HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN

zondag 2 januari 2022
Openbaring des Heren – Driekoningen
Jesaia 60:1-6, Efeziërs 3:2-3a+5-6 en
Matteüs 2:1-12

Horoscoop

Parochianen, het stond in de sterren en daarom waren enkel sterrenkundigen vanuit het Oosten naar Jeruzalem gekomen: een paar astrologen, afkomstig uit het land van de opgaande zon. Het stond in de sterren geschreven, dat er een nieuw koningskind geboren zal worden. Herodes, heerser over Israël, liet geschrokken navraag doen, want hij was bang dat met de geboorte van de nieuwe koning hij als koning moest verdwijnen – haast onontkoombaar, want er dreigt een nieuwe koning te komen. Van Bethlehem hadden de geschriften gesproken. Daarom stuurde koning Herodes zijn soldaten naar Bethlehem, om al wat klein is te vertrappen en te doden, want zelfs een klein kind moet in de kiem gesmoord worden.

Lees verder “HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN”

OPENBARING DES HEREN – DRIEKONINGEN

zondag 3 januari 2021
Driekoningen
Jesaia 60:1-6 , Efeziërs 3:2-3a+5-6 en
Matteüs 2:1-12
Ambro Bakker s.m.a.

In het evangelie van vandaag staan twee titels centraal: de titel van ‘Koning der Joden’ en ‘Messias’. Twee titels die door het hele leven van Jezus heen spelen En uiteindelijk zullen deze titels ook gebruikt worden als motief om Hem te veroordelen tot de dood aan het kruis. Op de laatste bladzijde van Jezus’ levensverhaal zal de titel ‘Koning der Joden’ boven aan zijn kruis bevestigd worden.

Het Driekoningenverhaal is dus beslist niet zo idyllisch en sprookjesachtig als het er op het eerste gezicht uitziet. Drie wijzen uit het Oosten, die de pasgeboren Koning der Joden komen bezoeken. Natuurlijk raken ze daardoor in zwaar weer. Koning Herodes zegt met zijn aardigste stem en gezicht: ‘Kom mij vertellen waar jullie het pasgeboren zullen vinden, dan kan ik dat kind ook mijn hulde brengen. Wat een huichelachtig en onterend gebeuren! Als de drie wijzen onraad vermoeden, gaan ze na het bezoek aan het Kind, via een andere weg terug. Ze zijn koning Herodes te slim af. Maar diezelfde Herodes barst dan uit in een hevige woede en geeft opdracht om alle 200 pasgeboren jongetjes om het leven te brengen.

Lees verder “OPENBARING DES HEREN – DRIEKONINGEN”

DWAALSTERREN

Openbaring des Heren –  Driekoningen 
Jesaia 60:1-6 en Matteüs 2:1-12 

Vandaag vieren wij het feest van Driekoningen. Een prachtig en romantisch feest hebben we ervan gemaakt. Drie koningen, mooi uitgedost, met kronen en kamelen, met talrijke slaven en kostbare cadeautjes van goud, wierook en mirre. Dat spreekt tot onze verbeelding. In Beieren en Oostenrijk trekken kinderen vandaag langs de deuren en zingen hun Driekoningenlied, zoals kinderen uit onze streken dat doen bij het feest van Sint Maarten. Sommige ouders bakken een Driekoningenboon in de pudding. Wie de boon in zijn cake of pudding vindt, heeft het de rest van de dag voor het zeggen. Op andere plaatsen zingen kinderen: “Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank neergelegd”. Lees verder “DWAALSTERREN”