BARMHARTIGHEID BOVEN RECHT

zondag 27 maart 2022
Vierde zondag Veertigdagentijd – C
Jozua 5:9a-19-12, 2 Korintiërs 5:17-21 en
Lucas 15:1-3.11-32

De verloren zoon

Het valt me zomaar op dat er tegenwoordig weer veel belangstelling is voor verhalen. Kijk maar in de boekhandel, luister naar de radio en kijk naar de televisie. We zijn geïnteresseerd in verhalen. Sommigen kunnen zelfs eindeloos vertellen. Verhalen uit ons verleden, maar ook verhalen uit andere culturen spreken ons blijkbaar aan. Ook de Bijbel staat vol met schitterende verhalen. Als Jezus iets belangrijks te vertellen had, begon Hij altijd met een verhaal. In het vertellen van verhalen wordt duidelijk wat Jezus eigenlijk bedoelde.

Lees verder “BARMHARTIGHEID BOVEN RECHT”

GERECHTIGHEID DOOR BARMHARTIGHEID

Zondag 6 september 2020
23ste zondag door het jaar – A
Ezechiël 33:7-9 en
Romeinen13:8-10 en
Matteüs 18:15-20

Jaar van barmhartigheidHet evangelie van vandaag is een ervaringsbericht uit de jonge kerk, die veertig, vijftig jaar na de dood van Jezus, in een crisissituatie terecht is gekomen. Er ontstond onenigheid, zoals dat in elke gemeenschap kan gebeuren. We zijn het vaak niet eens met elkaar. En als iemand de fout is ingegaan, hoe ga je daar dan mee om? En wat, als iemand fundamenteel scheef zit, hoe ga je dan om met zo’n situatie Hoe kom je een stap verder zodat we weer bij elkaar gebracht worden en weer één zijn?

In de tijd van Jezus, en in de tijd van de jonge kerk, die in haar gelederen de menselijke tekorten sterker begon te ervaren, hadden velen te kampen met een toenemende verdeeldheid. Een verdeeldheid die, als het om een gelovige gemeenschap gaat, ook in onze tijd, nog steeds hoog op onze agenda staat. Hoe gaan we met elkaar om, en zeker ook met mensen die zeggen te geloven?
Lees verder “GERECHTIGHEID DOOR BARMHARTIGHEID”