Stille Omgang 12/13 maart 2016

In het verleden waren ook zeer geregeld heel wat Amstelveners betrokken bij
de Stille Omgang die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. Dit jaar gaat
het om het weekend 12/13 maart.


Ook dit jaar is er weer voorafgaande aan de Stille Omgang op zaterdagavond op 12 maart om 22.30 uur in De Goede Herder (Van Boshuizenstraat 420) een Eucharistieviering, waarin de pastores J. Adolfs en Ph. Kint voorgaan.
Daarna gaan we naar het centrum van Amsterdam om er de Stille Omgang te lopen. Het is
nog niet zeker of we per bus gaan. De kosten van de bus bedragen € 7  per persoon.

Gaarne opgave vooraf (tel. 6420843 of 0613624227). Het zou mooi
zijn als Amstelveen weer eens goed is vertegenwoordigd.

Phil Kint

Stille Omgang