HET UUR IS GEKOMEN, HET IS ZO VER

zondag 21 maart 2021
5e zondag van de Veertigdagentijd – B
Jeremia 31:31-34, Hebreeën 5:7-9
en Johannes 12:20-33

Als je de Johannestekst van van­daag leest is het duidelijk dat het gaat over een keerpunt in het leven van Jezus. Hij zegt het nu zelf met evenveel woorden: ‘Nu is het uur aangebroken, het is zover’. Het is alsof alles heeft staan wachten op dit ogenblik. Jezus gaat richting zijn levenseinde. Hoe staat Jezus daartegenover? We moeten niet te gemakkelijk denken dat Hij dat zomaar aanvaardde. Het evangelie schetst een scene die zich een paar dagen voor Goede Vrijdag afspeelt. Steeds duidelijker is bij Hem het besef gegroeid, dat Hij gearresteerd zal worden en om het leven gebracht. Heel menselijk roept dat angst bij Hem op. ‘Mijn ziel is ontroerd’, zegt Hij. Eigenlijk is dat te mooi vertaald. In de oor­spronkelijke tekst staat een woord dat betekent dat Hij in verwarring is geraakt, innerlijk geschokt, verbijsterd.

Lees verder “HET UUR IS GEKOMEN, HET IS ZO VER”