VANDAAG GEBEURT HET

zondag 23 januari 2022
3e zondag door het jaar – C
Nehemia 8:2-4a+5-6+8-10,
1 Korintiërs 12:12-30 en
Lucas 1:1-4+4:14-21

Jezus in de synagoge

De vier evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, hebben een verschillend verhaal over het begin van Jezus’ openbaar optreden. Marcus begint zijn evangelie met het uitdrijven van demonen (kwade geesten). Matteüs begint zijn evangelie met genezingen, heel kort, en laat ogenblikkelijk de Bergrede volgen. Johannes begon vorige week met dat teken op die bruiloft in Kana waar water wijn werd en Jezus zijn glorie openbaarde. En tenslotte begint Lucas zijn evangelie met het verhaal over een synagogedienst in Nazareth. Waarom dat verschil? Ik denk omdat in het begin het thema van het hele evangelie doorklinkt.

  • Zo laat Marcus ons zien hoe Jezus heeft gevochten tegen de duivelse machten die onze wereld tiranniseren.
  • Zo laat Matteüs ons zien hoe Jezus kwam om het koninkrijk van God in zijn verkondiging en in zijn tekenen duidelijk te maken.
  • Zo laat Johannes zien hoe Jezus kwam om Gods glorie, Gods lichtende aanwezig te openbaren.

Over één ding zijn de evangelisten het met elkaar eens: Jezus is begonnen in Galilea. Laten we nu luisteren naar de vierde evangelist Lucas.

Lees verder “VANDAAG GEBEURT HET”