Kerstvieringen


datum tijd locatie  
zaterdag
24 december
15:00 uur Titus Brandsma Klaasje Zevenster KERSTMIDDAG
Pastor J. Adolfs
St. Augustinus Kerstmusical
Pastoor-deken A. Bakker
Prima Voce
17:00 uur St. Urbanus Bovenkerk Familieviering
Pastor J. Adolfs
de Boventoontjes
St. Urbanus Ouderkerk Theresia Oecumenische viering
Pastor E. Brussee/J. de Heer
Sint Caecilia
19:00 uur St. Augustinus Lessons & Carols
Pastoor-deken A.Bakker
Vivace
De Goede Herder Gezinsviering

Pastor Phil Kint
19:30 uur St. Urbanus Ouderkerk Gezinsviering
Pastor E. Brussee
‘t Kwetternest’
20:30 uur St. Urbanus Bovenkerk KERSTAVOND
Eucharistieviering
Pastor J. Adolfs
Aurora
21:00 uur St. Augustinus KERSTAVOND
Eucharistieviering
Pastoraal team
Tolle Lege
Titus Brandsma KERSTAVOND
Eucharistieviering
Pater G. Timmermans/Pastor P. Koopman
Titus Brandsmakoor
22:00 uur De Goede Herder KERSTAVOND
Eucharistieviering
Pastor A. Koot/ Ph. Kint
Gemengd Koor
St. Urbanus Ouderkerk KERSTAVOND
Eucharistieviering
Pastor G. van Tillo/E. Brussee
Elckerlyc
23:00 uur St. Augustinus NACHTMIS
Eucharistieviering
Pastoraal team
Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum
St. Urbanus Bovenkerk NACHTMIS
Eucharistieviering
Pastor J. Adolfs
Voces Volantes
zondag
25 december
Eerste Kerstdag
10:00 uur St. Urbanus Ouderkerk HOOGFEEST VAN KERSTMIS
Eucharistieviering
Pastor G. van Tillo/E. Brussee
Sint Caeciliakoor
10:15 uur Titus Brandsma Hoogfeest van Kerstmis Eucharistieviering
Pastor J. Stam/P. Koopman
Titus Brandsmakoor
10:30 uur St. Augustinus Hoogfeest van Kerstmis
Pastoraal team
Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum
St. Urbanus Bovenkerk Hoogfeest van Kerstmis
Pastor J. Adolfs
Spirit
De Goede Herder Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering
Pastor A. Koot/Ph. Kint
Gemengd koor
12:30 uur Sint Urbanus Bovenkerk Kindje wiegen
14:00 uur Sint Urbanus Ouderkerk Kindje wiegen
maandag
26 december
10:30 uur St. Augustinus TWEEDE KERSTDAG
Eucharistieviering
Pastoor-deken A. Bakker