NAAR WIE ZOUDEN WE ANDERS GAAN?

zondag 22 augustus 2021
21e zondag door het jaar – B
Jozua 24:1-2a+15-17+18b en
Johannes 6:60-69

Naar wie zouden we anders gaan?

Vroeger leerden we dat er slechts één God is. Wij hebben tegenwoordig heel veel goden om ons heen: de god van je geld, de god van je buik, de god van je genot, de god van je eer, roem, macht, van je heerszucht en bezit. Al die goden kunnen wij nalopen en vereren. Want dat regelen wij tegenwoordig zelf wel! Wij zijn vooral mensen van de buiten­kant geworden en niet van onze goddelijke binnenkant. ‘Maar zo spreekt de Heer, de God van Israël: als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie u dan wel wilt dienen!’ (Jozua 24:15) De keuze om de Heer, de God van Israël, te dienen, berust op concrete ervaring van de Egyptische bevrijding uit slavernij’ (Jozua 24:15).

De ervaring van een intieme aanwezigheid van God is doorslaggevend om in Hem te gaan geloven en dan bij Hem te blijven. Datzelfde geldt voor de Heer van het Nieuwe Verbond. Hij ging tot het uiterste, Hij gaf zich geheel en al, met lichaam en bloed. Wij hebben de keuze tussen vele goden die voorbijgaan, maar een Heer die blijft. Met Petrus zouden wij moeten zeggen: ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Uw woorden zijn toch de enige woorden van Eeuwig leven’ (Johannes 6:68).

Lees verder “NAAR WIE ZOUDEN WE ANDERS GAAN?”