reactie naar gemeente n.a.v. kraakactie We Are Here

Geacht gemeentebestuur,

De Caritas van de parochie RK Amstelland heeft al enige maanden contact met de groep ‘We are here’. Elke twee weken wordt er boodschappen gedaan voor en met een deel van deze groep, financieel gedragen door onze kerken. Leden van onze Caritasgroep zijn ook op bezoek geweest in één van de kraakpanden in Amsterdam. En een aantal mensen van de groep ‘We are here’ hebben wij in Amstelveen ontvangen in een bijeenkomst vanuit de kerken.

In de ontmoetingen met de mensen van ‘We are here’ hebben wij de ervaring opgedaan dat deze mensen niets meer hebben. Ze wonen in zeer primitieve omstandigheden en moeten telkens opnieuw verhuizen naar een andere plek, vaak zonder de mogelijkheid om iets van hun weinige bezittingen mee te nemen. Ze hebben dus bijna niets en wat ze kunnen eten is heel beperkt. Verschillende mensen van deze groep kunnen niet terug naar hun land van herkomst. Bij anderen ligt dat iets ingewikkelder. Maar samen houden ze het vol.

Op de verschillend plekken in Amsterdam waar ze tot nu toe gewoond hebben, is de groep ‘We are here’ vaak gesteund door mensen uit de buurt die vaak spontaan eten kwamen langsbrengen. Is dat in Amstelveen niet mogelijk?

Veel mensen zijn met hun lot begaan. Tot die laatste groep behoren ook veel mensen vanuit de kerken. De groep ‘We are here’ is blij met elke steun die ze kunnen krijgen. Vaak is dat alleen al de aandacht van een medemensen waardoor ze weten: er zijn mensen die naar ons omzien. Daardoor houden ze het vol. Dat is wat één van hen tenminste tegen ons zei.

Wij willen vanuit de kerken niet goedkeuren dat deze groep panden kraakt. Wat we willen is aandacht vragen voor deze hele kwetsbare groep mensen en een oproep aan u als gemeente bestuur om de ogen niet te sluiten voor de erbarmelijke omstandigheden waarin deze mensen verkeren en de uitzichtloosheid en onzekerheid wat betreft hun toekomst. We roepen u op om niet de andere kant op te kijken zodat ze als onzichtbare mensen deel gaan uitmaken van onze samenleving, zonder geld, zonder papieren, zonder toekomst.

Net als de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert, met wie wij als RK Amstelland veel samenwerken en met wie wij ons zeer verbonden voelen, vragen wij u mee de werken aan een meer structurele oplossing voor deze mensen zodat zij wettige middelen van bestaan kunnen krijgen.

Pastores van de parochie RK Amstelland.
parochie RK Amstelland: secretariaat@rkamstelland.nl