HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN

zondag 2 januari 2022
Openbaring des Heren – Driekoningen
Jesaia 60:1-6, Efeziërs 3:2-3a+5-6 en
Matteüs 2:1-12

Horoscoop

Parochianen, het stond in de sterren en daarom waren enkel sterrenkundigen vanuit het Oosten naar Jeruzalem gekomen: een paar astrologen, afkomstig uit het land van de opgaande zon. Het stond in de sterren geschreven, dat er een nieuw koningskind geboren zal worden. Herodes, heerser over Israël, liet geschrokken navraag doen, want hij was bang dat met de geboorte van de nieuwe koning hij als koning moest verdwijnen – haast onontkoombaar, want er dreigt een nieuwe koning te komen. Van Bethlehem hadden de geschriften gesproken. Daarom stuurde koning Herodes zijn soldaten naar Bethlehem, om al wat klein is te vertrappen en te doden, want zelfs een klein kind moet in de kiem gesmoord worden.

Lees verder “HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN”