NEEM MIJN JUK OP UW SCHOUDERS

14e zondag door het jaar – A 
Zacharia 9:9-10 en Matteüs 11:25-30

Jezus leeft vanuit de zachte krachten van ons bestaan. Dit weekend zegt Hij: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verkwikking schenken… Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteüs 11:28-30) Lees verder “NEEM MIJN JUK OP UW SCHOUDERS”