De werkgroep fusie

De bisschop van Haarlem – Amsterdam, mgr. Jozef Punt, heeft een werkgroep fusie opgericht om de parochies in Amstelland per 1 juni 2014 tot één parochie te maken. De werkgroep voert daartoe gesprekken met de parochiebesturen. In deze gesprekken wordt een inventarisatie gemaakt van de verwachtingen die de parochies koesteren en van de problemen die zij zien. De gesprekken met de besturen van de H. Augustinus, de H.Geest – / Urbanusparochie en de Titus Brandsmaparochie zijn gehouden. Met de parochies van De Goede Herder en de Urbanus van Ouderkerk zijn afspraken gemaakt. De samenvoeging zal de problemen die de huidige parochies ondervinden niet oplossen. Wel zal de zwaarte minder worden, wanneer we elkaars lasten leren dragen. Door samenwerking kan er meer gerealiseerd worden dan wanneer iedere gemeenschap alleen werkt. Het doel van de fusie is de vitalisering van de bestaande gemeenschappen in een periode van krimp. Krimp kan leiden tot krampachtigheid. Dan houd je zo lang mogelijk vast wat je hebt. Krimp kan ook leiden tot openheid. Met open handen kun je van een ander wat goeds ontvangen. Naast een bestuur voor de ene parochie komen er ook overleg organen o.l.v. een coördinator . Gedacht wordt aan een overleg groep liturgie, catechese, communicatie, diaconie en pastoraat.

Belangrijks is wel dat alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen aan het werk blijven. Zij garanderen de nabijheid , de eigen kleur en de  cultuur van de geloofsgemeenschap.  In tijden van omvorming en verandering kunnen we niemand missen.

pastor Tom Buitendijk