GENEZEN OM TE DIENEN

5e zondag door het jaar – B
Job 7: 1-4.6-7 en Marcus 1: 29-39

De lezingen van vandaag confronteren ons met het lijden in het leven. We hoorden allereerst een passage uit het boek Job. U kent in grote lijnen het verhaal. Job die het tot nu tot goed ging in het leven, wordt op een verschrikkelijke manier beproefd. Hij verliest zijn bezittingen, zijn gezondheid en zijn vrienden. En hij vraagt zich af: waarom? Was hij tot nu toe niet altijd een goed en godvrezend mens?

Lees verder “GENEZEN OM TE DIENEN”