcus 10:2-16

Schepping van Eva

Het begin van de schepping is als een stille, vroege morgen. In die sfeer is de mens geschapen op het einde van de eerste week van de schepping. Op dat plechtige moment sprak God in het meervoud: ‘Wij God, wij gaan nu de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend. En God schiep de mens als zijn beeld als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem (Gen.1:26-27). Ook God is geen God van eenzaam alleen zijn, maar een God van gemeenschap, zoals Vader en Zoon (Joh. 10:30). Het paar is beeld van God, dus niet een individu. Man en vrouw worden door God gezegend, niet als een enkeling apart (Gen.1:28) En God zag dat het zeer goed was (Gen 1:10). Heel de kracht van de natuur getuigt daarvan: de drang naar iemand anders, naar mensen om je heen.

Lees verder “ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF”