OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND

zondag 14 november 2021
33e zondag door het jaar – B
Daniël 12:1-3, Hebreeën 10:11-14+18 en
Marcus 13:24-32
Ambro Bakker s.m.a.

vijgenboom

Wat een lezingen vandaag! De eerste lezing zegt: ‘Er komt een tijd van nood, zoals er eerder nog nooit is geweest’. En het evangelie maakt het vandaag nog erger: de zon zal verduisteren en de maan zal geen licht meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En als het zo ver is, zal de Mensenzoon komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid en Hij zal zijn enge­len uitzenden om zijn uitverkorenen te verza­melen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde van de hemel. Hemel en aarde zullen vergaan, maar wat Ik zeg zal niet vergaan.’ En wanneer dat allemaal gebeurt, weten zelfs de engelen in de hemel niet, zelf de Zoon niet, maar de Vader alleen weet kent tijd en uur. Ongelukken, rampen, vernietigingen en ver­nielingen, oorlogen en zoveel meer doen ons vermoeden wat het einde van alles zal zijn.

Lees verder “OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND”